Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2018

SIDE 5/20

Skolen taler forbi de forældre, den gerne vil ramme

Skoler kan have en tendens til at skære alle forældre over én kam, men forældre er ikke bare forældre. Skolens forventninger til forældrenes opdragelse og involvering passer ikke lige godt til alle, mener sociolog, Maria Ørskov Akselvoll, der har skrevet ph.d. om skole-hjem-samarbejdet.

Der er faktisk stor forskel på, hvordan forældre ser på opdragelse og deres rolle i barnets skolegang. Det fandt sociolog, Maria Ørskov Akselvoll, ud af, da hun som led i sin ph.d. afhandling undersøgte, hvordan forskellige forældre bruger Forældreintra og oplever skole-hjem-samarbejdet. Der var en tydelig forskel på forældrene alt efter hvor lang deres uddannelse er, viste det sig.

 

 

Uddannelsesniveauet er afgørende

Forældre med lange uddannelser byder kravene fra skolen velkommen og byder ind på skolens logik om, at de skal involvere sig i deres børns skolegang både i forhold til trivslen i klassen og deres barns læring. Forældre med kortere uddannelser kan have problemer med at leve op til skolens forventninger og synes det er stressende at skulle indarbejde læring i familielivet.

”Skoler er ofte blinde overfor, at deres krav til forældrenes engagement i skolen skaber et pres for forældre med ingen eller kort uddannelse, der måske har dårlige erfaringer fra deres egen skoletid. De har ikke nødvendigvis hverken lyst eller muligheder for at leve op til skolens forventninger. Det er uheldigt, da det som regel er disse forældres børn, som skolen gerne vil løfte med det tætte skole-hjem-samarbejde,” siger Maria Ørskov Akselvoll.

 

 

Fire strategier

Som led i sit forskningsprojekt har Maria Ørskov Akselvoll fået adgang til to klassers Forældreintra for at undersøge, hvilke krav og forventninger, der var til forældrene. Det var mange. I løbet af en uge skal forældrene fx øve til diktat, færdiggøre bestemte sider i matematikbogen og have et billede med fra barnets barndom, der fortæller en historie. Derudover er der opfordringer til at læse med barnet dagligt, øve tabeller, snakke engelsk, løse opgaver på Matematikfessor og lave forskellige spil og lege, der træner de faglige færdigheder. Forældrene forventes også at styrke det sociale sammenhold i klassen ved at arrangere og deltage i hytteture, legegrupper, middage og lignende.

”Forældreintra har givet grænseløse muligheder for at involvere og ansvarliggøre forældrene,” siger Maria Ørskov Akselvoll.

Forældrene har generelt set fire strategier til at håndtere skolens forventninger fandt hun ud af.

 

Se karakteristikken af de fire strategier på næste side.

 

Skolebørn nr. 2 2018 INDHOLD