Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 15/18

TIL SKOLEBESTYRELSEN

ORGANISATIONSPSYKOLOG:

HAV POSITIVE FORVENTNINGER TIL SKOLEN

Forældre og skolebestyrelserne skal holde sig fri af mediernes negative fortællinger om folkeskolereformen. Et anerkendende sprog og positive forventninger er nøglen til et konstruktivt samarbejde, lyder det fra den anerkendte organisationspsykolog, Gitte Haslebo.

Mediernes dækning af folkeskolereformen fokuserer for meget på konflikter og placerer lærerne i rollen som ofre, uanset hvor engagerede de ellers er i deres arbejde, mener Gitte Haslebo. Det ærgrer hende som organisationspsykolog, fordi de negative historier kan spænde ben for et konstruktivt samarbejde mellem skolens parter om at føre reformen ud i livet på skolerne.  Det kommende år vil der sandsynligvis komme endnu flere negative historier i medierne, så det bliver vigtigt, at både forældre og skolebestyrelser formår at sætte sig ud over de fortællinger, der fokuserer på konflikt, mener Haslebo.

”Der er for eksempel ingen grund til at spørge ind til, hvor stor modstanden er blandt lærerne. Det er heller ikke relevant at diskutere, om man overhovedet er for eller imod reformen, for det er selvfølgelig ikke et legitimt spørgsmål, om man vil følge landets lovgivning. Det, der er relevant at diskutere, er, hvordan alle parter hver især kan bidrage til at realisere reformen på skolen,” siger hun.

 

Positive forventninger og anerkendende spørgsmål

Gitte Haslebo er overbevist om, at forandringer bedst finder sted, når forældrene har positive forventninger til lærere og ledelse og stiller anerkendende spørgsmål til deres arbejde. Det åbner op for dialog, og giver alle mulighed for at vise sig kompetente til at finde professionelle løsninger. Derfor er det sprog, man bruger, helt afgørende for, om samarbejdet mellem forældre, lærere, ledelse og elever bliver konstruktivt eller ej.

”Sproget er vanvittig følsomt. Det er vigtigt, at forældrene taler ud fra, at både lærere og ledelse har gode grunde til at gøre det, de gør, og at de som forældre prøver at bygge bro over de forskellige perspektiver. Det gør en fantastisk forskel at gå ud fra, at alle har gode grunde til at gøre det, de gør – set fra deres eget perspektiv,” siger Gitte Haslebo.

Om Gitte Haslebo:

Gitte Haslebo driver konsulentfirmaet Haslebo og Partnere med sin datter Gro Emmertsen Lund og sammen har de skrevet bogen ’Relationsudvikling i skolen’, som udkom i marts 2014 og har modtaget flere positive anmeldelser. Hun er uddannet cand. psych., er specialist i organisationspsykologi og har skrevet en stribe artikler og bøger.

Fem gode råd til skolebestyrelsen fra Haslebo

 

  1. Opfat parterne i skolen som samarbejdspartnere.
  2. Vær omhyggelig med at bruge et anerkendende sprog.
  3. Undgå at springe med på den negative diskurs, der præger det generelle mediebillede.
  4. Tal om forhåbninger frem for problemer.
  5. Hvis der er misstemning mellem lærere og ledelse, så forsøg at bygge bro mellem de to perspektiver.

Råd fra Skole og Forældre: Evaluér implementeringen

 

Skole og Forældre foreslår, at I i skolebestyrelserne det kommende år følger nøje med i implementeringen af reformen og lærernes nye arbejdstid på jeres skole. Det kan for eksempel være på et særligt skolebestyrelsesmøde inden jul og igen inden sommerferien. På disse møder kan de forskellige parter i skolen (medarbejdere, elever, ledelse, forældre) fortælle om deres erfaringer. Det kan være en god idé at have særligt fokus på samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne. Samarbejder de eksempelvis om at gøre visioner og mål realistiske, så de kan løses indenfor de afsatte rammer? Derudover kan I evaluere på, om elever og forældre er informerede og inddraget i tilstrækkeligt omfang.

KURSUS FOR NYE

SKOLEBESTYRELSER

Hvordan får vi mest ud af de menneskelige ressourcer i skolebestyrel-

sen? Hvad kan, skal og vil skolebestyrelsen? Hvordan planlægges møderne og årets arbejde bedst muligt?

 

Det kan de nye skolebestyrelser blive klogere på gennem Skole og Forældres opstartskurser. Mange kommuner tilbyder skolernes nye skolebestyrelser at deltage i kurset. Tilbyder jeres kommune ikke et opstartsforløb i en eller anden form, har I naturligvis mulighed for selv at reservere er kursus hos os. Kurset kan gennemføres en lørdag eller en hverdagsaften og tilrettelægges efter jeres behov og ønsker.

 

Prisen afhænger af indhold og forløb, så lad os drøfte hvad I har brug for i jeres bestyrelse.

 

Kontakt sekretariatet:

Ingelise Andersen,

ia@skole-foraeldre,

direkte tlf.: 3386 0201

 

Se eksempler på kursusprogram og læs mere på www.skole-foraeldre.dk