FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

Forrige - Næste

SIDE 12/21

Tema / Mobning & Trivsel

Fastsætte skolens værdigrundlag – de etiske holdninger, man har på skolen som et fællesskab for alle. Det sker bedst gennem en proces, der inddrager ledelse, lærere, forældre og elever.

 

Udforme principper for skolen. Det er en god idé, at alle skolens parter er med til at afklare, hvad det konkret betyder, hvis man for eksempel har et princip om, at der skal være plads til alle i fællesskabet.

 

Skolens ordensregler er en del af udmøntningen af principperne.

I forhold til trivsel kunne de for eksempel indeholde:

• At alle børn har ret til at være en del af fællesskabet.

• Nedsættende bemærkninger er ikke i orden.

• Man gerne må blande sig, hvis man ser at andre ikke har det godt.

• Børnene skal møde respekt, hvis de fortæller voksne, at de ikke føler sig godt tilpas.

Ordensreglerne skal være tilgængelige for alle. Det er en god idé at tage dem op til forældremøder.

 

Føre tilsyn med, at de vedtagne principper bliver overholdt. Alle skoler skal hvert tredje år gennemføre en kortlægning af det fysiske, psykiske og æstetiske miljø (se mere på www.dcum.dk)

 

Udarbejde en antimobbestrategI. På www.dcum.dk kan man finde en tjekliste, men det er vigtigt, at man indretter den efter sin egen skole, fordi hver skole har hver deres kultur. Find ud af, hvem der er ansvarlig for at gøre hvad. Det er vigtigt, at alle bliver tænkt ind. Det er ikke tilstrækkeligt at sætte ind overfor den, der mobber, da det gælder om at ændre kulturen i klassen.

 

Bruge trivselsambassadører eller lignende. Forældre, der skal være nøglepersoner i inddragelsen af skolens øvrige forældre i indsatsen mod mobning og for trivsel.

 

Opfordre til at lave samværsregler i klassen. Reglerne virker bedst, hvis de laves i samarbejde mellem elever og lærere samt, at forældre drøfter dem på forældremøder, så de kan tale med deres børn om dem og dermed være med til at bakke op om klassens trivsel. Reglerne skal understøttes af en grundig samtale med børnene, så de er klar over, hvad de betyder i praksis.

 

Fremme forældrenetværket. Det kan være lettere at ringe til et andet barns forældre og tale med dem om noget svært, hvis man ved, hvem de er. En fælles front på mobbe- og trivselsområdet, hvor alle forældre følger de samme etiske regler, vil styrke samarbejdet i klassen.

Skolebestyrelsen kan

spille en stor rolle i arbejdet med trivsel og kampen mod mobning ved at:

Det kan

skolebestyrelsen gøre

Klik og

læs mere

Klik og

læs mere