Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2016

SIDE 7/20

Forældreguide :

 

Støt dit barns digitale læring

 

Selv om dit barn virker, som om det har bedre styr på Youtube, vidoeoptagelser og Matematikfessor.dk end dig, er der stadig brug for din hjælp. Her er eksperternes råd til, hvordan du kan støtte, når skolebøgerne bliver erstattet af skærme.

Hjælp med de
digitale lektier,
selv om du ikke
er it-haj

 

Selv om du ikke føler dig hjemme på de digitale platforme, dine børn bruger i skolen, har du alligevel masser at byde ind med. Lad dig ikke afskrække af, at lektierne ligger på en computer. Hvis dit barn har produceret en præsentation eller video, så tag en snak om indholdet. Hvad fungerer, hvad kunne gøres bedre? Spørg, hvordan barnet har lavet videoen, og hvorfor det bestemte sig for at gribe det sådan an. I den digitale skole drejer det sig ikke kun om at finde svar eller at regne rigtigt, men i lige så høj grad om at analysere, hvilke svar man skal bruge, og bruge dem i en sammenhæng, hvor man kan argumentere for sine valg. Og når regnestykkerne bare er flyttet fra papir til computer, kan du hjælpe ved at snakke om det faglige indhold, selv om du ikke kender eller kan finde ud af matematikprogrammet.

Vær åben om, hvad dit barn kan og ikke kan

 

Nogle børn bryder sig ikke om at rende rundt med en mobiltelefon i lommen hele tiden, og det er helt i orden. Undervisningen i skolen skal lægges på et niveau, så alle kan være med. I forbindelse med brug af teknologi i undervisningen vil dit barn ofte skulle arbejde sammen med klassekammerater, og der vil foregå en masse læring mellem børnene. Nogle børn er gode til at læse, andre har helt styr på en billedredigeringsapp. Hvis din søn eller datter har svært ved it og bliver hægtet af i skolen, så tag en snak med dit barns lærer om problemet. Det er vigtigt, at skolen ikke automatisk går ud fra, at alle børn bare kan.

Stil krav til indholdet

 

Smartphones og digitale læringsplatforme har kun værdi, hvis skolen ved, hvad de skal bruges til. Opfordr skolebestyrelsen til at sætte gang i arbejdet med finde ud af, hvad skolen vil med digitale medier. Det er vigtigt, at skolen ikke blindt løber efter den nyeste trend, men aktivt tager stilling til principper for brug af it, så de giver en pædagogisk merværdi. It og medier giver mulighed for at lade børnene samarbejde om at innovere og forstå deres egen verden. Teknologi kan blive en frisættelse for både elever og lærere, men det kræver, at skolen tager stilling og skaber mulighed for at udvikle digitale læringsmiljøer med de muligheder.

Lær dine børn om digital dannelse

 

En vigtig del af at lære at bruge teknologiske medier handler om digital dannelse. Tal med dit barn om, hvad der foregår på de sociale medier. Vær interesseret, og anerkend, at det er fascinerende. Bliv ved med at insistere på at vide noget om, hvad dit barn laver, når det sidder foran skærmen, men indse også, at du ikke kan vide alt. Det handler om, at du giver dine børn grundlæggende værdier, som de kan handle ud fra. Dine børn skal blive klar over, at de moralske spilleregler, som vi bruger i daglig omgang med hinanden, også gælder på nettet. Tal med dem om, hvordan man taler til hinanden, hvad det er i orden at dele med andre, og hvordan de fremstiller sig selv på de sociale medier. Lær dem også at forholde sig kildekritisk i forhold til, om man nu også kan stole på alt, hvad de andre viser på de sociale medier.

Tal med dine børn om, hvordan de bruger teknologien

 

En smartphone i lommen med straksadgang til venner og underholdning er normalt i dag. Det er vigtigt at være bevidst om konsekvenserne og vælge til og fra. Ved at tale med dine børn og eventuelt have regler for brug af telefoner, computere og tablets i hjemmet, giver du dit barn bedre mulighed for at forholde sig til sine egne valg. Børn, som taler med deres forældre om mulighederne med digitale teknologier, er også bedre rustet til at bruge dem.

Få hjælp til skoleIntra

 

Sedler i skoletasken og telefonopkald er snart en saga blot. Kommunikation med dit barns lærere og skolens kontor foregår i dag  via skoleintra, ligesom at du kan følge med dit barns lektier og skema. SkoleIntra gemmer på mange nyttige funktioner, som for eksempel klasselister, bustider, feriekalender og meget andet. Men det kan være svært at finde rundt i. Bed derfor kontaktforældrene i dit barns klasse arrangere en aften med undervisning i intra.

LÆS MERE:

LÆS OGSÅ: