FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

Forrige - Næste

SIDE 10/21

Tema / Mobning & Trivsel

”FIDUSER”

skaber fællesskab

i forældregruppen

Det kræver samarbejde at sikre alle børns trivsel. Også forældrenes.

Med Forældrefiduser finder både skoler og forældre hjælp til at opbygge

og underbygge samarbejdet, helt fra begyndelsen i 0. klasse.

Formålet er at vores børns skal trives bedst muligt. Metoden er fællesaktiviteter, der sættes i gang af forældrene. På nyt site kan forældre gratis finde inspiration blandt en lang række færdigstrikkede arrangementer som banko, cykelværksted eller orienteringsløb med indkøbslister, huskelister, invitationer osv. Det skaber ny kontakt i forældregruppen og understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende fællesskab, viser en pilottest i 11 klasser på fire forskellige skoler.

Det glæder projektleder, Anette Aaby Hansen fra Det Kriminalpræventive Råd, der står bag sitet sammen med Trygfonden og Skole og Forældre.

”Vi ved fra forskningen, at sammenhold omkring børn giver sammenhold mellem børn. Som forældre kan vi tage et vigtigt og kærligt medansvar for klassen. Ikke kun for vores eget barn, men for sammenholdet blandt alle klassens børn. På den måde sikrer vi nemlig de bedst mulige vilkår for vores eget barns trivsel,” siger hun.

 

Skolen som fødselshjælper

Anette Aaby Hansen opfordrer skolerne til at sætte strøm til samarbejdet.

”Forældre vil rigtig gerne tage del i deres børns skoleliv, men i en ny forældregruppe kender man jo ikke hinanden. Derfor er skolernes rolle som fødselshjælper utrolig vigtig,” siger hun. Nu har skolerne fået hjælp til opgaven i Forældrefiduser, som lanceres samtidig med, at de nye elever og forældre starter i skole efter sommerferien.

 

Aktivitetsgrupper kickstarter samarbejdet

En af fiduserne, Aktivitetsgrupper, kan for eksempel med fordel bruges på det første forældremøde. Metoden kræver 20-30 minutter og konceptet er enkelt. Én forælder pr. elev trækker et kort, som placerer vedkommende i én aktivitetsgruppe, der allerede på forældremødet starter planlægningen af én fællesskabende aktivitet.

”Allerede på forældremødet summer snakken på kryds og tværs af børnenes køn og legerelationer. Forældrene kommer tættere på hinanden, mens de samarbejder om en aktivitet, der kommer deres børn til gode,” fortæller projektlederen.

Hvorfor skal forældre samarbejde?

 

• Fordi sammenhold omkring børn skaber sammenhold mellem børn.

• Fordi samarbejde øger trivslen og forebygger mobning.

• Fordi både børn og forældre får mere tillid til hinanden og bedre forstår og accepterer hinanden.

• Fordi kendskab afhjælper misforståelser, usikkerhed og frustrationer.

• Fordi det giver rum til at dele bekymringer, udfordringer og holdninger.

• Fordi konflikter tackles bedst, når man på forhånd kender hinanden.