Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2016

SIDE 8/20

Ny undersøgelse:
Mange børn skal selv have it-udstyr med

Ingen digital folkeskole uden computere og tablets. Spørgsmålet er bare, hvem der skal betale for udstyr, der er langt dyrere end blyanter og papir. En undersøgelse fra Skole og Forældre viser, at mange elever bliver opfordret og nogen ligefrem afkrævet at medbringe egen skærm.

Når it indgår i undervisningen, har mange elever selv computer eller tablet med til timen. En undersøgelse, som Skole og Forældre gennemførte blandt 882 forældre i juni 2016, viser, at lidt over hver femte forælder, 23 procent, oplever, at deres barns skole opfordrer til, at børnene tager deres egen device med. 8 procent oplever, at skolen ligefrem kræver det.

   Den praksis er der delte meninger om blandt forældrene. 35 procent angiver, at det ikke er noget problem at lade børnene medbringe devices, mens lidt flere, nemlig 38 procent, svarer, at selv om de har mulighed for at lade deres barn medbringe devices, synes de ikke, det burde være nødvendigt. En forælder i undersøgelsen skriver for eksempel:

  ”Jeg ville ønske, skolen kunne stille iPad/computer til rådighed i (vores) kommune, som jeg ved, andre kommuner kan. Når skolen forventer, at min søn har en iPad/computer med i 4. klasse, må jeg jo ud og investere i én til ham.”

   Andre angiver, at de helst ikke vil give deres barn computer eller tablet med, fordi de frygter, at den går i stykker, at den er for tung at bære eller simpelthen, at skolen burde klare den del:

   “Hvis en pc er nødvendig som arbejdsredskab, bør skolen stille den til rådighed,” skriver en.

 

Vil gerne leve op til forventningerne

Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen, forstår godt forældrenes skepsis.

   ”De 38 procent er udtryk for, at ingen forældre vil stå i vejen for deres børn, men ønsker at leve op til skolens forventninger. Så sender de udstyret med, selv om de bliver udfordret på deres principper, og det ikke var derfor, de valgte folkeskolen,” siger Mette With Hagensen.

 

 

 

Baggrunden for skolernes praksis er en aftale mellem staten og kommunerne om en såkaldt Bring Your Own Device (frit oversat: ‘tag dit eget apparat med’)-strategi.

   ”It og digitale læremidler er et centralt element i folkeskolereformen og indgår mere og mere som en naturlig del af undervisningen, fordi det kan være med til at styrke elevernes faglighed og motivere dem til at lære på nye måder. Derfor har staten og kommunerne stor fokus på at øge brugen af it i folkeskolen, og Bring Your Own Device-strategien er en af forudsætningerne i statens og kommunernes aftale om at fremme digitalisering i folkeskolen,” skriver Anna Mee Allerslev, formand for Børne- og Kulturudvalget i Kommunernes Landsforening (KL) i en mail til Skolebørn.

   Strategien betyder dog ikke, at skolerne kan kræve, at børnene har devices med. I 2014 skrev daværende undervisningsminister Christine Antorini (S) i et skriftligt svar til Folketinget, et såkaldt hyrdebrev, at:

   “En skole må gerne opfordre eleverne til at medbringe deres egen computer mv. Der kan dog ikke være tale om mere end en opfordring. Det er kommunalbestyrelsens og den enkelte skoleleders ansvar, at det klart og tydeligt kommunikeres til forældrene, at det ikke er et krav, (…), så de ikke føler sig forpligtede eller pressede til at lade deres børn medbringe eget udstyr.”

 

 

   Den holdning gælder stadig, siger KL:

   ”En skole må gerne opfordre eleverne til at medbringe deres egen computer eller tablet, men de må på ingen måde stille det som et krav. Hvis forældre alligevel føler sig pressede af skolen, er det vigtigt, at de tager det op med skolens ledelse,” skriver Anna Mee Allerslev.

    Pressede føler i hvert fald nogle forældre sig. Knap 8 procent af forældrene i Skole og Forældres undersøgelse svarer således, at de egentlig ikke har råd, men prioriterer devices til podernes skolegang over andre ting, mens godt 8 procent siger, at de ikke har råd, og at det bekymrer dem.

   ”Vi er ude i et større problem, end jeg havde regnet med, og vi må få kommunerne til at forstå, at det her må de ikke. Man går jo heller ikke ud til alle kommunale ansatte og beder dem tage deres egen computer med på arbejde,” siger Mette With Hagensen, der også opfordrer forældrene til at gå til deres skoleleder, hvis de føler sig pressede:

   ”Skriv til skolelederen, hvordan du har det med det – og hvorfor. Sæt gerne kommunalbestyrelsen ”cc”, så de kan tage ansvar for at få købt noget ordentligt udstyr. Det behøver ikke være det nyeste nye, og det kan godt lade sig gøre til en rimelig pris,” siger hun.

 

 

SCROLL NED

SCROLL NED

SCROLL NED

SCROLL NED

Sådan siger loven

 

Det er som udgangspunkt gratis at gå i skole i Danmark. Folkeskoleloven, §19 siger, at: “De nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne.” I Christine Antorinis hyrdebrev fra 2014 slås det desuden fast, at “(…) skolen skal stille en digital enhed (computer, tablet mv.) til rådighed for de elever, der ikke selv medbringer en.” Med andre ord: Skolen må ikke kræve, at dit barn medbringer computer eller tablet – heller ikke selv om du har mulighed for det.

 

Kilde: Retsinformation.dk, Undervisningsminister Christine Antorinis skriftlige svar til medlem af Folketinget Lene Espersen (KF)på spørgsmål af 20. marts 2014 (nr. S 1174)

Hvilken forsikring dækker?

 

Tablets og computere kan både friste svage sjæle og lide under et hårdhændet børneliv i skolen. Bliver de dyre sager stjålet eller går i stykker, gælder følgende regler:

 

  • Hvis dit barns computer eller tablet bliver stjålet i skolen, er det jeres egen forsikring, der skal dække. Tjek derfor, om skolen opbevarer udstyret forsvarligt, for eksempel ved at aflåse klasseværelset i frikvarterer og når børnene er til gymnastik.
  • Hvis et andet barn ødelægger dit barns udstyr, er barnet erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler om erstatning. Det er altså kammeratens forsikring, der dækker, hvis ingen andre gør.
  • Hvis dit barn ødelægger sin egen computer, er det jeres egen indboforsikring, der dækker. Da nogle typer af skader på it-udstyr kræver en udvidet elektronikdækning eller udvidet dækning for pludseligt opståede skader, er det imidlertid en god ide at spørge forsikringsselskabet, før dit barn tager computer med i skole.
  • Hvis skolen stiller computere eller tablets til rådighed, og den går i stykker, er det skolens forsikring, der skal dække, hvis der er tale om et hændeligt uheld. Hvis dit barn ødelægger skolens computer med vilje, gælder almindelige regler om erstatningsansvar. Vær opmærksom på, at forsikringsselskaber ser forskelligt på, hvad der er lånte genstande.
  • Nogle skoler har forsikringer, der dækker tyveri af udlånt udstyr.

 

Kilder: Emu.dk, Forsikringogpension.dk

SCROLL NED

Det kan

skolebestyrelsen gøre:

 

  • Overvej og diskuter, hvordan BYOD (Bring Your Own Device) spiller sammen med jeres principper om trivsel. Skaber det for meget ulighed og mulighed for eksklusion, hvis nogle elever skal have udstyr fra skolen, mens andre kan medbringe det nyeste nye?
  • Overvej og diskuter, hvordan BYOD spiller sammen med principper for læring. Giver det mening, at børnene arbejder på forskellige devices, der måske ikke kan køre de samme programmer, og spildes der tid på at få alle ‘på’?
  • Tag højde for it på budgettet. Hvis jeres skole har mange forældre, der ikke er i stand til at lade deres børn medbringe devices, skal der afsættes rigeligt med penge på budgettet til dem.
  • Før tilsyn med, at kommunikationen fra skole til forældre er krystalklar: Skolen må ikke kræve, kun opfordre, til at børnene medbringer egne devices.
  • Tag stilling til erstatningsansvaret, og bliv klar over, hvad skolens forsikringer dækker, så forældrene ikke pålægges en ekstra økonomisk byrde, hvis udstyret går i stykker.

 

Kilde: Skole og Forældre

LÆS MERE: