Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2018

SIDE 19/20

ULOVLIG BILLEDDELING

 

Kære Forældrerådgivning

Jeg skriver til jer, da jeg er i tvivl om, hvordan jeg skal håndtere en situation, som min søn på 15 år er havnet i.

   En pige fra min søns parallelklasse har for et par måneder siden taget nogle udfordrende nøgenbilleder af sig selv og sendt dem til en af min søns klassekammerater. Jeg har nu fundet ud af, at min søns ven har sendt disse billeder videre til min søn. Min søn siger, at han ikke selv har sendt billederne videre. Ved at tilfælde opdagede jeg den anden dag, at han ikke har slettet billederne endnu. Hvad vil I råde mig til at gøre? Skal jeg tvinge ham til at slette dem?

 

Hilsen en bekymret mor

 

 

Kære bekymrede mor

Din søn er endt i en situation, som desværre ikke er ualmindelig for børn og unge i dag. At dele billeder og film med hinanden er en del af de unges kultur, og de unge er ikke altid opmærksomme på, at noget de opfatter som harmløst, kan være ulovligt. Det er ulovligt at dele nøgenbilleder og sexvideoer af andre uden samtykke. Børn og unge under 18 år er umyndige, og derfor kan de rent juridisk ikke give samtykke til, at der deles billeder af dem. Da det billede, din søn har modtaget er et nøgenbillede af en jævnaldrende pige, kan det ske, at din søns ven har overtrådt straffelovens bestemmelser om deling af børnepornografisk materiale, da pigen er under 18 år. Rigsadvokaten definerer børneporno som billeder eller film med børn og unge under 18 år, hvor der er fokus på kønsdelene eller hvor der foregår noget seksuelt. Forældrerådgivningen kan ikke tage stilling til, om deling af det pågældende billede er en overtrædelse af straffeloven. Det er en sag for politiet.

For den krænkede kan det være ekstremt grænseoverskridende og have vidtrækkende konsekvenser som menneske at få delt et billede eller en video af sig selv i en intim situation. For dem der deler, kan deling og opbevaring af billeder eller film resultere i alvorlige straffe, der fremgår af ens straffeattest i mindst 2 år og af ens børneattest i mindst 10 år. Deling af krænkende film eller billeder kan dermed få betydning for valg af uddannelse og jobmuligheder.

 Forældrerådgivningen opfordrer til, at du tager en snak med din søn om, at han skal slette det billede, han har modtaget, af hensyn til pigen på billederne og ham selv. Dernæst er det også en god idé, at hjælpe din søn med at kontakte hans ven, så billederne kan blive slettet og delingen stoppet.

 

Venlig hilsen

Forældrerådgivningen

Hos Forældrerådgivningen, under Skole og Forældre, kan forældre få gratis anonym rådgivning, hvis de oplever problemer i forbindelse med deres børns skolegang. Se mere på: www.foraeldreraadgivningen.dk

Mange nye skolebestyrelsesmedlemmer

 

Kære Skolebestyrelsesrådgivning

Der er rigtig mange helt nye medlemmer af den skolebestyrelse, der tiltræder efter sommerferien. I den afgående bestyrelse er vi lidt bekymrede for kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet. Hvad kan vi gøre?

 

Med venlig hilsen P

 

 

Kære P

Send de nye skolebestyrelsesmedlemmer en mail med links til relevante materialer, så de kan nå at sætte sig ind i rammerne for skolebestyrelsens arbejde inden de kommer til det første skolebestyrelsesmøde i august. Bed dem først læse ”Hæfte 1, Skolebestyrelsens arbejde – introduktion”. Det er til gratis download på www.skole-foraeldre.dk/udgivelser. Skole og Forældre har et gratis online kursus, som vi opfordrer nye medlemmer af skolebestyrelsen til at tage. Det tager en times tid at gennemgå. Find kurset på www.skole-foraeldre.dk/kurser. Når de nye medlemmer har læst introduktionshæftet og bestået onlinekurset, kan de skimme folkeskolelovens kapitel 6 om styringen af folkeskolen og især § 44 om skolebestyrelsens arbejde. Dernæst bør de nye medlemmer læse skolebestyrelsens forretningsorden og jeres kommunes vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (styrelsesvedtægten).

   For at sikre kontinuiteten i skolebestyrelsens arbejde er det især vigtigt, at de nye medlemmer læser referater fra skolebestyrelsesmøderne de sidste par år, referater fra skoleudvalgets møder det sidste års tid og fra de lovpligtige dialogmøder mellem skolebestyrelsesmedlemmer og de kommunale skolepolitikere. Vi anbefaler også, at hvert medlem får et eksemplar af ”Skolebestyrelsens håndbog”. Den er lige udgivet i en ny udgave og kan købes på www.skole-foraeldre.dk/udgivelser.   Til det løbende arbejde i skolebestyrelsen er det en god ide at gøre jeres nye medlemmer bekendt med ”Skolebestyrelsens værktøjskasse” på www.skole-foraeldre.dk/kassen.

   En del nye bestyrelser vælger at få et af Skole og Forældres kurser, når bestyrelsen er tiltrådt. Et kursus bidrager ofte til at få ting sat på plads, skabe klarhed og ikke mindst give alle medlemmer af skolebestyrelsen en fælles forståelse for rammerne for og retningen i skolebestyrelsens arbejde. I kan bestille et kursus på vores hjemmeside. Se mere her:

www.skole-foraeldre.dk/kurser

   Og så kan I jo altid tage en snak med den nye bestyrelse

for at overlevere jeres erfaringer til dem.

Skolebestyrelser, der er medlemmer af Skole og Forældre, kan få gratis rådgivning om arbejdet i en skolebestyrelse ved at ringe på 33 26 17 21 eller skrive til post@skole-foraeldre.dk

Skolebørn nr. 2 2018 INDHOLD