Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 14/18

Hver anden forælder:

Det er okay at rejse i skoletiden

10 kompetencer til fremtidens samfund

af eleverne i

7. klasse tror, at deres skole bliver dårligere efter folkeskolereformen. Kun hver sjette tror, at den bliver bedre. Eleverne efterspørger mere information om reformen, viser en undersøgelse fra Børnerådet blandt 2.000 børn i 7. klasse.

 

Læs mere www.boerneraadet.dk

41%

1.474 af Skolebørns læsere hjalp DR Nyheder med at svare på en undersøgelse, som led i en række artikler og nyhedsindslag om skoleelevers fravær.

Undersøgelsen viste blandet andet at:

 

•  Over halvdelen af forældrene mener det er i orden, at forældre tager på ferie med deres børn uden for skoleferien.

•  80% af forældrene mener ikke, at det er i orden at pjække, selv om det bare er en gang imellem.

•  Hver tiende mener, at ulovligt fravær somme tider er i orden.

•  18% har ladet deres barn blive hjemme, fordi det ikke trives i skolen.

•  13% har ladet deres børn blive hjemme, fordi det var træt eller uoplagt.

•  6% har ladet deres børn blive hjemme på grund af angst for at gå i skole.

•  6% har ladet deres børn blive hjemme på grund af dårligt socialt miljø i klassen.

 

Find artiklerne på www.dr.dk

 

Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen har opstillet ti kompetencer, som hun mener, fremtidens børn ikke kan undvære. Ifølge hende er det de kompetencer fremtidens folkeskole skal give børnene med videre.

 

1    Dygtighed: At arbejde detaljeret, og tilegne sig så mange teknikker som muligt, fordi de er nøgler til verdens låse.

2    Dedikerede fællesskaber: At kunne tage noget, som allerede er, tilføre det noget godt, og sende det videre til dem, der har behovet.

3    Lære, aflære, genlære: Børn har i dag adgang til viden på en måde som aldrig før. Gør dem til deres egen lære, giv dem ansvaret for at træne og eksaminere deres egen person.

4    Syntese: Dem der kan se sammenhænge, designe, modellere, illustrere og skabe overblik er fremtidens helte.

5    Speak data: Dele den viden og læring man oparbejder med sine medstuderende og tage imod konstruktiv kritik.

6    Proaktiv projekttankegang: Er man dygtig og medlem af et dedikeret fællesskab, kan man som voksen enten skabe sit eget eller skabe løsninger på samfundets udfordringer.

7    Dyb social intelligens: De unge skal lære, at man godt kan skændes og blive gode venner igen. At kunne forstå mennesker, er grundlæggende i fremtidens globale netværkssamfund.

8    MBS: Der skal være balance mellem mind, body og soul. Børnene skal føle, at vi har brug for dem. Nutidens unge har et forhøjet energiniveau, en ekstremt veludviklet retfærdighedssans og en meget finindstillet empati.

9    Tænke stort: De skal bevare den visionære skabertrang. Verden formes ikke kun af de få, der går foran, men især af dem, der følger efter.

10  Læse, skrive, regne og tale fremmedsprog: Det styrker selvtilliden at have styr på det basale. Disse færdigheder er ”nice to have” ikke ”need to have”.

Fire ekstra dansktimer om ugen i fire måneder giver eleverne en fremgang i læsning, der svarer til seks måneders normal undervisning. Det viser en evaluering fra Aarhus Universitet af forsøg med tolærerordninger på 230 skoler.

40 mio. til kultur til skolebørn

Regeringen har fremlagt en ny kulturstrategi, der skal styrke børn og unges møde med kunst og kultur. Til det formål har regeringen afsat 40 mio. kroner over fire år. Pengene skal bl.a. gå til en kulturkuffert, med bøger, film og tilbud om kulturelle aktiviteter i lokalområdet, målrettet børn, der ikke naturligt møder kulturen i ungdomsårene. Kulturminister Marianne Jelved (R) udtaler:

”Kunst har den funktion at påvirke os, berøre os, gøre os interesserede eller nysgerrige som mennesker. Kunsten får os til at reflektere og gå i dialog om, hvad der egentlig sker i vores samfund. Derfor skal alle børn i et demokrati have mulighed for at få den udvikling. Vi ved, at de børn som bruger kulturmulighederne gennem deres opvækst ligger meget højere i deres skolepræstationer end børn, der ikke gør”.

Første anbefalinger

til national trivselsmåling

Ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen har udgivet sin første rapport med anbefalinger til indholdet i den nationale trivselsmåling, som alle skoler fra skoleåret 2015/2016 skal gennemføre. Gruppen anbefaler, at trivselsmålingen bliver gennemført en gang om året, for at give skolerne de bedste muligheder for hurtigt at kunne sætte ind i de klasser, hvor der er problemer med trivsel og undervisningsmiljø.

 

Når læreren samarbejder tæt med en anden ressourceperson i dansk, svarer det til effekten af omkring tre måneders almindelig undervisning. Effekten er størst, hvis den anden ressourceperson ikke er lærer, men eksempelvis pædagog, viser Aarhus Universitets evaluering af forsøg i 4.klasser på 125 skoler.

79 %

af eleverne i 7. klasse er altid eller for det meste glade for at gå i skole (Børnerådets undersøgelse)

Digitale læremidler kan øge elevernes motivation, frigøre tid og give lærerne bedre muligheder for at differentiere undervisningen, så alle elever bliver udfordret. Det viser en ny undersøgelse, der er gennemført som led i regeringen og KL’s indsats for it i folkeskolen.

Skrald på skemaet

 

Design en pantordning eller pak en tomat ind i forskellige emballager og iagttag effekten. Det er bare to af de opgaver, der kan vente eleverne i landets 4.-6. klasser i det kommende skoleår, når Miljøministeriet lancerer det gratis digitale undervisningsmateriale Mind the Trash. Materialet indeholder film, fakta, quiz og spil og er afstemt med relevante trin- og slutmål blandt andet indenfor emnerne affald, ressourcer, bevægelse og entreprenørskab. Det kan også bruges af forældre.

 

Find det på www.mindthetrash.dk

Gratis hørespil om skolen

 

Fra 26. september kan alle danske skoleleelever høre 19 hørespil om skolelivet før og nu. I skolegården, på inspektørens kontor eller i penalhuset.

 

Skoledramaerne på lyd er lavet af professionelle dramatikere, skuespillere, komponister og lyddesignere i anledning af folkeskolens 200 års jubilæum. Historierne vil være at finde rundt omkring på skolerne, hvor alle elever via QR koder kan indscanne og lytte til historierne på deres smartphones. Det er landets 6. klasseelever, der er ambassadører for projektet og skal sørge for at hørespillene bliver hængt op. TeaterTasken, der står bag produktionen, der er støttet af Statens Kunstfond.

Fra 26. september får Lyt til Skolen sin egen hjemmeside www.lyttilskolen.dk

Systematik i matematikken

 

Når eleverne bruger en systematisk tilgang til at løse matematiske problemer, bliver det nemmere for dem. En strategi til at gå til opgaven giver nemlig eleverne mulighed for at tænke ud af boksen. Det viser en ny forskningskortlægning om matematikkompetencer fra Undervisningsministeriet.