Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2018

SIDE 5/19

Disse skills skal vi give børnene

med til fremtiden

Handlekraft

Undervisningen i skolen bør baseres på elevernes faktiske handlinger og aktive deltagelse.*

Kreativitet

Der skal være fokus på elevernes kreativitet og evnen til at se, sanse og skabe. Eleverne skal lære at løse problemer, eksperimentere og se på en sag fra forskellige vinkler.*

Viden om verden

Eleverne skal have en forståelse for kulturen og verden omkring dem og indgå i samarbejde med parter uden for skolen.*

Selvtillid

Undervisningen i skolen bør styrke elevernes tillid til, at de selv kan udfolde deres drømme og visioner. Det kræver blandt andet vedholdenhed og evnen til at håndtere usikre situationer.*

Samarbejdsevne

Eleverne skal trænes i at lytte til andres ideer, forhandle, lave aftaler og skabe noget sammen.**

Skabelse af ny viden

Eleverne skal kunne søge viden, som de kan overføre til praksis og anvende i nye sammenhænge.**

Selvevaluering

Eleverne skal styrke deres evne til at evaluere sig selv og hinanden, så de bliver i stand til at tage ansvar for deres egne arbejdsprocesser og læring.**

Innovation

Eleverne skal arbejde med at styrke deres kreative tænkning, så de bliver i stand til at løse problemstillinger i den virkelige verden.**

It

Eleverne skal lære at søge og bruge informationer på nettet og bruge it til at designe produkter, der er baseret på viden.**

Kommunikation

Eleverne skal lære at kommunikere om komplekse og forskellige emner til bestemte målgrupper.**

Klar til det

21.  århundrede?

Vil du have Skolebørn i din indbakke? Klik her
Vil du have Skolebørn i din indbakke? Klik her