Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 22/25

Undervisningsminister
til skolebestyrelserne:

Grib bolden

Skolebestyrelsen spiller en meget vigtig rolle for folkeskolen som en del af skolens samlede ledelse, sagde undervisningsminister, Ellen Trane Nørby i et interview med magasinet Skolebørn.

Hvilken rolle mener du, at skolebestyrelsen skal have i den danske folkeskole?

Jeg mener, at skolebestyrelsen spiller en meget meget vigtig rolle i udviklingen af vores folkeskole, fordi det er dér, man træffer mange af de overordnede prioriteringer for skolen og for tilrettelæggelsen af arbejdet. Det er også dér, hvor man har et samarbejdsforum, hvor både ledelse, lærere, pædagogisk personale, forældre og elever er til stede, og hvor man derfor har mulighederne for at lægge de overordnede linjer for, hvad det er man vil på skolen. Hvad er det for nogle værdier, man vil lægge ned over både ledelsen, men også det faglige arbejde. Så jeg opfatter skolebestyrelsen som en helt central aktør. Nogle gange kan det godt undre mig, at der ikke er flere forældre, der engagerer sig aktivt og stærkt i skolebestyrelserne, fordi det er jo dér, man har en meget stor indflydelse på det skoletilbud, ens børn går på.

 

Hvad ville du sige til de forældre?

Hvor ville vi dog være privilegerede, hvis forældrene til børn i folkeskolen bare engagerede sig halvt så meget som de forældre, der har børn på de frie skoler, for hold da op, hvor havde vi så mange flere ressourcer at trække på. Det gælder for alle forældrene, at hele forudsætningen for at få skabt en stærkere og stoltere folkeskole, hvor eleverne lærer mere og trives bedre er, at forældrene i højere grad engagerer sig. Det kan jeg kun opfordre til, at man bruger kræfter på. Det er i sidste ende en lille investering for forældrene i sammenligning med, hvor meget deres børn kan få ud af det.

 

Hvilken vision har du for skolebestyrelserne i folkeskolen?

Hvad den enkelte vision skal være, afgøres jo i den enkelte skolebestyrelse. Hvis der er noget, jeg som minister - og vi som regering - lægger vægt på er det, at man har friheden til at vælge de løsninger, som passer lokalt. Det vil sige, at visionen i den enkelte skolebestyrelse godt kan adskille sig alt efter om man er en skole i Brønderslev, en skole i Sønderjylland eller en skole i København.

 

Hvordan ser du skolebestyrelsen som en del af skolens samlede ledelse?

Der spiller de jo en vigtig rolle netop i forhold til at få lagt de overordnede linjer, få værdigrundlaget på plads for skolen og i sidste ende også være med til at træffe nogle af ledelsesbeslutningerne. Det er jo også skolebestyrelsen, der er kontakt og bindeled mellem de forskellige aktører i og omkring skolen. Det både forpligter, men giver også enormt store muligheder for at understøtte den daglige skoleledelse og være med til at sætte de mål, man arbejder med på den pågældende skole.

 

Hvilken rolle kan skolebestyrelsen spille i forhold til, at forældrene, ifølge reformteksten, skal være aktive medspillere i elevernes læring?

Der kan den spille mange roller. Man kan både spille en rolle i forhold til de faglige mål, men man kan også spille en rolle i forhold til det, som vi har diskuteret meget i den seneste tid, nemlig at sikre en ordentlig balance mellem et skoleliv og en skoletid efter, at børnene har fået flere timer. Dér kunne jeg da på ingen måde forestille mig, at en skoleleder ville ignorere, hvis en skolebestyrelse siger, at det er vigtigt for dem, at skolen lever op til intentionerne, som politikerne havde med en skoledag indtil henholdsvis klokken 14 ca. 14.30 og 15. Så jeg tror, at det handler om at gribe bolden og bruge både friheden, men også det rum som skolebestyrelsen er, til at sætte nogle klare linjer for, hvordan skolen kan blive stærkere, så eleverne kan blive dygtigere og trives bedre.

 

Ellen Trane Nørby

blev den 28. juni udnævnt som minister for børn, undervisning og ligestilling i Venstre-regeringen. Hun er født i 1980 i Herning og opvokset i Nørre Nissum, hvor hun gik i den lokale folkeskole. Hendes far var borgmester i Lemvig og hendes mor arkitekt. Hun er cand. mag i kunsthistorie med samfundsfag som sidefag. Sideløbende med studierne arbejdede hun som politisk medarbejder på Christiansborg, var præsident for European Liberal Youth og kandidat for Venstre i Københavns Amt ved europaparlamentsvalget i 2004. Hun fik også tid til at skrive bogen ”Smag på Europa – med honning og chili” der blev udgivet på Saxo i 2004. Hun har siden været politisk ordfører i Venstre. Ellen Trane Nørby bor i Sønderborg, hvorfra hun også er valgt ind i Folketinget.

   I 2014 fik hun sammen med sin kæreste en lille datter og valgte i den anledning at trække sig som Venstres spidskandidat til Europa-parlamentsvalget.