Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 21/25

Kære Forældrerådgivning

 

Vi er en gruppe forældre som har en oplevelse af at vores børn ikke lærer det dansk de skal. Vi har ikke lyst til en konflikt med læreren, men hvad gør man når man ikke er tilfreds? Jeg ved man kan åbne en debat på intra. Men vil det være en god ide? Det skrevne kommer jo tit til at lyde meget stærkere.

  Skal vi bare skrive direkte til skolelederen uden om læreren?

 

Venlig hilsen Far

 

 

Kære Far

 

At åbne en debat på intra om emnet er bestemt ikke nogen god idé. Det er snarere den sikre vej til en konflikt. Netop det, du gerne vil undgå. Der er jo desværre en tendens til, at folk på nettet kommer til at udtrykke sig langt stærkere, end de kunne drømme om at gøre i en direkte samtale. Og når noget først er skrevet, så står det på nettet til evig tid - også selv om man bagefter fortryder de stærke ord. Nogle gange tror forældre, de kan oprette en lukket side, hvor de kan debattere sådan et spørgsmål, uden at det kommer til lærernes og skoleledelsens kundskab. Men erfaringen viser, at sådan en lukket debatside altid kommer for en dag. Og så er Fanden løs.

   Vi vil derfor foreslå, at I går en anden vej. Bed læreren om et møde, hvor I stille og roligt giver udtryk for jeres bekymring for, om jeres børn lærer nok i dansk. Hvis I ikke fortæller læreren om jeres bekymring, hvordan skal hun så kunne gøre noget ved problemet?

   Forhåbentlig kan I på den måde få en god snak om det faglige niveau i klassen og om, hvad I sammen kan gøre for at højne det. Måske kan I som forældre støtte jeres børn noget mere i samarbejde med skolen? Eller måske har læreren en anden opfattelse af niveauet, end I har?

   Hvis en sådan samtale ikke afhjælper problemet, kan I bede skolens leder om en samtale, hvor I fremlægger jeres bekymring for det faglige niveau.  Det er i sidste ende skolelederen, der er ansvarlig for undervisningens kvalitet. Skolelederen er derfor også den eneste, der kan gøre noget ved sagen, hvis det viser sig, at læreren ikke selv formår at løse problemet.

 

Med venlig hilsen Forældrerådgivningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos Forældrerådgivningen, under Skole og Forældre, kan forældre få gratis anonym rådgivning, hvis de oplever problemer i forbindelse med deres børns skolegang. Se mere på: www.foraeldreraadgivningen.dk