FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

Forrige - Næste

SIDE 4/21

Tema / Mobning & Trivsel

Det virker ifølge forskningen: I folkeskolereformen er det et mål i sig selv, at elevernes trivsel skal øges. Som led i dette arbejde har Undervisningsministeriet bestilt en kortlægning af, hvad nordisk og international forskning viser virker i forhold til at fremme trivslen blandt skoleelever. Det er Rambøll og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved Aarhus

Universitet, der har gennemlæst

undersøgelserne på området og udgivet

rapporten i marts 2014. De vigtigste

 konklusioner får du serveret her:

Elever

trives bedre i skolen når…

...undervisningen er alsidig og praktisk

 

Det har en positiv effekt for både elevernes trivsel og faglige udvikling, når undervisningen forholder sig til virkeligheden og kobler praktiske oplevelser til elevernes læring samt sætter ord, billeder og bevægelse på det faglige indhold.

...de kan lide at opholde sig på skolen

 

Skolens fysiske rum har også betydning for, hvordan eleverne trives. Det virker positivt, når de for eksempel har nemt ved at finde rundt, har adgang til grønne områder eller har været med til at sætte deres personlige præg på udsmykningen af klasseværelset.

...der er tydelige regler for, hvordan man skal opføre sig

 

Eleverne skal have konkrete eksempler på, hvad skolens ordensregler og klassens samværsregler betyder, så de helt konkret ved, hvordan man er en god ven, samarbejder, håndterer konflikter og udviser respekt for andre. Arbejdet skal være systematisk og eleverne skal inddrages aktivt i form af for eksempel rollespil, gruppearbejde og debat i klassen. Det virker bedst, hvis også forældrene involveres.

...pulsen kommer op

 

Det virker at integrere fysisk aktivitet af høj intensitet som en del af skoleskemaet flere gange om ugen. Især børn med ADHD eller indlæringsvanskeligheder trives godt med daglig motion, fordi det fremmer koncentrationsevnen, giver selvtillid og overskud til at lære.

...lærerne løbende efteruddannes

 

Et positivt undervisningsmiljø for eleverne hænger tæt sammen med lærere og pædagogers praktiske erfaring og viden om, hvordan man kan arbejde med trivsel, klasseledelse og børns sociale og følelsesmæssige udvikling. Forudsætningen for, at personalet kan det er, at de løbende opkvalificeres og har adgang til ressourcepersoner, som kan give dem støtte i og udenfor undervisningen.

...alle parter inddrages

i trivselsarbejdet

 

Indsatser virker bedst og længst, hvis det er et positivt samarbejde mellem både lærere,

pædagoger, elever, forældre og andre professionelle eller ressourcepersoner på skolen.

Samarbejdet styrkes ved at skabe åbenhed om formålet med og udformningen af indsatsen.

63 skoleledere har fortalt Skolebørn, hvilke metoder de bruger til at fremme trivslen på deres skole. Langt størstedelen oplever en positiv effekt af de metoder, de har valgt.

Efteruddannelse af

medarbejdere: 98 %

 

Inddragelse af forældre: 97 %

 

Fokus på klasseledelse: 97 %

 

Styrket samarbejde mellem

ledelse og lærere:  97 %

 

Brug af ressourcepersoner: 95 %

 

Lejrskoler: 92 %

 

Forskellige læringsstile: 90 %

 

Klassemøde: 90 %

 

Daglig fysisk aktivitet: 90 %

 

Flere medarbejdere pr klasse: 87 %

 

Tydelige læringsmål: 85 %

Elever får redskaber til at

regulere egen adfærd: 84 %

 

Undervisning i det fri: 70 %

 

Forbedring af skolens

fysiske rum: 69 %

 

Makkermassage: 65 %

 

Den varme stol: 48 %

 

Trivselsambassadører

(forældre): 24 %

 

Elevmæglere: 21 %

 

Gratis madordning: 11 %

 

 

Andre metoder, der bruges: PALS, LP-modellen, Perspekt, Trin for Trin, social træning, kunstterapi, trivselsdag, skolefester, legepatruljer, videofilmning af lærere med efterfølgende respons fra kolleger, ressourcesyn på elever, familieklasser.

 

Hvilke metoder bruges?