Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2016

SIDE 16/20

Tjek trivslen

Skolernes årlige trivselsmåling blandt eleverne i 0.-9. klasse er nu tilgængelig på www.uddannelsesstatistik.dk. Målingen er ment som et værktøj for kommuner, ledere, lærere og pædagoger til at arbejde målrettet med elevernes trivsel, men også skolebestyrelsen og forældrene skal være med til at sikre, at alle elever trives i skolen. Målingen er anonym, og kun fagpersoner med et login har adgang til resultaterne på klasseniveau. Du skal som forælder præsenteres for klassens resultat af enten læreren eller skolelederen, og det vil være et oplagt punkt på et kommende forældremøde, hvor forældregruppen også kan drøfte, hvordan I kan være med til at bakke op om trivslen i klassen.

 

Kilder: Uvm.dk, Emu.dk

SCROLL NED

10. klasse virker ikke efter hensigten

En af ideerne med 10. klasse er at få ikke-uddannelsesparate unge motiverede og klar til at søge videre i en ungdomsuddannelse. Men den effekt har 10. klasse desværre ikke, viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). EVA har målt effekten af, at elever tager 10. klasse, der er tilknyttet en folkeskole, og her mindskes sandsynligheden for, at eleverne fortsætter på fx gymnasiet. Mulige årsager er den såkaldte ‘kammeratskabseffekt’, men også indholdet i 10. klasse kan have betydning. Deltagelse i 10. klasse påvirker ikke sandsynligheden for, at eleverne påbegynder, fastholder og gennemfører en erhvervsuddannelse.

 

Kilde: Effekten af kommunale 10.-klassetilbud – placeret i tilknytning

til en folkeskole for skoleårene 2008/09-2012/13, EVA

SCROLL NED

SCROLL NED

Det er temaet for årets sundhedsuger for skolerne, der arrangeres af Aktiv Året Rundt. Sundhedsugerne foregår i uge 39-41 og har til formål at give eleverne sunde vaner på en sjov og lærerig måde – i år blandt andet med en gratis bold til alle deltagende og en musikvideo med tv-værterne Sebastian Klein og Jacob Riising. Skoler eller klasser, der vil deltage, får gratis materialer til at inspirere bevægelse med bolden. Sidste år var 250.000 elever med.

 

Info og tilmelding på Aktivaaretrundt.dk

SCROLL NED

Delebarn
– godt eller skidt?

Hvert tredje barn i Danmark oplever, at dets far og mor går fra hinanden i løbet af opvæksten, og mange af dem bliver til det, vi i dag kalder ‘delebørn’, der pendler mellem to hjem. Hvordan påvirker den tilværelse børnene – og hvad skal der til, for at de trives? Det beskæftiger en ny bog, Delebarn – Det vi ved, det vi gør, og det, børnene siger, sig med. Bogen er skrevet af Mai Heide Ottosen og henvender sig både til professionelle, der arbejder med skilsmissebørn, og til skilsmisseforældre. Den bygger på den nyeste forskning, herunder i, hvad børnene selv lægger vægt på i deres liv som ‘delte’. Bogen er udkommet på Akademisk Forlag.