Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2018

SIDE 7/20

Sådan opdrager forældre deres børn

Ny undersøgelse:

Kun ganske få forældre opdrager deres børn efter én bestemt metode, viser Magasinet Skolebørns undersøgelse, hvor mere end 1.500 forældre til børn i folkeskolen har fortalt, hvordan de opdrager deres børn.

"Sund fornuft”, ”frihed under ansvar” og ”vær mod andre, som du vil have, at de skal være mod dig” er de mest brugte sætninger, når forældre skal forklare hvilken metode, de opdrager deres børn efter. Kun ganske få har én bestemt teori, bog eller metode, som de opdrager deres børn efter som eksempelvis Marte Meo eller Jesper Juuls bog ”Dit kompetente barn”. De fleste forældre opdrager i stedet deres børn efter værdier som kærlighed, respekt og demokrati. Nogle forældre følger med i forskning, læser bøger eller artikler på nettet om børnepsykologi og opdragelse, som de lader sig inspirere af, men ikke nødvendigvis følger hele vejen. Andre opdrager deres børn, ligesom de selv er blevet opdraget - måske med ændringer i forhold til, hvad de gerne ville have, at deres forældre havde gjort anderledes.

 

 

TOP 19:

Hvad er vigtigst for forældrene i opdragelsen?

 

1.558 forældre til børn i folkeskolen har taget stilling til, hvad de mener er vigtigst i opdragelsen af deres børn. Se hvad der er vigtigst for dem her:

1. Være god mod andre

2. Sige sandheden

3. Respektere forskelligheder

4. Overholde aftaler

5. Tale pænt

6. Være hjælpsom

7. Lytte når andre taler

8. Have det sjovt

9. Være selvstændig

10. Sige sin mening

11. Prioritere at lave lektier og dygtiggøre sig fagligt

12. Være arbejdsom

13. Prioritere at være sammen med venner

14. Prioritere at være sammen med familien

15. Tage kritisk stilling til, hvad andre siger og gør

16. Udføre sine pligter

17. Prioritere sin fritidsinteresse

18. Gøre som de voksne siger

19. Gøre det, som han/hun har lyst til

SCROLL NED

"Jeg har ingen teori eller metode, men lærer mine børn, at der skal være plads til alle, man skal tage hensyn til andre og så skal man vise respekt for hinanden, om det er lærere eller elever.”

 

"God opførsel er vigtig: At respektere andre, at bidrage til fællesskabets opgaver, at stole på sig selv og mærke efter, at være en god kammerat. Men også, at der skal være plads til at være barn og lege.”

 

"Jeg prøver at tænke på (billedligt talt) at gå "ved siden af" mine børn i stedet for at gå bagved og skubbe dem frem (pæce) eller gå foran og fjerne forhindringer (curle). Jeg forsøger at motivere dem til at gøre det meste selv, hvilket jeg har gjort fra de var helt små, men de ved at jeg rigtig gerne vil hjælpe, hvis noget er svært eller, hvis de ikke kan klare det selv. Men de prøver selv først. Det gælder både mht. at tage tøj på, gå i bad, binde snørebånd, hjælp i køkkenet, lektier osv.”

 

"Jeg opdrager ud fra ægthed og inderlighed. Omsorg, Kærlighed, medfølelse, livsglæde og mærke andre og sig selv er vigtigst.”

 

"Mit udgangspunkt er at anerkende barnet, dets følelser og tanker. At lytte og tage alvorligt, være tilstede, men også at påtage rollen som den voksne der sætter grænser og viser 'vejen' når barnet ikke selv kan se den. Jeg prøver at være inspirerende og introducere livet og verdens forskelligheder, så barnet får en følelse af, at være en del af samfundet og verden (så godt jeg nu kan).”

 

"Ansvar for andre end sig selv. Lære at sige fra, hvis man føler bliver presset af kammeraterne. Føle efter indeni og føles det forkert, så lad være. Man har selv ansvar for sit liv og man kan alt når man kæmper for det.”

 

J"eg bruger altid meget tid på at besvare og forklare ting for mine børn. De får aldrig svaret "sådan er det bare".”

”Vi ta'r det, som det kommer.”

 

"Ærlighed. Det er vigtigt for mig, at jeg kan stole på mine børn. Hvis de lyver om noget vigtigt, så må de hellere fortælle det, end gå med det i hjertet. Fortæller de det, selvom de først har talt usandt, så bliver jeg ikke sur.”

 

"Min metode er at jeg taler med mine børn. Vi taler sammen om alt. Mine børn er hørt, set og anerkendt derhjemme. Jeg fortæller dem hver dag, at jeg elsker dem og, at de er det vigtigste i mit liv.”

 

"Vi arbejder på at opdrage vores børn til at blive sociale og omsorgsfulde medmennesker. De skal være robuste, men samtidig forsøger vi, at fratage dem noget at det pres, som samfundets struktur uheldigvis pålægger vores børn og unge mennesker.”

 

"Jeg prøver at undgå at skælde for meget ud og i stedet anerkende og komme med positive anvisninger.”

 

"Vi forsøger at lære vores børn hjælpsomhed, at sige tak og be om, tale pænt uden at bande og, at det er vigtigt, de gør hvad lærerne beder dem om. Når vores børn går ud af skolebussen, hører jeg dem hver dag sige ”Tak for turen og fortsat god dag til chaufføren”. Dette er uden de har fået besked på det”

 

"Jeg opdrager ud fra en bevidsthed om, at vores vigtigste opgave som forældre er at lære vore børn at kunne klare sig selv. At give dem støtte i, at de er gode som de er. Give dem mod på livet og dets udfordringer. Give dem vished om, at vi som forældre altid - lige meget hvor slemt det ser ud, vil være "back up" for dem, men at de selv skal forsøge at "klare ærterne" først. Give dem ansvar, opgaver og muligheder efter alder samt skabe trygge rammer herfor - dvs. rammer de VED hvor er og ikke "laissez-faire". Frihed under ansvar og med en forventning om, at man bidrager til samfundet og sig selv, med de evner man nu engang har og med de evner, man kan tilegne sig.”

 

"Jeg har kke en bestemt teori/metode, men prøver at være en god rollemodel for mit barn.”

 

"Jeg lærer mine børn hvad der er rigtigt og forkert i forhold til samfundets normer. Jeg lærer dem at være selvstændige, at tage ansvar, at være omsorgsfulde og åbne og imødekommende over for andre mennesker, at være høflige, at udnytte de muligheder der byder sig og opmuntre dem til at forfølge de drømme de har efter princippet man kan, hvad man vil.”

 

 

SCROLL NED

SCROLL NED

SCROLL NED

Hvordan opdrager du dit barn?

Se eksempler på, hvad forældrene har svaret i undersøgelsen:

Metoder som forældre inspireres af i deres opdragelse:

- De utrolige år

- De unge år

- Demokratisk opdragelse

- Marte Meo

- Thomas Gordon

- Biblen

- Jesper Juul, Dit kompetente barn

- Anerkendende tilgang

 

Om undersøgelsen: 1.558 forældre til børn i folkeskolen har i april 2018 besvaret en spørgeundersøgelse om opdragelse og deres engagement i deres børns skolegang. Forældrene er udvalgt blandt dem, der har tilmeldt sig magasinets nyhedsbrev.

Skolebørn nr. 2 2018 INDHOLD