Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2016

SIDE 9/20

Selvfølgelig
skal der være it
i folkeskolen

Leder

Iter så stor en del af vores hverdag, så vi er rigtig mange, som slet ikke kan forestille os en dag uden adgang til vores digitale dimser, både på jobbet og i fritiden. Derfor er det også helt selvfølgeligt, at der skal være it i skolen, for skolen skal afspejle samfundet, og vores samfund er digitalt, om vi vil det eller ej.

   Både i samfundet og i skolen er det dog vigtigt, at it ikke tager styringen. Undervisningen, og ikke it-udstyret, skal derfor definere, om og hvordan it skal benyttes, for det skal give mening at bruge it. Der findes rigtig mange gode programmer og apps til skolebrug, og de skal selvfølgelig bruges, når lærere og pædagoger kan se mening med dem, og de skal selvfølgelig ikke bruges, når noget andet vil fungere bedre for netop de elever i den klasse på den dag.

   Mens mange skoler for år tilbage ophævede forbud mod at medbringe mobiltelefoner, ser vi nu en bevægelse tilbage mod begrænsninger i brug af mobiltelefoner, fordi skolerne oplever, at børnene er sammen, men hver for sig. Eleverne sidder godt nok i det samme lokale, men de er alle optaget af at være sammen med andre på de sociale medier. Det er ikke noget specielt børnefænomen, og vi er sikkert mange, som kan blive småirriterede over at være sammen med venner, som har mere travlt med at opdatere sociale medier, mens vi taler med dem. Det er vigtigt, at vi i skolen tager dialogen om digital dannelse, og om hvad det gør ved skolens fællesskab, når man er sammen-men-hver-for-sig. Dialogen skal ikke blot tages af skolebestyrelsen og personalet, dialogen skal ud i klassen, så børnene involveres og tager stilling til, hvordan de gerne vil være sammen i klassen og på skolen.

   Skolernes og kommunernes økonomi er presset, og det har mange steder betydet, at man forsøger at få hjælp hjemmefra for at sikre, at alle elever har adgang til it i undervisningen, og BYOD – Bring Your Own Device – er blevet en populær vej til digital undervisning. Og hvorfor ikke blot tage udstyret med, når nu det alligevel er i de fleste hjem? Sådan spørger mange, men ville man også indføre ”Bring your own roman”, når der står dansk på skemaet? Nej, aldrig, så derfor er BYOD ikke den rette vej at gå for at sikre it-udstyr til alle elever. Der er simpelthen for mange problemer med ligeværd, forsikring og gennemførelse af undervisning til, at det er en farbar vej, og ikke mindst er det et skridt på vej væk fra fri og lige adgang til undervisning, en grundsten i den danske folkeskole.

LÆS MERE:

LÆS OGSÅ:

Undervisningen, og ikke it-udstyret, skal derfor definere, om og hvordan it skal benyttes, for det skal give mening at bruge it.

METTE WITH HAGENSEN, LANDSFORMAND

Mail: mwh@skole-foraeldre.dk