Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2016

SIDE 4/20

01

Lærerne arbejder

i teams

 

Analyser viser, at jo mere lærerne sparrer og arbejder sammen i fagteams om at udvikle undervisningen, desto bedre bliver undervisningen, fordi lærerne kan udfordre hinandens ideer og måde at undervise på. Samtidig føles det mere trygt for nogle lærere at prøve nye undervisningsmetoder og teknologier, når gode kolleger er med indover.

Hvad skal der til for,
at it støtter elevernes læreprocesser – hvordan og hvornår bliver der bedre undervisning ud af det? Det har blandt andet en stor undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut nogle bud på.

02

Det giver mening for eleverne

 

Eleverne skal opleve, at deres skolearbejde giver mening, både her og nu og i det lange løb. Derfor er det godt, når eleverne har mulighed for at arbejde sammen og meget gerne producere et konkret produkt til en bestemt modtager, en film eller en avis, for eksempel.

03

Der er et

pædagogisk mål

 

Undervisningen skal ikke tage udgangspunkt i it, men i målene med undervisningen. Så inden læreren beslutter, om der er behov for at anvende it i undervisningen, skal han eller hun bestemme, hvad der skal læres, og hvordan der skal undervises og læres.

04

Læreren har teknologisk viden

 

Skolen skal sikre, at lærerne både har det nødvendige udstyr og kendskab til, hvordan det fungerer. Og så skal lærerne have en bred viden om, hvilke digitale lærermidler, der helt konkret findes, og hvornår det giver mening at bruge dem. Ellers kan it hurtigt blive en bremseklods, der får læreren til at træffe det sikre, men ikke så innovative, valg.

05

Skoleledelsen støtter
og opfordrer

 

Forsøg har vist, at skoleledelsen skal være tydelig i sine forventninger til, at lærerne bruger it i undervisningen, hvis undervisningen skal blive en succes. Men det skal ske i samarbejde med lærerne, for ellers kan de miste gejsten.

06

Brugerfladen skal være ens

 

Alle børnenes devices skal kunne køre de programmer, som bliver anvendt i undervisningen. Derfor er det en fordel at bruge webbaserede værktøjer i stedet for programmer, der skal downloades og installeres på elevernes forskellige devices. Og så skal netværket selvfølgelig fungere!

07

Det skal give mening for lærerne

 

Ny teknologi skal give mening i forhold til den enkelte lærers måde at undervise og forstå sit fag på. Brug af it kan udfordre lærernes fagforståelse. Derfor er der brug for, at lærerne udvikler deres undervisningsmetoder og syn på fagene i takt med, at skolens omverden udvikler sig.

08

Der er tid til at arbejde
med it i undervisningen

 

Det tager tid at udvikle god undervisning, og det tager mere tid, når man skal udvikle ny, god undervisning med nye værktøjer. Hvis tiden skal være en god investering, skal læreren have mulighed for at bruge værktøjerne over tid og opøve en vis rutine.

09

Der er mulighed for at eksperimentere

 

Der skal være mulighed for at eksperimentere med undervisningen, så lærerne hver især og i fællesskab finder frem til fagligt kvalificerede måder at bruge it i undervisningen på. Det kræver et trygt og anerkendende fællesskab blandt lærerne og ledelsen på skolen.

Kilder: Jeppe Bundsgaard, professor, DPU (1-3), Danmarks Evalueringsinstitut (EVA): Inspiration til it-didaktisk og innovativ undervisning (4-6), Thomas Illum Hansen, ph.d., leder af Center for Anvendt Skoleforskning (7-10)

10

Forældrene skal give plads

 

Forældrene må forvente en anderledes undervisning, end da de selv var elever. Det skal der være plads til. It i undervisningen er hverken godt eller skidt i sig selv, men en naturlig del af at være barn i det 21. århundrede og en nødvendig del af at være elev i det 21. århundredes skole.

Mål for den digitale folkeskole

• Alle børn skal have adgang til computer og internet.

• Brug af it skal fremme elevernes læring.

• Læreren får redskaber til at følge elevernes faglige udvikling, hvilket styrker skole-hjem-dialogen.

• Giver nem adgang til undervisningsmateriale og informationer.

• Nationale test og afgangsprøver skal foregå digitalt, så man kan følge elevernes udvikling.

 

Kilde: En digital folkeskole, uvm.dk

 

LÆS MERE:

LÆS OGSÅ: