Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2018

SIDE 11/19

Design for Change:

Drømme kan blive til virkelighed

Empati og troen på, at man selv kan skabe forandring er efterspurgte egenskaber i det 21. århundrede. Design for Change er et internationalt undervisningsprogram, der ved at vende læring på hovedet, træner skoleelever i at udvikle idéer og gennemfører projekter, der gør en forskel.

Hvor i nærmiljøet kan vi skabe positiv forandring? Hvordan gør vi det? Og hvordan får vi det kommunikeret ud, så andre bliver inspirerede?   Det er kernen i et Design for Change undervisningsforløb, der har været tilgængeligt i Danmark siden 2014. Idéerne kommer fra eleverne selv og ved at bruge Design for Change – innovationsmodellen (se rød boks på side 17) får eleverne en ’Yes, we can oplevelse,’ der giver dem handlekraft og mod på at kaste sig ud nye projekter.

   I Danmark mener landeansvarlig for Design for Change og pædagogisk konsulent hos VIA CFU, Rune Schou, at undervisningsforløbet har en stor værdi i forhold til at ruste eleverne til fremtiden. ”Design for Change tager udgangspunkt i elevernes egen nysgerrighed. De lærer – eller genlærer - at undre sig. Forskning har vist, at det styrker dem inden for en række områder som kommunikation, samarbejde, kreativitet, it-læring, selvevaluering og videnskonstruktion,” siger han.

   ”Og så bliver elevernes empati styrket markant, når de bliver bedt om at lave et projekt, der har værdi for andre. Det er godt at have fokus på i de her curling-tider.”

 

Design for Change modellen består af fire faser. Den første fase går ud på, at eleverne skal opdage og tænke med hjertet og finde ud af, hvad de gerne vil ændre på. I næste fase skal der drømmes, og eleverne skal udvælge, hvilket problem, de gerne vil gøre noget ved og visualisere succesen. I tredje fase skal eleverne planlægge og implementere projektet og reflektere over forløbet. I den sidste fase skal de dele det med omverdenen og give budskabet ’hvis jeg kan, kan du også’ videre.

Børn har skaberkraft

Lonni Larsen er lærer og har undervist i folkeskolen i 15 år og har kørt flere Design for Change –forløb med forskellige klasser på Stengård Skole i Gladsaxe. Hun er især begejstret for tilgangen til børn i undervisningsforløbet, hvor man giver børn ’empowerment’.

   ”Børn i alle aldre har en enorm skaberkraft og masser af gode idéer. De skal bare have en ramme at sætte det ind i, for at de kan arbejde effektivt med det. Jeg har altid arbejdet med at opfinde, så da jeg fik tilbud om at komme på kursus i undervisningsforløbet, sprang jeg til,” siger Lonni Larsen, der udover at være lærer også selv holder kurser i kreativ entreprenørskab.

Sidste gang hun arbejdede med innovation var i en omlagt uge, hvor elever på tværs af årgange (0. - 9. klasse) arbejdede med ’nudging’. De fandt bl.a. løsninger til, hvordan de kunne gøre skolens kantine mere rydelig og indbydende.

   ”Det virker endnu og eleverne er stolte over, at det er dem, som gjorde det,” fortæller Lonni Larsen. Hendes tidligere elever oplever også, at have fået meget ud af forløbene i Design for Change.

   ”En af min gamle elever fortalte mig, at han havde lært at få idéer, så det ikke længere var et problem for ham at finde på noget til dansk stil. At lære eleverne at tænke kreativt og sætte det i system er noget, de kan bruge fremadrettet og i alle sammenhænge,” siger hun.

 

 

Målstyring giver begrænsninger

Præcis hvor mange skoler i Danmark, der kører Design for Change –undervisningsforløb er der ikke tal på, men Rune Schou vurderer, at det er under 100. Og han ved, at en hel del af dem er privatskoler.

   ”Privatskolerne har mere frihed til planlægge undervisningen og gå all-in på projektet. Det er også typisk de private skoler, som deltager i konkurrencen og dermed går videre til den internationale konference. Det er fordi, at det er ledelsen, der har besluttet, at det skal være sådan. At gå all-in på sådan et projekt er en ledelsesbeslutning,” siger Rune Schou, der mener, at dannelsen i folkeskolen er ved at blive glemt i iveren efter at målstyre.

   ”Samtidig med, at alting er blevet skemalagt i folkeskolen, er der kommet en masse forskellige projekt-læringstilbud til, så det kan være svært at navigere i for den enkelte lærer,” siger han.

Om Design for Change

 

’Hvordan gik det i skolen i dag?’ Det spurgte den indiske designer Kiran Bir Sethi en dag sin søn om. Hans svar: Jamen, jeg er jo bare et nummer i rækken,’ blev startskuddet til Design for Change, der siden har udviklet sig til et verdensomspændende undervisningsforløb. Kiran Bir Sethi kunne se, at ved at involvere børn i deres og deres jævnaldrendes egne dagligdags problemstillinger og give dem en metode til at løse dem med, fik de troen på, at de kan gøre en forskel. DFC startede i Indien i 2009. Siden har skoler i mere end 60 lande taget projektet til sig, der på verdensplan nu involverer ca. 2,2 millioner elever og 68.000 lærere. Hvert land afholder en konkurrence én gang årligt og vinderne af konkurrence går videre til en international konference.

 

Hvis du vil vide mere om Design for Change i Danmark, kan du læse mere her: www.viacfu.dk/dfc

Her kan du også finde information om kurser, læremidler og næste års konkurrence.

Vil du have Skolebørn i din indbakke? Klik her
Vil du have Skolebørn i din indbakke? Klik her