Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 23/25

Skolebestyrelsen

Den perfekte lektion

Når lærere går sammen om forberedelse, afvikling og evaluering af undervisningen, lærer eleverne synligt mere. Lærer og forsker Arne Mogensen fortæller om den japanske metode lektionsstudier, som med fordel kan bruges i Danmark efter folkeskolereformen.

Hvad er lektionsstudier?

Det er en metode til at udvikle god undervisning sammen med kolleger. Oprindeligt er det et japanske begreb, som på engelsk hedder lesson studies. Lesson fortæller, at det er én eller ganske få lektioner, man vælger – og altid noget, der er svært, fordi det er nyt, meget vigtigt eller noget, børnene har svært ved. I hvert fald er det en udfordring. Studies betyder, at man planlægger, observerer, evaluerer og tilretter den enkelte lektion.

 

Hvordan foregår det?

Lærerne starter med at sætte sig sammen i en gruppe på fire-seks fagfæller og planlægger lektionen helt ned i detaljen: Hvad vil jeg sige og gøre, hvordan reagerer jeg, hvis børnene gør dette eller hint og så videre. Dernæst gennemfører en af lærerne lektionen, mens de andre observerer, noterer og måske filmer og tager billeder. På forhånd har gruppen aftalt, hvad hver enkelt holder øje med – nogle ser på de elever, der har svært ved det, andre på de særlige talenter, atter andre på lærerens gestik og så videre. Efter lektionen taler gruppen om, hvordan det er gået. Måske har underviseren været nødt til at afvige fra planen, fordi børnene ikke reagerede, som gruppen troede, måske virkede det, man troede, ikke alligevel. Dernæst rettes lektionen til og afvikles igen i en anden klasse. Al feedback er koncentreret om elevernes læring – hvilke tegn er der på, at de lærte, hvad de skulle?

 

Hvad er gevinsten?

Der er nogle, som taler om, at man har en superlektion. Og det er rigtigt, at alle de lærere, der har været med til at planlægge lektionen, kan bruge den, så tiden er aldrig spildt. Men det betyder ikke, at hele skoleåret så er planlagt, for man har jo stadig kun én lektion. Gevinsten ligger et andet sted. Dels bliver lærerne skarpe på at have en skarp, faglig pointe i hver enkelt lektion. De opdager også noget nyt om deres kolleger – hvem er gode at spørge om hjælp til it, hvem er gode til alternative lektier og så videre. Det betyder, at de hurtigere og kan spørge hinanden til råds, og dermed bliver forberedelsen mere effektiv og undervisningen bedre.

 

Hvordan kan lektionsstudier fungere i Danmark?

Rigtig godt. Med folkeskolereformen er der kommet større fokus på barnets læring, og samtidig har lærerne fået mulighed for at være mere sammen fysisk. Det kræver selvfølgelig noget tid, men den er godt givet ud. Og det er absolut muligt for den enkelte skole at gå i gang, hvis blot ledelsen er klar til at sætte lidt tid og starthjælp af.

Guide til lektionsstudier

Arne Mogensen har skrevet bogen Lektionsstudier i skolen. Kollegial sparring gennem fælles studier. Dens tredje del er en helt konkret guide til, hvordan skoler kan arbejde med lektionsstudier, inklusive skemaer, lærerne kan udfylde før, under og efter lektionen.

Lektionsstudier i Danmark

Kommunerne Faxe, Køge og Stevns har fået penge af A.P. Møller Fonden til at uddanne vejledere, der skal hjælpe lærerne i naturfag med at gennemføre lektionsstudier, og i Aarhus, Silkeborg, Horsens, Holstebro og Randers er lektionsstudier en del af Quest-projektet, som har støtte fra Lundbeck-fonden. På læreruddannelserne på VIA og UCC bliver de nye studerende også introduceret til metoden.