9/18 Forældre risikerer at miste indflydelse

Sider

Indhold

Skolebestyrelse

Ifølge aftaleteksten kan en skole med tre afdelinger have 22 personer rundt om bordet til et skolebestyrelsesmøde: 1 skoleleder, 1 stedfortræder, 2 afdelingsledere, 1 SFO-leder, 3 elever, 3 medarbejdere, 2 repræsentanter fra lokalsamfundet og 9 forældre.

Forældre risikerer at miste indflydelse

Skal bankdirektøren og fodboldtræneren være en del af skolebestyrelsen? Reformen giver kommunerne mulighed for at udvide skolebestyrelsen med repræsentanter fra lokalsamfundet. Kommunerne kan også tilbyde skolernes afdelingsledere en plads rundt om bordet.

Fra næste skoleår skal der måske flere kaffekopper og kagetallerkener til, når skolebestyrelsen skal samles. Jeres nye sidekammerater kan blive én fra den lokale idrætsforening, fra erhvervslivet eller fra en ungdomsuddannelse, men det bliver ikke jer i skolebestyrelsen, der bestemmer hvem kagen skal deles med. Ifølge Undervisningsministeriets forslag til en ny folkeskolelov, kan kommunalbestyrelsen nemlig beslutte sig for at give to repræsentanter fra lokalsamfundet en plads i skolebestyrelsen. Ændringsforslagene møder kritik blandt skolebestyrelsesformænd rundt om i landet.

”Skolebestyrelsens styrke ligger i, at alle medlemmer af skolebestyrelsen har stor viden om skolens hverdag, hvilket er afgørende for eksempelvis at kunne lave et princip, som både viser retning og giver skoleledelsen rum til ledelse. De nye medlemmer vil ikke på samme måde have deres hjerteblod med, men vil have fokus på særinteresser fra deres virksomhed eller forening. Derfor frygter jeg, at forslaget kan udvande skolebestyrelsens indflydelse og dermed også forældreindflydelsen på skolen,” siger formand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen.

 

Frygter ineffektive møder

Udover de to nye medlemmer fra lokalsamfundet, kan kommunalbestyrelsen også  beslutte, at de daglige ledere af skolens afdelinger og af skolens skolefritidsordning kan få en plads ved bordet. Dog uden stemmeret. Da forældrene stadig skal være i flertal i skolebestyrelsen, kan deltagerne på en skole med tre afdelinger komme op på 22 personer. Det mener syv ud af ti skolebestyrelsesformænd ikke er nogen god idé, viser en spørgeskemaundersøgelse, som Skole og Forældre har udført blandt foreningens medlemmer med svar fra 360 formænd. 66 procent af  formændene frygter, at det høje antal deltagere med taleret vil gøre møderne ineffektive.

”I et så stort forum bliver det svært at få en frugtbar debat. Det bliver hurtigt en diskussionsklub uden enighed om en langsigtet retning,” kommenterer en af formændene.

”Egentlig synes jeg, at vi forældre forsvinder i dette forum,” mener en anden.

 

Ønsker partnerskaber i stedet

Kritikken er dog ikke et udtryk for, at skolebestyrelses-formændene ikke ønsker indspark fra andre. Tværtimod. Seks ud af ti mener, at repræsentanter fra lokalområdet vil kunne bidrage med nye idéer og input, som kan få en positiv indflydelse på skolens udvikling. Otte ud af ti benytter allerede den eksisterende mulighed for at invitere gæster med til skolebestyrelsesmøderne. Også Mette With Hagensen ser positivt på bidrag fra både lokalsamfundet og afdelingsledere, men mener ikke, at de skal deltage fast i møderne.

”Erhvervsfolk kan bidrage med viden om erhvervsliv og give mulighed for at danne netværk mellem lærere, klasser og lokale virksomheder, men det kan sagtens gøres uden at erhvervsfolkene sidder i skolens bestyrelse,” siger Mette With Hagensen.

Skole og Forældre foreslår i stedet, at der etableres lokale partnerskaber omkring folkeskolen, hvor skoler mødes med erhvervsliv, foreningsliv og ungdomsuddannelser for at udvikle valgfag, aktivitetstimer, projektforløb, tale overgange og vejledning til ungdomsuddannelserne.

”Det vil i højere grad løfte kvaliteten end en udvidelse af skolebestyrelsen,” mener formanden.