Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 4/18

Først og fremmest kan man som forælder støtte sit barn i undervisningen ved at tale om de emner, barnet har om i skolen. Jo mere forældre kan gribe børnenes nysgerrighed ved det, de er ved at lære i skolen, jo bedre: Opfordre dem til også at læse gode bøger derhjemme. Snakke om det, de ser i fjernsynet sammen. Tage på ture sammen til museer og lignende, der stimulerer børnenes lyst til at lære mere. Derudover forbedrer vi en række redskaber, der understøtter skole-hjem-samarbejdet. Det gælder elevplanen, en ny brugerportal og en forenkling af de såkaldte Fælles Mål for alle folkeskolens fag, så de bliver læringsmål som også forældrene kan følge med i.”

Den gode snak om skoledagen er vigtig, så vi skal sammen med vores børns lærere finde ud af, hvordan vi får den gode snak om skolen derhjemme. Det kan være gennem information og inspiration fra skolen om, hvad der arbejdes med og forslag til aktiviteter derhjemme. Lektier bliver der ikke meget af, men eleverne kan selvfølgelig stadig få hjemmearbejde og gerne noget som involverer forældrene. Det kan være at se nyheder sammen, fordoble en kageopskrift eller lignende. Vi ved alt for lidt om, hvordan man kan involvere forældre i børnenes læring, så vi skal kigge på, hvad man gør i andre lande.”

Forældrene skal stadig have fokus på at støtte barnet derhjemme, for eksempel ved at opfordre dem til at bruge læsningen i hverdagen og læse for- og med dem. Der er ikke nytænkt over forældreinddragelsen, men vi har fokus på, at samarbejdet med forældrene er rigtig vigtigt. Gennem elevplanerne, vil vi gerne have en dialog omkring, hvordan forældrene bedst støtter barnet. Det er vigtigt, at vi finder metoder til at opretholde dialogen, for der er en fare i, at elevplanerne bliver mere standardiserede, når de bliver digitale.”

Foreslå lærerne, at I forældre kan følge med i det, der er arbejdet med i skolen ved, at eleverne producerer små videoer eller præsentationer, som de skal hjem og undervise jer forældre i. Følg også med på Skoleintra og lyt efter, når jeres barn fortæller om deres dag. Hjælp dem til at fortælle om noget, de ved noget om: Fodbold, heste, computerspil osv. Ved at udfordre dem på at fortælle, træner I dem i at huske og formulere sig. I kan også byde ind med jeres virkelighed. Den understøttende undervisning og den åbne skole kalder på engagerede forældre, der har særlige interesser, som kan understøtte den mangfoldige læring, ligesom I via jeres arbejde kan være murbrækkere i samarbejde mellem skole og virksomheder.”

Jeg forestiller mig, at den enkelte forælder, på baggrund af elevplanen, drøfter med lærerne, hvad hjemmet kan gøre. Der er megen forskning, der peger på, at det ikke er lektierne, der giver bedre præstationer. Det er snarere, at der løbende stilles ambitiøse men realistiske mål for den enkelte elev, så alle skal stå på tæer. Forskningen viser også, at en oprigtig og varig interesse for, hvordan barnet klarer sig, og hvordan det trives, gør en stor forskel. Her kan lærerne hjælpe forældrene til at spørge på en relevant måde.”

I Danske Skoleelever mener vi selvfølgelig, at det er vigtigt, at forældre skal have mulighed for at blive inddraget i deres børns læring. Det er klart, at det kommer til at se anderledes ud nu, hvor størstedelen af lektierne bliver lavet i skolen og skoledagen generelt kommer til at se anderledes ud. Ude i den enkelte klasse skal man være gode til at invitere forældre ind, hvis de ønsker det. Jeg synes også, at det er vigtigt, at man sørger for at styrke de forældre, der sidder i skolebestyrelsen. Det er jo fortsat en af de vigtigste måder, man kan blive inddraget på.”