SIDE 25/25

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

Forrige side

 

DM i skoleudvikling kommer snart

1300 folkeskoler i 98 kommuner er i fuld gang med at implementere skolereformen, og skolebestyrelser, skoleledelser, medarbejdere, elever og forældre har behov for gode eksempler til inspiration. Hvor foregår den bedste skoleudvikling, og hvad har de gjort der? Det vil Skole og Forældre i partnerskab med Danske Skoleelever finde svar på gennem DM i skoleudvikling.

   Målet er en kåring af de bedste og – ikke mindst – formidling af de gode udviklingsforløb, som skaber en positiv effekt for elevernes læring, trivsel og dannelse.

   Vi kigger efter udviklingsforløb, der fremviser konstruktivt samarbejde mellem flere af skolens parter, som tager fat på folkeskolereformens nye elementer, eller benytter nye metoder til håndtering af eksisterende områder.

   I begyndelsen af det kommende år sender vi informationsmateriale til skolerne og inviterer alle til at bidrage med eksempler på udviklingsarbejde på skolerne. I marts indsender deltagerne deres præsentationer, hvorefter en bedømmelsesproces leder frem til en kåring i maj.

   DM i skoleudvikling er en landsdækkende event, drevet af Skole og Forældre og Danske Skoleelever med opbakning fra Danmarks Lærerforening, BUPL, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen og støttet af Undervisningsministeriet.

 

Gratis netværkskurser

Skole og Forældres kursusafdeling udbyder nu et nyt kursus, som til og med er gratis for skolerne. Kurserne skal bidrage til, at netværket mellem skolebestyrelserne styrkes ude i kommunerne og vil fokusere på fælles problemstillinger, løsningsmuligheder samt generel

erfaringsudveksling.

 

Kontakt Ingelise Andersen på 33 86 02 01 eller ia@skole-foraeldre.dk

 

 

GRATIS
KURSUS

Landsmøderekord igen

Skole og Forældres landsmøde slår igen i år rekord i antal deltagere. 254 delegerede mødes på Nyborg Strand i dagene 20. – 21. november for at fastlægge foreningens politiske kurs og vælge 10 nye medlemmer til hovedbestyrelsen og en ny næstformand.

Skole og Forældre er synlige i mediebilledet

Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen, er fortsat hyppigt til stede i de danske medier, med i alt 848 omtaler i løbet af 1. halvår 2015. Skole og Forældres formand bliver i gennemsnit citeret omkring 20 gange om ugen i webkilder, er i TV eller radio to gange om ugen og optræder seks gange om ugen i de regionale dagblade.

 

Skole og Forældres hjemmesider bliver brugt af stadig flere. Det er især online magasinet www.skoleborn.dk der er i kraftig vækst. Men også Skole og Forældres www.skole-foraeldre.dk, Forældrerådgivningens www.foraeldreraadgivningen.dk og inklusionssiden www.inklusionsklar.dk er i tydelig vækst. Skole og Forældre er desuden partner på den stadig mere udbredte www.foraeldrefiduser.dk.

 

Nye redskaber til skolebestyrelsen

Værktøjskassen til skolebestyrelsen udvides stadig på http://www.skole-foraeldre.dk/sektion/skolebestyrelsens-værktøjskasse. Siden sidste nummer af Skolebørn kan skolebestyrelsen nu også få hjælp og nyttig viden til udarbejdelsen af det lovpligtige værdiregelsæt og til princippet om undervisningens organisering, som bl.a. indeholder områder som skoledagens længde, holddannelse, valgfag og elevernes placering i klasser.

 

Viden- og Erfaringsseminarer 2016

Lørdag d. 5. marts 2016:

Region Nordjylland

Region Syddanmark

Region Hovedstaden

 

Lørdag d. 12. marts 2016:

Region Midtjylland

Region Sjælland

 

Tema, program og sted for seminarerne følger på www.skole-foraeldre.dk/kurser og i de kommende nyhedsbreve fra Skole og Forældre. Der er et begrænset antal pladser, max. fire deltagere pr. skole.

Sæt X i kalenderen allerede
nu

HOVEDBESTYRELSEN

 

Landsformand

Mette With Hagensen

Hyldehaven 45, 6800 Varde

mobil 3171 6378

mwh@skole-foraeldre.dk

 

Næstformand Finn Juel Larsen

Herningvej 198, 9220 Aalborg Øst

mobil 2086 9415

fjl@skole-foraeldre.dk

 

 

Region Nord- og  Midtjylland

 

Jørgen Leegaard Bjerre

Ringkøbing-Skjern Kommune

djbjerre@outlook.com

 

Grethe Bremer

Skanderborg Kommune

grethe.bremer@gefiber.dk

 

Birgitte Christensen

Viborg Kommune

bchristensen67@gmail.com

 

Dorthe Kjeldahl

Odder Kommune

dorthe@kjeldahl.dk

 

Alex Paul Schmidt

Århus Kommune

aps@tdcspace.dk

 

Merete Rehde Sørensen

Horsens Kommune

mrs@skole-foraldre.dk

 

 

Region Syddanmark

 

Henriette Andersen

Tønder Kommune

henriettekba@gmail.com

 

Peter Bjerregaard Andersen

Svendborg Kommune

peter@bjerregaardandersen.dk

 

Bente Brandstrup

Nyborg Kommune

bente@bentebrandstrup.dk

 

Henrik Christensen

Sønderborg Kommune

Henrik@dreier-christensen.dk

 

Roar Hylleberg

Odense Kommune

roar.hylleberg@gmail.com

 

Thomas Deleuran Hansen

Varde Kommune

mail@tdh-entreprenor.dk

 

 

Region Hovedstaden

 

Jens Darket

Rudersdal Kommune

jdarket@me.com

 

Rasmus K. Edelberg

Frederiksberg Kommune

rae@skole-foraeldre.dk

 

Sheku Amadu Jalloh

Københavns Kommune

sj@kb.dk

 

Anders Høgsbro Madsen

Københavns Kommune

ahm@novolog.dk

 

Jon Madsen

Bornholms Regionskommune

jonmadsen@gmail.com

 

Celli Ilan Shenar

Frederiksberg Kommune

cis@linkmedia.dk

 

 

Region Sjælland

 

Jim Hansen

Greve Kommune

jog40@hotmail.com

 

Jens Haugaard

Næstved Kommune

familien.haugaard@mail.dk

 

Christian Junget Madsen

Guldborgsund Kommune

christianmadsen@email.dk

 

 

Medlem af forretningsudvalget