SIDE19/19

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2018

Forrige side

0

Velkommen til nye forældre

 

Skole og Forældre sekretariat vil gerne byde velkommen til alle de nye forældre i folkeskolen og til alle de nyvalgte forældre i skolebestyrelserne. I modtager magasinet Skolebørn fordi jeres skole er medlem af Skole og Forældre. Ligesom næsten 90% af de øvrige folkeskoler. Skole og Forældre er jeres forening og vi arbejder for en stærk folkeskole til jeres børn og for en styrkelse af forældrene og skolebestyrelserne. Som skolebestyrelsesmedlem kan du få hjælp til dit arbejde. Læs hvordan på www.skole-foraeldre.dk. Som almindelig forælder kan du få rådgivning, hvis du oplever vanskeligheder i forbindelse med dit barns skolegang. Vores rådgivningstjeneste hedder Forældrerådgivningen og du finder den her: www.foraeldreraadgivningen.dk.

Ny lokalafdeling i Varde

 

Initiativrige skolebestyrelsesforældre i Varde kommune har i april måned stiftet endnu en lokalafdeling af Skole og Forældre. Lokalafdelingen vil blandt andet arbejde for at blive en troværdig og indflydelsesrig aktør i skolepolitikken i Varde Kommune. Læs mere her: http://skole-foraeldre.dk/artikel/lokalafdelinger. Er der andre forældre, fra skolebestyrelser på Skole og Forældres medlemsskoler, der måtte blive inspireret, så kontakt vores foreningskonsulent Peter Kent Starup på pks@skole-foraeldre.dk. Han vil kunne rådgive til skabelsen af en lokalafdeling eller til andre måder at styrke forældrenes indflydelse i kommunen.

Nye redskaber til skolebestyrelsen

 

Hjemmesidens værktøjskasse til arbejdet i skolebestyrelsen bliver stadig mere udbygget. Blandt de seneste tilføjelser er en artikel målrettet skoler med mange tosprogede elever. Den giver et overblik over en kompleks problemstilling og anviser mulige veje i skolebestyrelsens arbejde. Den efterhånden omfattende samling af generelle principper, som skolebestyrelserne kan lade sig inspirere af i fastsættelsen af skolens egne principper, er blevet tilføjet et princip for skolens arbejde med ordblindhed. Endelige er der også hjælp at hente til skolens beredskab i forhold til børn i krise og sorg. Værktøjskassen findes her: http://skole-foraeldre.dk/kassen.

Indspark fra

næstformanden

Tag ansvar for dataetikken

Naturligvis bør forældre til børn i folkeskolen spørges om lov før følsomme data indsamles om deres børn. Naturligvis bør den slags oplysninger have en udløbsdato. Og naturligvis bør alle ansvarlige omkring skolen være klar over relevant lovgivning og de dataetiske spilleregler. Ellers mister vi muligheden for at løfte i flok.

   Alle forældre vil instinktivt reagere for at beskytte deres børn! Men i dag er børns liv, integritet og trivsel i høj grad afhængig af håndtering af deres data i den digitale verden. Det gælder fritid, derhjemme og i skolen. Deres venner, identitet og fremtid.

   ”Min generation er blevet god til at tjene penge på vores egne børn ved at gøre dem til produkter” sagde Vincent Hendricks for nylig til DJØF-bladet i et opråb til djøf’erne om at folde deres indre værdikriger ud og kæmpe for demokrati, sandhed og plads til fordybelse. Vi har nemlig ikke råd til at lade informationsstrømmen sluge os og børnene med. Men det er nemmere sagt end gjort, at sikre rum til børnenes fordybelse og opmærksomhed for at fordøje informationer og omdanne det til næring i form af viden og dannelse. Folkeskolen kan gøre meget godt i denne sammenhæng. Men vi forældre har også et ansvar - også i skolebestyrelsen! Hvor godt eksempel er du selv?

 

For det gælder jo os alle sammen, der lever i den moderne verden, at den dannede tilgang til medier og data hviler på et skrøbeligt fundament af værdier om god opførsel og løbende nye regler. Og det gælder ikke kun markedsmæssiggørelsen af børnenes identitet, læring og trivsel som en vare, men også det offentliges brug af data til f.eks. forebyggende indsatser på socialområdet.

   IT er kommet for at blive. Det lyder nogle gange som en gyser af Stephen King. Men vi er jo ikke blot ofre. Tværtimod, er vi også skabere af vores fælles fremtid. Derfor skal vi særligt beskytte vores børns digitale identitet, som den nye EU-dataforordning lægger op til. Vi skal også formulere fælles normer for dataetik, altså hvordan vi indhenter, behandler og sletter data om folkeskolens børn og deres forældre. Det må være en nødvendig - men ikke tilstrækkelig - forudsætning for at de nye teknologiske muligheder ikke frister over evne, men holdes på plads inden for fælles rammer.

   Dataetik bør udvikles inden for en fælles national ramme, som udmøntes lokalt i kommunen i samarbejde med ledere, ansatte, elever og deres forældre.

   Skole og Forældre har derfor netop formuleret et høringssvar om dataetik til KL og regeringen.

 

Læs mere her: www.skole-foraeldre.dk/artikel/høringssvar

HOVEDBESTYRELSEN

 

Landsformand

Mette With Hagensen

Hyldehaven 45, 6800 Varde

mobil 3171 6378

mwh@skole-foraeldre.dk

 

Næstformand

Rasmus K. Edelberg

Rahbeks Alle 32, 3. tv.

1801 Frederiksberg C

mobil 23270538

rae@skole-foraeldre.dk

 

 

Region Nord- og  Midtjylland

 

Birgit Bach-Valeur

Favrskov Kommune

birgit@bach-valaur.com

 

Janus Boye

Aarhus Kommune

jb@janusboye.dk

 

Grethe Bremer

Skanderborg Kommune

grethe.bremer@gefiber.dk

 

Susanne Gade Clausen

Silkeborg Kommune

sgc@skole-foraeldre.dk

 

Cecilie Harrits

Aarhus Kommune

cecilie@harrits.dk

 

Rikke Olssen Jensen

Jammerbugt Kommune

rol@jammerbugt.dk

 

Juliane Overgaard

Herning Kommune

juliane@email.dk

 

 

Region Syddanmark

 

Toke Arndal

Assens Kommune

tarndal@gmail.com

 

Bente Brandstrup

Nyborg Kommune

bente@bentebrandstrup.dk

 

Bo Grønvall Christensen

Sønderborg Kommune

bo.christensen.nfs@gmail.com

 

 

 

Christina Bruun Levinsen

Odense Kommune

cbl@sdu.dk

 

Vagn Lynge Stigen

Tønder Kommune

vagn@stigsen.net

 

 

Region Hovedstaden

 

René Bomholt

Dragør Kommune

rene@bomholt.com

 

Anna Frejlev

Gentofte Kommune

annafrejlev@hotmail.co.uk

 

Sheku Amadu Jalloh

Københavns Kommune

shedu1407@yahoo.dk

 

Anders Høgsbro Madsen

Københavns Kommune

ahm@novolog.dk

 

Dorthe Pelle Nielsen

Københavns Kommune

dopeni@gmail.com

 

 

Region Sjælland

 

Christian Junget Madsen

Guldborgsund Kommune

christianmadsen@email.dk

 

Trine Nobelius

Køge Kommune

trine@nobelius.dk

 

Charlotte Pedersen

Slagelse Kommune

zilotte@gmail.com

 

Kristina Themsen

Vordingborg Kommune

kristina@themsen.net

 

 

Medlem af forretningsudvalget

 

SCROLL NED

Vil du have Skolebørn i din indbakke? Klik her
Vil du have Skolebørn i din indbakke? Klik her
Vil du have Skolebørn i din indbakke? Klik her