Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 20/25

Forældre:

’Unges druk er

vores ansvar’

De unge synes, at det er godt, når forældrene blander sig i deres alkoholforbrug, selv om forældre måske kan tro det modsatte. Derfor skal et nyt initiativ ”Dit barn – din alkoholdning” fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden bidrage til, at forældre tager stilling til spørgsmålet om børn og alkohol. Med en klar ”alkoholdning” er det lettere at sige ja eller nej til sit barn. www.fuldafliv.dk

93% af de unge, der gik ud af skolen sidste år vil få en ungdomsuddannelse. Det gælder for 91% af drengene, mens pigerne når regeringens målsætning om, at 95% skal have en ungdomsuddannelse.

Uvm.dk Beregninger af Styrelsen for It og Læring på Danmarks Statistiks registre

Elever har for lange skoledage

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har fået gennemført en kortlægning af, hvornår skoledagen slutter på landets folkeskoler. Kortlægningen, der er foretaget af Epinion, viser, at en del skoler ikke lever op til forligspartiernes intentioner om, at elevernes gennemsnitlige skoledag skal slutte cirka kl. 14.00, 14.30 og 15.00 i henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Eksempelvis havde godt 20 procent af klasserne i indskolingen fri efter kl. 14.00 alle dage i uge 35. På mellemtrinnet oplever mere end 75 procent af klasserne at have dage til længere end kl. 14.30, og i udskolingen er det 59 procent af klasserne, som har én eller flere dage til senere end kl. 15.00.

Muligheder for en kortere skoledag

Undervisningsministeriet har udsendt et såkaldt ”hyrdebrev” til landets skoleledelser, hvor de gøres opmærksom på, at det er muligt at søge dispensation hos kommunen til at omsætte to timers understøttende undervisning med to-lærerordning i to fagtimer.

   Derudover kan kommunerne i en forsøgsordning lægge konfirmationsforberedelsen i den tid, der er afsat til understøttende undervisning for at forhindre ekstra lange skoledage for elever i 7. og 8. klasse. Det er skolebestyrelsen, der skal lave princip for skoledagens længde.

 

 

Børn af misbrugere:

”Bland jer i vores barndom”

Ny undersøgelse fra TUBA blandt børn af misbrugere viser:

 

Over halvdelen ønsker, at voksne havde spurgt mere til dem i barndommen.

 

56% angiver, at de kunne have været opdaget, hvis lærere, pædagoger og andre voksne var bedre uddannet i hvordan det er at vokse op med forældre, der drikker.

 

Tre ud af fire af de adspurgte i den nye undersøgelse fortæller, at den bedste måde, man kunne støtte dem i barndommen var, hvis de havde mulighed for at tale med en voksen, udenfor familien, som vidste noget om alkohol, og som ikke var bange.

Investering i klasseledelse styrker elevers koncentration

Når indskolingslærere kommer på kursus i, hvordan man leder en klasse, har det en signifikant positiv effekt på elevernes koncentrationsevne og drengenes læsefærdigheder. Det viser et nyt forsøg fra SFI. www.sfi.dk

 

 

Digitale færdigheder matcher ikke investering

Skolerne i OECD-landene mangler stadig at høste de læringsmæssige frugter af massive investeringer i it.  Det viser en Pisa-måling af elevernes digitale færdigheder. Selv lande, der har investeret kraftigt i it ser ikke nogen fremgang i elevernes Pisa-resultater i læsning, matematik og naturfag. Danmark topper listen over gennemsnitligt antal minutter brugt på internettet i skoletiden.

 

 

Børneyoga

forbedrer indlæring

Med børneyoga får skolelærerne et kærkomment redskab til at skærpe børns opmærksomhed, og samtidig skabe ro i klasselokalet. Det er udgangspunktet for en helt ny danskudviklet app, YogaBreaks – Ro i Klassen, som vil kunne tages i brug helt uden forudgående kendskab til yoga – og ganske gratis. Find den i appstore.

4 elementer i god skoleledelse

EVA har i en ny undersøgelse set nærmere på, hvad god skoleledelse er,

når det handler om ledelse, som går tæt på undervisning og læring:

 

• Facilitering af læreprocesser og retning for skolen

• Professionel kultur og opbygning af tillid

• Afskærmning af medarbejdere og forandring i skolen

• Inddragelse af erfaringer og forskningsbaseret arbejde

 

Læs undersøgelsen her

Lange skoledage kræver mere mad

75 procent af eleverne på 8. klassetrin føler sig sultne i løbet af dagen, og 93 procent føler sig trætte.

 

Det viser en ny undersøgelse, foretaget af Kosmos,

Nationalt Videncenter for Kost, Motion og Sundhed under University College Syddanmark. Sandsynligvis fordi der ikke er fokus på, at eleverne får den ekstra mad, den længere skoledag kræver.

 

Hver anden 8. og 9. klasses elev mener,
 at muslimer ikke bør have ytringsfrihed. For en stor del af eleverne gælder det samme for homoseksuelle og buddhister. Det viser en omfattende spørgeskemaundersøgelse udført af en forskergruppe fra Institut for
Statskundskab ved Københavns Universitet.

Tal med børnene om ytringsfrihed

Jo flere lommepenge, desto mere alkohol

Trygfondens nye ungdomsundersøgelse fra 2015, som b.la. peger på unges alkoholvaner, viser at der er en klar og entydig sammenhæng mellem de unges rådighedsbeløb og deres risikoadfærd. Hvis forældre ønsker at dæmpe alkoholforbruget, er de unges lommepenge således et håndtag, der kan drejes på.