FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

Forrige - Næste

SIDE 19/21

?  Må skolebestyrelsen se resultaterne af de nationale test?

 

!   Ja, men kun på klasse- og skoleniveau for skolebestyrelsens egen skole. Resultaterne er samtidig fortrolige og må ikke refereres uden for skolebestyrelsesmødet.

 

I § 55 b i folkeskoleloven står der, at testresultater – bortset fra opgørelser på landsplan – er fortrolige.

Resultaterne i de nationale test kan udveksles mellem personer, i det omfang der er brug for oplysningerne i det pågældende arbejde. Videregivelsen af testresultater kan ske, når det er sagligt begrundet, og når adgangen til testresultater er pædagogisk relevant og nødvendig for udførelsen af en arbejdsopgave. Udgangspunktet er, at de enkelte aktører har adgang til egne testresultater. Skolelederen har adgang til testresultater for de enkelte klasser og for skolen som helhed (et samlet gennemsnit for skolen), og skolebestyrelsen vil som led i tilsynsbeføjelserne med skolens virksomhed kunne få oplysninger på skole- og klasseniveau. Kommunen har adgang til testresultater for de enkelte skoler og for kommunen som helhed (et samlet gennemsnit for kommunen). Kommuner og skoler har derudover tal, der tager hensyn til elevernes sociale baggrund. Læreren har adgang til enkelte elevers testresultater.

Reglerne betyder også, at der fx er mulighed for, at alle skoleledere og skolebestyrelser i en kommune kan udveksle testresultater fra alle kommunens skoler, hvis det sker om led i en samlet kommunal indsats for kvalitetsudviklingen på skoleområdet i kommunen. Lige som for eksempel lærere kan udveksle testresultater fra flere klasser eller fra flere fag i forbindelse med drøftelsen af en fælles indsats i undervisningen på tværs af klasser og fag.

Resultater af de nationale test offentliggøres kun på nationalt niveau i en national præstationsprofil, der viser, hvordan elever i folkeskolen samlet set har klaret de ti obligatoriske test. Af bemærkningerne til loven fremgår det også, at testene alene er ét element i en samlede evaluering og ikke ved offentliggørelse må kunne danne grundlag for rangordning af de enkelte skoler.

 

 

 

 

Skole og Forældres rådgivning for skolebestyrelsesmedlemmer er for medlemmer af Skole og Forældre. Rådgivningen kan vedrøre alle spørgsmål om arbejdet i en skolebestyrelse og børns skolegang og besvares af erfarne rådgivere. Medlemmer har mulighed for at ringe på 33 26 17 21 på hverdage fra 9-14 eller skrive til post@skole-foraeldre.dk. I hvert nummer af Skolebørn bringer vi uddrag af udvalgte spørgsmål og svar fra rådgivningen. Teksten er anonymiseret og forkortet af redaktionen.

 

Du kan læse mere om udvalgte problemstillinger for skolebestyrelser på

www.skole-foraeldre.dk/opslagsbog