Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 4/25

Leder

Uddannelse og

dannelse går hånd i hånd

 

Jeg holder meget af formålsparagraffen for vores folkeskole. Primært fordi den lægger vægt på, at skolens opgaver skal løses i samarbejde med forældrene. Vores børns skolegang er ikke blot et anliggende for skolen, det er et fælles anliggende mellem skole, hjem og barnet.

   Jeg holder også af formålsparagraffen, fordi den både handler om de kundskaber og færdigheder, vores børn skal tilegne sig i skolen, og om de bløde værdier, som forståelse af sig selv og af andre og deltagelsen i et demokratisk samfund. Folkeskolen er således ikke blot en uddannelsesinstitution, folkeskolen er også en dannelsesinstitution.

   Fagligheden skal i fokus. Det er en sætning, som vi hører igen og igen, og fagligheden er vigtig. Det skal der ikke herske tvivl om, men ud over fagligheden, så er der andet og mere, der er vigtigt for vores børn. Det hjælper jo ikke meget at være fagligt dygtig, hvis du ikke forstår at begå dig, så dine kompetencer spiller sammen med dine klassekammeraters, og senere dine kollegers kompetencer.

   I hverdagen kan dannelsen være meget svær at få øje på i et skoleskema, for hvor gemmer dannelsen sig i dansk, matematik og idræt? Dannelsen gemmer sig i den måde vi ”gør” skole på, altså hvordan vi taler til og om hinanden, måden vi samarbejder på, og måden vi håndterer uenighed.

   Dannelse er alt det, der sker mellem mennesker, når vi er sammen, og er vi enige om værdier og normer for fællesskabet, så er det nemt at være dannet.

   Udfordringerne opstår, når vi ikke er enige om, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er dannet og hvad der er udannet. Netop fordi dannelse handler om hvem du er, om din personlighed og din identitet, så er det vigtigt, at skolen og forældrene samarbejder så hjemmets værdier, normer og holdninger også spiller med i udviklingen af børnenes personlighed og identitet.

   Uddannelse og dannelse er hinandens forudsætninger i formålsparagraffen for folkeskolen, men dannelsen kan være svær at se i en hverdag, hvor vi både i skolen og i samfundet har fokus på resultater og alt, hvad der kan måles og vejes. I vores iver for at dokumentere alt, skal vi huske på, at blot fordi noget ikke kan dokumenteres, betyder det ikke, at det ikke er vigtigt. Uddannelse og dannelse går hånd i hånd og begge dele er vigtige for vores børns fremtid.

 

 

LÆS OGSÅ Kan man have mål for dannelse?

LÆS OGSÅ Dannelsen i skolen er (næsten) usynlig

LÆS OGSÅ Anders Bondo og Ellen Trane Nørby om dannelse

LÆS OGSÅ 6 eksempler på dannelse i folkeskolen

LÆS OGSÅ Elever har stor viden om demokrati, men høres ikke

"Dannelse er alt det, der sker mellem mennesker, når vi er sammen, og er vi enige om værdier og normer for fællesskabet, så er det nemt at være dannet."

 

METTE WITH HAGENSEN, LANDSFORMAND

Mail: mwh@skole-foraeldre.dk