Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 7/18

Omvendt undervisning styrker

skole-hjem-samarbejdet

Flipped classroom:

På Erritsø Fællesskole forbereder eleverne sig på næste skoledag derhjemme ved at se undervisningsvideoer med forældrene. Resultatet er et fagligt løft for eleverne og mere engagerede børn og voksne.

Hjemme hos Carina og Eilif Sørensen skændes de ikke længere om lektierne. For deres yngste datter, Nike Sørensen, der går i 5. klasse på Erritsø Fællesskole i Fredericia, har skiftet de fleste lektier ud med små videoer, der forbereder hende på næste dags undervisning. Metoden hedder flipped classroom, og ideen er, at eleverne forbereder sig hjemmefra, og læreren bruger mindre tid ved tavlen og mere tid sammen med den enkelte elev i klassen.

   ”Det her er det bedste, der sket for folkeskolen, siden jeg selv gik der i 70’erne,” siger Eilif Sørensen.

 

Skændtes om lektierne

For et år siden var Eilif Sørensen og hans kone meget tæt på at flytte Nike til en privatskole.  De var alle tre frustrerede over undervisningen, og Nike klarede sig dårligt i flere fag. I takt med frustrationerne steg de daglige skænderier om lektierne.

”Før var det svært for mig at hjælpe med lektierne, fordi jeg ofte ikke forstod opgaven, og så udviklede det sig let til skænderier, fordi Nike havde hørt noget i klassen, og jeg havde en anden forestilling om, hvordan det skulle gøres. Nu kan vi i stedet sætte os og se forberedelsesvideoen sammen, og på den måde giver flipped classroom os et fælles udgangspunkt og et fælles sprog,” siger Eilif Sørensen.

 

Styrker forældresamarbejdet

Lærerne i 5. klasse mærker tydeligt, at forældrene er meget tættere på skolearbejdet nu end tidligere. Det styrker forældresamarbejdet, fordi forældrene får helt konkret indsigt i, hvad der foregår i timerne.

”Forældrene har taget positivt imod flipped classroom. Det gælder ikke mindst de forældre, som tidligere har haft svært ved at hjælpe deres børn med lektierne. De fortæller, at videoerne gør det meget lettere for dem at støtte og hjælpe deres børn med skolearbejdet. For os er der ikke tvivl om, at metoden giver alle børnene et fagligt løft,” siger Isabella Rasmussen, lærer på Erritsø Fællesskole.

Hun vurderer, at forældrene i dag bruger mindre tid på skolearbejdet end tidligere. Til gengæld giver tilgangen et helt nyt fællesskab omkring skolen.

”Jeg oplever, at forældresamarbejdet er blevet styrket, og at vi har fået en tættere kontakt til alle forældre i klassen.  Samtidig får forældrene en bedre forståelse af, hvad der foregår i timerne, og det punkterer nogle af de forestillinger, som forældrene har med fra deres egen skolegang,” siger Heike Holden Torsøe, lærer på Erritsø Fællesskole.

 

Det er blevet lettere at hjælpe

Eilif Sørensen oplever ligesom lærerne, at samarbejdet med skolen er blevet styrket gennem flipped classroom, og samtidig har metoden givet hans datter nyt mod på skolearbejdet.

”Når der er noget, Nike skal have hjælp til, kan vi hurtigt komme ind til kernen af problemet, fordi vi kan se videoen sammen, og hun kan pege og sige: Det er dét der, jeg ikke forstår. Så ser vi den igen og finder en løsning sammen. På den måde er min rolle blevet meget mere konkret, og Nike får meget mere ud af min hjælp,” siger Eilif Sørensen.

Han så gerne, at flipped classroom blev en del af undervisningen meget tidligere i skoleforløbet. På den måde ville forældrene allerede fra starten få et fælles sprog omkring arbejdet i skolen, og det styrker dialogen med både børn og lærere, både når det går godt, og når der i perioder måske er brug for ekstra hjælp.

 

FLIPPED CLASSROOM

 

Flipped classroom er et farvel til de traditionelle lektier. I stedet for at løse opgaver på baggrund af dagens undervisning forbereder eleverne sig derhjemme ved at se korte videoer og kommenterede power points, som introducerer dem til fx grammatiske begreber, som de skal arbejde med i klassen derhjemme. Det betyder, at læreren står mindre ved tavlen, og i stedet kan bruge mere tid på den enkelte elev. Samtidig er der enighed om, at metoden styrker de svage elever, fordi de har mulighed for at få stoffet gennemgået flere gange. Noget, der ikke altid er mulighed for at klassen. Flipped classroom forudsætter, at forældrene involverer sig i elevernes forberedelse og bruger tid på at se materialet igennem med deres børn derhjemme. Samtidig giver materialet forældrene bedre mulighed for at støtte deres børn fagligt. Lærerens rolle går fra at være formidler til i højere grad at være læringsvejleder.