FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

Forrige - Næste

SIDE 16/21

Forældre skal ikke købe iPads

Forældre skal ikke stille elektronisk udstyr til rådighed for undervisningen, og er ikke ansvarlige for skader på udlånt udstyr. Det slår Undervisningsminister Christine Antorini (S) nu fast.

   Mange folkeskoler opfordrer nu eleverne til selv at medbringe elektronisk udstyr, der skal bruges i undervisningen. Men det er i modstrid med folkeskoleloven. Det pointerer ministeren i et skriftligt svar til Lene Espersen (K).

   Her understreger ministeren, at alle udgifter til undervisning påhviler skolen. Skolerne kan opfordre eleverne til selv at medbringe udstyret, men det må ikke være et krav for at deltage i undervisningen. Ifølge folkeskoleloven skal skolen stille alt udstyr, der er nødvendigt for at deltage i undervisningen, gratis til rådighed.

93%

af 13-årige bruger sociale medier, viser ny undersøgelse fra Børnerådet.

Sådan ser god undervisning ud

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har undersøgt, hvordan lærere skaber god undervisning til gavn for alle elever. De har sammenlignet en række forskningsresultater, og er kommet med fem konkrete anbefalinger til lærerne:

 

Skab et trygt og positivt læringsmiljø ved løbende at tage hånd om den enkelte elevs behov, kommunikér tydeligt spillereglerne i klassen og håndter konflikter blandt eleverne.

 

Sæt mål for elevernes læring ved, sammen med eleven og på baggrund af elevens forudsætninger og behov at formulere læringsmål, der fungere som rettesnor for undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse. Sørg for at målene løbene tilpasses.

 

Skab muligheder for feedback i undervisningen ved at indsamle viden om elevernes læring, og aktivt søge feedback fra eleverne. Giv eleverne feedback på deres egen arbejdsindsats, med udgangspunkt i målene.

 

Inddrag eleverne i undervisningen, bl.a. ved at inddrage dem i valget af emner og arbejdsformer og respekter deres synspunkter. Basér undervisningen på dialog med eleverne.

 

Variér undervisningen ved at anvende forskellige undervisningsformer, som skaber motivation blandt eleverne og tilgodeser deres forskellige forudsætninger og behov.

 

Læs hele undersøgelsen og mere om

EVA’s nye magasin for folkeskolelærere

 

Gåbusser sætter gang i indlæringen

Indskolingselever, der følges i skole på gåben af ”chauffører” fra de ældre

klasser, er blevet så stor en succes, at projektet nu udvides til hele landet.

 

Foran og bagved går en elev fra de ældre klasser, der er nøje udvalgt af skolen og uddannet på et kursus, udviklet af Rådet for Sikker Trafik og Dansk Skoleidræt, der sammen med TrygFonden står bag projektet. I midten går 8-10 elever, der bliver hentet ved deres hjem og fulgt i skole på gåben efter en fast køreplan.   Forældrene kan via en app se om deres børn stiger på gåbussen som forventet, og hvornår bussen ankommer til skolen. De særligt interesserede kan endda følge deres barn live på dets vej til skole via Forældreintra.

   ”Over halvdelen af de børn, der har deltaget i vores pilotprojekt, går nu til skole hver eneste dag. Dermed er de godt på vej til at blive sundere og lære mere,” siger Niels Grinderslev, der er Generalsekretær i Dansk Skoleidræt og henviser til, at man har lettere ved at lære, hvis man dyrker motion.

   TrygFonden vil over de næste fem år bruge 13,7 mio. kroner på projektet, og tilbyde Gåbusser til alle landets skoler. Se mere på: www.gåogcyklebusser.dk

De unge skal til stemmeboksen

Selvom valgdeltagelsen i Danmark er høj, er den markant lavere blandt unge vælgere. Derfor er Folketinget og Undervisningsministeriet gået sammen om at arrangere et landsdækkende skolevalg for 8. og 9. klassetrin. Skolevalget skal styrke de unges deltagelse i demokratiet.

Det mener Johannes Andersen, der er lektor i politologi på Aalborg Universitet, er en god idé:

”Jo mere til stede man er i det demokratiske liv, jo mere alvorligt bliver man taget. Det er bl.a. derfor, det er vigtigt, at unge stemmer. En anden årsag er, at det at stemme bidrager til de demokratiske normer i en politisk kultur. Det bekræfter en tillid til hele systemet.”

Alle landets skoler vil blive inviteret til at deltage i skolevalget, der skal afholdes torsdag d. 29. januar 2015. Forud for valgdagen modtager eleverne et valgkort, de får udleveret stemmesedler og der bliver opstillet stemmebokse på valgstedet. Tilmeldingsoplysninger kan findes på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

Ny portal til kunst og kultur i praksis

skoletjenesten.dk er undervisningstilbud fra landets museer og kulturinstitutioner nu blevet samlet, så skolerne kan få inspiration til at erstatte tavleundervisningen med kunst og kultur i praksis og give eleverne en mere varieret skoledag. Mon ikke, at der også er lidt inspiration at hente til forældre, der vil give deres børn en lærerig oplevelse.