SIDE 20/20

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2016

Forrige side

 

Indspark fra

næstformanden

Sæt mål for

digitalisering

Hvordan sikrer vi, at alle skolebørn i Danmark udvikler forståelse for it-redskaber, digital dannelse, etik og værdier på et niveau, der passer med deres digitale omverden?

Digitalisering i folkeskolen handler om de evner og kompetencer, unge mennesker har brug for som dannede borgere i det 21. århundrede – og på arbejdsmarkedet. For skolebestyrelserne er opgaven at omsætte de overordnede intentioner og krav til en praksis, der giver mening og værdi for den enkelte skole. Beslutninger om digitalisering skal træffes ud fra målet om, at eleverne skal lære mere (læringsplatform), og at samarbejdet med forældrene skal styrkes via mere effektiv kommunikation (samarbejdsplatform).

   De økonomiske og planlægningsmæssige krav udgør ofte en begrænsning, og den lokale forankring i forbindelse med digitaliseringen skal derfor især tydeliggøre:

 

  • Hvilke læringsmæssige og pædagogiske mål skal digitaliseringen fremme?
  • Hvordan kan forældrene aktiveres som ressource?
  • Hvordan evalueres der på, om målene nås?

 

Digitalisering skaber ikke værdi i sig selv, men er et vilkår, der påvirker rammebetingelserne, samt et redskab, der giver folkeskolen en række nye muligheder og udfordringer. Der er derfor mange relevante spørgsmål om formål, strategi, kompetenceforhold og tekniske forudsætninger til den enkelte skoles situation. Har eleverne adgang til det nødvendige hardware og netværk? Hvilke digitale læringsmidler skal vi anskaffe? Har lærere og pædagoger de nødvendige kompetencer til at skabe bedre undervisning med digitalisering? Er forældrene forberedte på digital kommunikation med skolen, så det ikke bliver mere besværligt med nye kanaler? Har skoleledelsen en plan for ”den digitale skole”,  og kender skolebestyrelsen den samlede plan? Har skolebestyrelsen styr på, hvordan effekten af digitaliseret undervisning og opfølgning på de fælles mål skal aflæses? Er der dialog med de lokale politikere om rammer, udfordringer og resultater?

 

Det er en vigtig opgave for skolebestyrelsen at udarbejde principper for, hvordan man sammen med ledelsen når målene – og føre tilsyn med dette! Nøglen til god udmøntning af digitalisering er forankring hos skolens daglige aktører: ledelse, personale, elever og forældre.

Skole og Forældre – din organisation

 

Velkommen til et nyt skoleår. Som medlem af Skole og Forældre har I en række muligheder for at få viden, hjælp og inspiration til jeres arbejde som skolebestyrelsesmedlemmer og/eller som skoleforældre i folkeskolen. Brug os gerne, vi arbejder for at styrke skolebestyrelsen og skole-hjem-samarbejdet.

 

Med venlig hilsen, landsformand Mette With Hagensen

For skolebestyrelsen

 

Rådgivning

Hotline hverdage kl. 9-14
på tlf. 3326 1721 eller

mail: post@skole-foraeldre.dk

 

Magasinet Skolebørn

4 gange årligt, sendt på
tryk til otte skolebestyrelses-

medlemmer og online på: www.skoleborn.dk

 

Kurser

Tilrettelagt efter jeres behov, fx Introduktion til skolebestyrelsesarbejdet:
www.skole-foraeldre.dk/kurser

 

Udgivelser

Håndbog, hæfter og spil om
arbejdet i bestyrelsen og

skole-hjem-samarbejdet:
www.skole-foraeldre.dk/udgivelser

 

Værktøjskasse til
skolebestyrelsen på web

Inspiration og konkrete
forslag til materialer:

www.skole-foraeldre.dk/kassen

 

Nyhedsbreve

Ca. 10 gange om året med information, inspiration
og ideer – tilmeld dig via
www.skole-foraeldre.dk

 

Politisk arbejde

Jeres repræsentanter kan deltage på landsmødet i november og være med til at sætte foreningens politiske kurs. Skole og Forældre er repræsenteret i centrale udvalg og arbejdsgrupper om folkeskolen og arbejder for at styrke forældrenes stemme i folkeskolen.

For forældre og kontaktforældre

 

Magasinet Skolebørn

Online-udgave, der videresendes fra skolen via Forældreintra

 

Kurser

Tilrettelagt efter jeres behov, fx Kontaktforældrenes rolle eller Forældre som ressource for deres barns læring og trivsel:

www.skole-foraeldre.dk/kurser

 

Udgivelser

Foldere om kontaktforælderrollen på skolen og spil til forældremødet om trivsel og skole-hjem-samarbejde: www.skole-foraeldre.dk/udgivelser

 

Nyhedsbreve til kontaktforældre og forældre

Ca. fire gange om året med information, inspiration
og ideer – tilmeld dig via
www.skole-foraeldre.dk

 

Forældrerådgivningen

Hotline hverdage kl. 10-14, torsdag + kl. 16-19 på tlf. 7025 2468 og mail:

foraeldreraadgivningen@skole-foraeldre.dk

 

Politisk arbejde

Skole og Forældre er repræsenteret i centrale udvalg og arbejdsgrupper om folkeskolen og arbejder for at styrke forældrenes stemme i folkeskolen.

Fotos: Ingelise Andersen, Lars Bertelsen, Helene Bagger og Maj Carboni.