Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2016

SIDE 17/20

Hvordan kan vi klage over læreren?

 

Vi er 17 forældre, der via skolebestyrelsen har forsøgt at råbe op, da vores børn mistrives. Vi synes ikke, vi bliver taget alvorligt – problemet har stået på nu snart i to år, det er bare først nu, vi forældre står sammen. Hvordan kan vi klage over denne lærer og gøre skoleledelsen klar over, hvor stort problemet er? Vi føler os magtesløse og mener ikke, det er nogen løsning, at vi alle flytter vores børn, for de har det faktisk godt sammen.

 

Med venlig hilsen C

 

 

Kære C

Det er altid et stort problem, når ens barn ikke trives i skolen, og som forældre vil man gøre alt for at forsøge at rette op på de forhold, som medfører dårlig trivsel. Skolens leder har ansvaret for alle administrative og pædagogiske forhold på skolen og leder og fordeler arbejdet blandt skolens ansatte. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolen, men kan ikke blande sig i forhold, som vedrører enkelte elever eller ansatte.

   Jeg vil derfor foreslå jer at udfærdige en skriftlig henvendelse til skolelederen, hvor I i detaljer beskriver de problemer, som får jeres børn til at mistrives. Prøv så vidt muligt at komme med helt konkrete eksempler på, hvordan problemerne kommer til udtryk, gerne med dato og nævnelse af de elever, det går ud over. I brevet kan I bede skolelederen om et møde, hvor I kan fremlægge problemerne, og hvor I eventuelt kan drøfte, hvordan de kan løses. Det er vigtigt, at så stor en del af forældrene som muligt skriver under på brevet, så det bliver klart for skolelederen, at opfattelsen af problemerne deles af det store flertal. I kan eventuelt sende en kopi af brevet til skolebestyrelsen, så den som led i sit tilsyn med skolen kan spørge ind til, hvad skolelederen gør for at løse problemerne.

 

Venlig hilsen Forældrerådgivningen

Hos Forældrerådgivningen, under Skole og Forældre, kan forældre få gratis anonym rådgivning, hvis de oplever problemer i forbindelse med deres børns skolegang. Se mere på: www.foraeldreraadgivningen.dk