SIDE 18/18

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

Forrige side

Sådan hjælper vi skolebestyrelserne

 

Håndbog, hæfter, redskaber, rådgivning og kurser. Skole og Forældre hjælper jer i skolebestyrelserne med at skabe den bedste version af reformen på jeres skole.

 

Ny håndbog og hæfte

I begyndelsen af skoleåret lander der to gratis trykte eksemplarer af den nyreviderede Skolebestyrelsens håndbog på hver folkeskole. Håndbogen er opdateret i forhold til de mange nye tiltag i folkeskolereformen og giver skolebestyrelsen en omfattende introduktion til arbejdet i en skolebestyrelse. Ønsker en skole flere eksemplarer, eller e-versioner, kan de bestilles hos Skole og Forældre. Desuden leveres der til alle skoler 5 trykte eksemplarer af et hæfte, der kort introducerer til arbejdet i skolebestyrelsen for nye medlemmer.

 

 

Principper til inspiration

Hjælperedskaber til skolebestyrelsens arbejde med bl.a. principper, tilsyn og budget bliver lanceret løbende på Skole og Forældres hjemmeside, efterhånden som de produceres. På nuværende tidspunkt ligger de første principper til inspiration for jer i skolebestyrelsen. Vi har i første omgang prioriteret principper, der dækker samarbejdet mellem skole og hjem, hvor det nye i reformen er, at skolebestyrelsen skal fastsætte principper, der også omfatter skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet. Desuden ligger der også principper til inspiration for bl.a. arbejdets fordeling mellem lærerne og skolens underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen. Det er målet, at der for hvert princip, ca. 15 i alt, skal leveres både inspirationsprincipper, procesværktøjer, tilsynsredskaber, Q&A og viden om relevant lovgivning.

   Til efteråret udbydes også regionale viden- og erfaringsseminarer og endnu et hæfte. Inden jul skal en helt ny hjemmeside stå klar. Alt dette sker som led i Skole og Forældres fireårige projekt Kompetenceløft af skolebestyrelser, som Undervisningsministeriet finansierer.

 

 

Rådgivning på telefon og email

Skole og Forældres rådgivning af skolebestyrelsesmedlemmer har fået 125 henvendelser fra medlemmerne fra januar til maj 2014. Den hyppigste problemstilling drejer sig om, hvordan man som skolebestyrelse fører tilsyn med skolen. Andre hyppige problemstillinger er skolebestyrelser, der synes samarbejdet med skolelederen er vanskeligt, samt spørgsmål i forbindelse med folkeskolereformen og det netop overståede skolebestyrelsesvalg. Medlemmer af Skole og Forældre kan få rådgivning ved at ringe på 33 26 17 21 på hverdage mellem kl. 9-14 eller sende en mail til post@skole-foraeldre.dk

 

 

Populære reformkurser og kurser for nye skolebestyrelser

Skole og Forældres instruktørkorps deltager i over 100 møder om folkeskolereformen i løbet af 2014. I løbet af de første fire måneder af 2014 har omkring 5000 deltaget i informationsaftenerne på skolerne, hvor en instruktør fra Skole og Forældre har fortalt om baggrunden for reformen og om de mange nye tiltag, der kommer til at møde vores børn. Skole og Forældres kompetente instruktørkorps tilbyder desuden en række andre kurser til skolebestyrelser og forældre om blandt andet inklusion, trivsel og skole-hjem-samarbejde. I efteråret bliver der naturligvis fokus på kurser for de nye skolebestyrelser. Mange kommuner har allerede inddraget Skole og Forældre i et samarbejde om uddannelse af skolebestyrelserne. Har din kommune ikke disse planer, vil vi naturligvis gerne komme direkte ud til jeres skolebestyrelser og give jer grundlag, input og inspiration til samarbejdet og arbejdet i skolebestyrelsen. Temaer og tidsplan udarbejdes i dialog mellem skolebestyrelsen/skolen og Skole og Forældres instruktør. Kontakt: Ingelise Andersen på ia@skole-foraeldre.dk eller telefon 33 86 02 01.

Skole og Forældre var med på årets Folkemøde på Bornholm, hvor formand, Mette With Hagensen, var inviteret til at deltage i en lang række debatter om folkeskolen. Blandt andet åbningsdebatten på Politikens scene sammen med folkeskolens andre parter.

 

HOVEDBESTYRELSEN

 

 

Landsformand

Mette With Hagensen

Hyldehaven 45, 6800 Varde

MOBIL 3171 6378

MAIL mwh@skole-foraeldre.dk

 

Næstformand

Finn Juel Larsen

Herningvej 198, 9220 Aalborg Øst

MOBIL 2086 9415

MAIL fjl@skole-foraeldre.dk

 

 

Region Nord- og  Midtjylland

 

Jørgen Leegaard Bjerre

Ringkøbing-Skjern Kommune

MAIL djbjerre@outlook.com

 

Grethe Bremer

Skanderborg Kommune

MAIL grethe.bremer@gefiber.dk

 

Maibritt Kerner

Aarhus Kommune

MAIL maibritt.kerner@gmail.com

 

Kirsten Keller Laursen

Silkeborg Kommune

MAIL keller@henriksen.mail.dk

 

Berit Nielsen

Randers Kommune

MAIL

berit.nielsen1968@gmail.com

 

Merete Rehde Sørensen

Horsens Kommune

MAIL rehde@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

Region Syddanmark

 

Peter Bjerregaard Andersen

Svendborg Kommune

MAIL

peter@bjerregaardandersen.dk

 

Peter Bager

Langeland Kommune

MAIL peterbager3@gmail.com

 

Bente Brandstrup

Nyborg Kommune

MAIL bente@bentebrandstrup.dk

 

Henrik Christensen

Sønderborg Kommune

MAIL Henrik@dreier-christensen.dk

 

Roar Hylleberg

Odense Kommune

MAIL roar.hylleberg@gmail.com

 

 

Region Hovedstaden

 

Gunilla Bender

Københavns Kommune

MAIL gunbender@gmail.com

 

Jens Darket

Rudersdal Kommune

MAIL jdarket@me.com

 

Sheku Amadu Jalloh

Københavns Kommune

MAIL sj@kb.dk

 

Anders Høgsbro Madsen

Københavns Kommune

MAIL ahm@novolog.dk

 

Jon Madsen

Bornholms Regionskommune

MAIL jonmadsen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Region Sjælland

 

Per Birkmose

Kalundborg Kommune

MAIL per.birkmose1@gmail.com

 

Jim Hansen

Greve Kommune

MAIL jog40@hotmail.com

 

Jens Haugaard

Næstved Kommune

MAIL familien.haugaard@mail.dk

 

Jørgen Jørgensen

Lolland Kommune

MAIL jej55@hotmail.dk

 

Christian Junget Madsen

Guldborgsund Kommune

MAIL christianmadsen@email.dk

 

 

= Medlem af forretningsudvalget

Skole og Forældres Landsmøde 2014

 

Til alle forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på medlemsskoler.

 

Skole og Forældre er skolebestyrelsernes organisation.

Kom og gør din indflydelse gældende og vær med til at fastlægge landsorganisationens politiske kurs.

 

Fredag d. 14. nov. til lørdag d. 15. nov. Hotel Comwell, 5500 Middelfart

 

Udpegning af landsmødedelegerede senest 31. august

Yderligere information følger til de udpegede delegerede

 

Kontakt: Skole og Forældre, Lizzi Ege Johansen,

telefon 3386 0204, e-mail lej@skole-foraeldre.dk

KURSUS FOR NYE

SKOLEBESTYRELSER

Hvordan får vi mest ud af de menneskelige ressourcer i skolebestyrel-

sen? Hvad kan, skal og vil skolebestyrelsen? Hvordan planlægges møderne og årets arbejde bedst muligt?

 

Det kan de nye skolebestyrelser blive klogere på gennem Skole og Forældres opstartskurser. Mange kommuner tilbyder skolernes nye skolebestyrelser at deltage i kurset. Tilbyder jeres kommune ikke et opstartsforløb i en eller anden form, har I naturligvis mulighed for selv at reservere er kursus hos os. Kurset kan gennemføres en lørdag eller en hverdagsaften og tilrettelægges efter jeres behov og ønsker.

 

Prisen afhænger af indhold og forløb, så lad os drøfte hvad I har brug for i jeres bestyrelse.

 

Kontakt sekretariatet:

Ingelise Andersen,

ia@skole-foraeldre,

direkte tlf.: 3386 0201

 

Se eksempler på kursusprogram og læs mere på www.skole-foraeldre.dk

Nyhed!