Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2016

SIDE 15/20

Hvordan udvikler vi bedst vores fælles folkeskole? Det sætter Skole og Forældre fokus på med en stor konkurrence, DM i skoleudvikling. Og man kan stadig nå at være med!

Vind 50.000

kroner til jeres skole

Har jeres skole opfundet en ny, smart måde at lave skole-hjem-samtaler på, som får flere forældre til at komme og udbyttet til at vokse? Arbejder I sammen med den lokale billedskole om billedkunstundervisningen på mellemtrinnet? Eller har I udviklet en svedende god metode til at få de store elever til at bevæge sig 45 minutter om dagen?

   Så kan andre skoler garanteret få glæde af jeres erfaringer. Dét er i hvert fald tanken bag en stor konkurrence, DM i skoleudvikling, som Skole og Forældre har udskrevet sammen med Danske Skolelever og Søndagsavisen. Vinderskolen, der kåres i november, får 50.000 kroner, og i alt er der præmier for 100.000 kroner på spil.

 

Alle vinder

Tanken er, at alle skoler vinder, fordi de gode ideer og erfaringer bliver delt.

   ”Formålet med konkurrencen er videndeling. Gennem konkurrencen indsamler vi beskrivelser af udviklingsforløb, som Skole og Forældre efterfølgende vil formidle til alle skolerne i Danmark. På den måde skal DM i skoleudvikling stimulere og fremme en udviklingskultur på skolerne i Danmark, som har en positiv effekt for elevernes læring, dannelse og trivsel,” siger formand for Skole og Forældre, Mette With Hagensen.

   Også Danske Skoleelever (DSE) håber på udvikling gennem erfaringsudveksling.

   ”Vi har i Danske Skoleelever besøgt over 90 procent af landets skoler i løbet af det seneste år, og vi har set mange gode eksempler på, at folkeskolen er under udvikling. DM i skoleudvikling omhandler de succeseksempler, som kan inspirere andre, derfor er vi med,” siger formand for DSE Jens Vase Poulsen.

   Udviklingsforløbene vil blive gjort tilgængelige gennem beskrivelser på Skole og Forældres hjemmeside og Facebook, så andre skoler kan gå lige ind og hapse de gode ideer.

 

Skal gavne hele skolen

Et udviklingsforløb er i konkurrencen defineret som en bevidst forandring af den måde, man gør tingene på i en bestemt tidsperiode, en måde at håndtere nye udfordringer på og/eller en ny måde at håndtere kendte udfordringer på.

   ”Udviklingsforløbet skal udvikle hele skolen, på tværs af lærerteam og gerne sammen med partnere som kommuner, andre skoler, virksomheder, foreninger eller lignende. Og så skal det kunne implementeres på andre skoler, fordi hele formålet jo er, at skolerne kan lære af hinanden,” fortæller Karin Garde Frandsen, projektleder i Skole og Forældre.

   Forløbet, som en skole deltager med, skal være gennemført, og det vil blive vægtet højt i bedømmelsen, at det har haft en synlig virkning på elevernes læring og trivsel. Men ellers er der frit slag, på alle niveauer og inden for alle områder.

 

 

SCROLL NED

SCROLL NED

Se mere,

og tilmeld skolen på www.dmskoleudvikling.dk

Deltag i DM i
skoleudvikling

– sådan

 

  • Alle folkeskoler i Danmark kan deltage. I tilmelder jer via www.dmskoleudvikling.dk. Her findes guide og skabelon, og jeres eksisterende projektbeskrivelse kan uploades direkte.
  • Projekterne bedømmes blandt andet på, om de indeholder nytænkning, øger elevernes trivsel, dannelse og læring og kan implementeres på andre skoler.
  • I juryen sidder en bred vifte af interessenter, herunder repræsentanter fra Danmarks Lærerforening, BUPL, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Læringskonsulenter.
  • Deadline for tilmelding er 14. oktober 2016 – lige inden efterårsferien. Vinderne afsløres 18. november ved Skole og Forældres landsmøde i Nyborg.
  • Den samlede præmiesum er 100.000 kr. Førstepræmien er på 50.000 kr.

SCROLL NED

Her lærer børnene at ændre samfundet

En 3D-printer, en vinylskærer og nanorobotter, der bekæmper kræftceller. Det lyder ikke umiddelbart som undervisning i folkeskolen, men på Kirkebakkeskolen i Vejle giver det mening. Skolen har siden skoleåret 2015/2016 udviklet sit eget laboratorium med mange forskellige materialer og værktøjer, som alle elever fra indskoling til udskoling kan bruge. Ifølge Anders Thorup, naturfagslærer og leder af skolens FabLab, skal eleverne dannes og uddannes i laboratoriet til at have begejstring, vilje og kompetencer til at løse udfordringer og ændre det samfund, de lever i.

   ”Eleverne skal lære at give slip, træde nye stier, udfordre sig selv og ikke være bange for at fejle. De skal have den kritiske tænkning ind under huden og lære at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan tingene hænger sammen. Det skal lære dem at agere i deres eget liv,” siger han.

   FabLab skal være med til at opbygge en kultur på skolen, hvor det at fejle er positivt, og hvor processen er vigtigere end resultatet. Det handler i høj grad om at dele ideer, samarbejde og blive inspireret af hinanden, både i det enkelte klasseværelse og mellem skoler og kommuner. Grunden til, at skolen er med i DM i skoleudvikling, er da også at skabe kontakt til andre skoler eller lærere, der er interesseret i at udveksle erfaringer i en form for netværk. For Kirkebakke-skolen vil gerne dele.

   ”Drømmen er, at vi kan få åbnet skolen endnu mere op mod lokalsamfundet, så andre også kan bruge vores FabLab. Jeg er ikke i tvivl om, at det her projekt vil sprede sig som ringe i vandet,” siger Anders Thorup.

 

SCROLL NED

LÆS OGSÅ: