Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2018

SIDE 12/19

Man

kan

sagtens

måle

elevers kreativitet

PISA-testens opfinder:

Nationale test behøver ikke stå i vejen for, at grundskolen arbejder med tværfaglighed. Man kan sagtens måle på den slags kompetencer også, mener manden, der har opfundet PISA-testen. I 2021 vil den udskældte test som noget helt nyt måle elevers evne til at tænke kreativt.

Siden PISA-testen blev gennemført for første gang i år 2000, har den været udsat for kritik og debat Hovedanken er, at testen er alt for firkantet i sine målinger af elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag, og at testen har resulteret i en skolereform fra 2013, der fokuserer på snævre fag i stedet for tværfaglighed som innovation og kreativitet.

   Dén kritik er både forfejlet og samtidig på sin vis berettiget, forklarer manden, der har opfundet PISA-testen. Andreas Schleicher, direktør for uddannelse og færdigheder hos OECD og udvikleren af PISA-testen, har et nuanceret syn på sin egen test.

   ”For mig er det ikke et spørgsmål om, at man kan måle for meget. Det er et spørgsmål om at måle de rette ting. Du kan ikke forbedre, hvad du ikke ved. For at få dygtigere elever, er det afgørende, at vi bliver endnu bedre til at måle de færdigheder, der er vigtigst og mest værdifulde,” siger Andreas Schleicher til Skolebørn.

 

PISA-test skal måle kreativitet

PISA-testen er et elevvurderingsprogram til måling af 15-åriges skolemæssige præstationer. Formålet med målingerne er at sammenligne skolebørns præstationer over hele verden med den hensigt at forbedre undervisningsmetoder. Testen bliver gentaget hver 3. år og måler elevernes kompetencer inden for læsning, matematik og naturfag. I hver PISA-undersøgelse indgår desuden et fjerde fokusområde, som PISA-testen udvælger. Det har tidligere været problemløsning og samarbejde. I 2021 vil man måle evnen til kreativ tænkning.

 

For PISA-testen er det vigtigt at kigge bredt på viden og færdigheder, fortæller Andreas Schleicher:

   ”PISA-testen bruger en masse kræfter på at vægte innovation og kreativitet, fordi evnen til at tænke selvstændigt, kreativt og samarbejde er helt centralt for at få succes i en verden, der forandrer sig så hurtigt, at ingen ved præcis, hvad der venter os. Kreativ tænkning skal give eleverne den indre GPS, som en verden i konstant forandring ikke kan give dem. Derfor skal vi også vægte kreativitet i skolen og måle den kompetence,” mener PISA-opfinderen, der for nyligt har udgivet bogen ’World Class - how to built a 21st century School System.’

 

 

Besked til Danmark: Hvil ikke på laurbærerne

Men at PISA-testen vægter tværfaglige kompetencer, er ikke det samme som at de enkelte lande gør det. I alt 80 lande foretager PISA-test.

   ”PISA-testen er en frivillig standard. Hvert land vælger selv, hvor meget de engagerer sig i det ting, som PISA-testen måler,” understreger Andreas Schleicher.

   Ifølge Andreas Schleicher er Danmark overordnet set godt med på målene. Men:

   ”I skal passe på ikke at hvile på laurbærrene. Status quo har mange beskyttere i Danmark. Mange er glade for at lade billedet stå, som det er nu. Men der er hele tiden behov for udvikling, og det kræver meget mod og lederskab at forblive i front. Hvis man ikke gør det helt klart, at kreativitet er en afgørende værdi i skolen, så kan man ikke forvente, at lærerne fokuserer på det,” advarer Andreas Schleicher.

 

Vil du have Skolebørn i din indbakke? Klik her
Vil du have Skolebørn i din indbakke? Klik her