Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 16/18

TRIVSEL

Kære Forældrerådgivning

Vi er en gruppe forældre, der er meget bekymrede for vores børns trivsel og indlæring, og bliver mødt af en klasselærer som fejer al kritik af med, at det ikke er rigtigt. Skolelederen mener, at vi som forældregruppe har udsat læreren for et personligt angreb, og når vi har spurgt efter en handlingsplan fra skolelederens side, har vi fået at vide at den enkelte forældre må tage problemerne op direkte med læreren. Så er vi tilbage i det samme loop, som vi hele tiden har været i, desværre. Hvad kan vi gøre for at få en ordentlig dialog i gang med både klasselærer og skoleleder? Kan vi inddrage nogle udefrakommende personer? Hvad har vi som forældre ret til?

 

Venlig hilsen En gruppe forældre

 

 

Kære forældre

Det er skolelederen, der fører det direkte tilsyn med undervisningen på skolen, og som kan vejlede og guide læreren, hvis der er behov for det. Skolen kan også bede om ekstern hjælp til at analysere situationen og forløbet i klassen, for eksempel ved at bede pædagogisk psykologisk rådgivning om at analysere problemerne ved at deltage i klassens undervisning. Det forudsætter skolelederens godkendelse. I en del skoler arbejder klassens lærere sammen, hvis der er problemer i enkelte fag eller timer. Der er således flere muligheder for at bistå klassen, men det er skolelederen, der har beføjelserne til at gribe ind eller iværksætte hjælpeforanstaltninger, og det er skolelederen, der tager beslutninger om fagfordelingen, herunder tildelingen af lærere til de enkelte klasser og en eventuel omflytning af lærere.

Det er skolebestyrelsen, der fører det overordnede tilsyn med alle dele af skolens virksomhed. Skolebestyrelsen kan ikke gå ind i konkrete personale- eller elevsager, men kan gå ind i retningslinjer og principper for løsning af konflikter mellem skolen og forældre, som du beskriver, herunder angive principper for anvendelse af ekstern bistand, hvis der opstår problemer i relationerne mellem personale og elever. Derfor kan I henvende jer til skolebestyrelsen med anmodning om at klargøre forudsætninger for inddragelse af ekstern bistand.

Det er forudsat i folkeskoleloven, at der er et konstruktivt samarbejde mellem skole og forældre, og at dialog er vejen til at løse eventuelle problemstillinger. Dialog forudsætter selvfølgelig vilje til at søge løsninger, og her er det vigtigt at gøre sig klart, hvad der egentlig er det centrale. Hvis en forældregruppe har udset læreren til at være det eneste problem, kan det være vanskeligt at finde konstruktive løsninger på noget, der ofte er resultatet af et negativt samspil præget af negative forventninger. Hvis målet er at skabe bedre relationer i klassen er der grundlag for at aftale spilleregler både for skolen, læreren, eleverne og forældrene. Noget der næsten altid efter kort tid forbedrer situationen. Det gælder om at lede efter mulige løsninger på problemerne frem for at fokusere på problemerne, som de er.

 

Venlig hilsen

Forældrerådgivningen

 

 

 

Forældrerådgivningen er Skole og Forældres uvildige rådgivning, som har til formål at give råd og vejledning til alle forældre, der oplever, at deres børn har problemer i skolen. Rådgiverne har stor erfaring med og viden om skoleområdet. I hvert nummer af Skolebørn bringer vi udvalgte spørgsmål og svar fra Forældrerådgivningen i anonymiseret form. Du kan kontakte Forældrerådgivningen på telefon 7025 2468 fra  kl.10-14 på hverdage eller sende en mail til: cb@skole-foraeldre.dk

 

Se også flere spørgsmål og svar på: www.foraeldreraadgivningen.dk