Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 17/18

?Vi synes ikke, at skolen fører et

ordentligt tilsyn med indskolingseleverne i frikvartererne. Hvad kan vi gøre i skolebestyrelsen?

 

Det er skolen, der har ansvaret for at føre tilsyn med eleverne i skoletiden. Skolebestyrelsen har i den forbindelse en generel tilsynsret og -pligt med hele skolens virksomhed. I skal derfor sætte et tilsynspunkt på dagsordenen til næste skolebestyrelsesmøde, hvor I beder skolelederen redegøre skriftligt for, hvordan skolen varetager sin tilsynsforpligtelse i frikvartererne i forhold til indskolingseleverne.

   Hvis I ikke er tilfreds med redegørelsen kan skolebestyrelsen herefter - som det fremgår af bekendtgørelsen vedrørende tilsyn med eleverne i skoletiden - vedtage et princip for dette tilsyn, der adresserer de problemstillinger, som I er bekymret for.

Princippet skal være formuleret så konkret, at der ikke er tvivl om hensigten, og at arbejdet i skolen uden større problemer kan indrettes efter det. Samtidig skal skolelederen have plads til at vælge mellem flere konkrete muligheder, når princippet skal omsættes til praksis.

   Det udgør ikke et problem for skolebestyrelsens behandling af sagen, hvis det skulle være konkrete enkeltsager, der er baggrund for jeres bekymring. Skolebestyrelsen behandler ikke person- og elevsager, men konkrete sager kan være et godt afsæt for generelle spørgsmål om skolens virksomhed, som skolebestyrelsen kan og bør diskutere.

 

 

 

 

Skole og Forældres rådgivning for skolebestyrelsesmedlemmer er for medlemmer af Skole og Forældre. Rådgivningen kan vedrøre alle spørgsmål om arbejdet i en skolebestyrelse og børns skolegang og besvares af erfarne rådgivere. Medlemmer har mulighed for at ringe på 33 26 17 21 på hverdage fra 9-14 eller skrive til post@skole-foraeldre.dk. I hvert nummer af Skolebørn bringer vi uddrag af udvalgte spørgsmål og svar fra rådgivningen. Teksten er anonymiseret og forkortet af redaktionen.

 

Du kan læse mere om udvalgte problemstillinger for skolebestyrelser på

www.skole-foraeldre.dk/opslagsbog

NY SKOLEBESTYRELSENS HÅNDBOG

Håndbogen giver alle skolebestyrelsesmedlemmerne en grundlæggende viden og fælles referenceramme for arbejdet i deres skolebestyrelse. Den nye udgave er opdateret i forhold til lovgivning, styrelsesvedtægt og folkeskolereform.

   Skolebestyrelsens håndbog sætter fokus på, hvordan I som forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer kan få afgørende indflydelse på jeres skoles hverdag og udvikling.

 

Håndbogen er tænkt som et arbejdsredskab og et opslagsværk. Den beskriver rammerne for skolebestyrelsens arbejde, skolebestyrelsens forskellige roller og kompetencer. Der gives konkrete anvisninger på forretningsorden, dagsordener samt mødereferater. Der er desuden eksempel på, hvordan processen med et princip kan foregå, og hvordan skolebestyrelsens lovbestemte opgaver som tilsyn, værdiregelsæt, ansættelser og budget kan håndteres.

 

Håndbogen leveres i starten af september og udgives både som trykt bog og som e-bog.

 

Pris for medlemmer/

ikke medlemmer for trykt udgave:

179,- kr./358,- kr.

 

Pris for medlemmer/

ikke medlemmer for e-bog:

99,- kr./198,- kr.

 

Priserne er inkl. moms og ekskl. forsendelse

Skole og Forældre

Telefon 3326 1721

www.skole-foraeldre.dk/butik

Nyhed!