10/18 Formandens to minutter

Sider

Indhold

Flere børn

skal lære mere

Folkeskolereformen blev aftalt inden sommerferien. Nu er lovarbejdet i fuld gang, og også i kommunerne og på de enkelte skoler er man nu i gang med de indledende øvelser til at implementere reformen.

I mange kommuner handler debatten lige nu mest om praktiske udfordringer omkring indretning af lærerarbejdspladser og antallet af faglokaler og ikke så meget om selve formålet med reformen: At flere børn skal lære mere. Kernen, og de store udfordringer i reformen, ligger ikke i den fysiske indretning af skolen, kernen er at sikre, at alle børn forlader skolen med mest muligt i bagagen.

Så når vi i skolebestyrelsen skal i gang med drøftelserne af, hvordan implementeringen skal ske på vores skole, skal vi også tage udgangspunkt i kernen i reformen.

Hvordan får vi mere bevægelse ind i undervisningen på en måde, som gør, at flere elever lærer mere?  En løbetur om morgenen kan være godt for at få kroppen i gang, men det er også vigtigt at få tilrettelagt skoledagen, så der skabes mulighed for bevægelse flere gange i løbet af en skoledag.

Hvordan får vi tilrettelagt den understøttende undervisning, så den både kan løfte de børn, der er fagligt udfordrede og skubbe til de børn, som har brug for yderligere udfordringer?

Der findes ikke kun en løsning, så derfor er dialogen vigtig for at finde den løsning, som virker på den enkelte skole.

Helt centralt for skolebestyrelsen bliver det at udarbejde principper for forældreansvar, og også her er det vigtigt, at holde fokus på, hvordan skole-hjemsamarbejde og inddragelse af forældre i skolen kan bidrage til, at børnene lærer mere.

Hvis vi hele tiden holder fokus på, at de ændringer vi laver i skolen skal bidrage til, at flere børn lærer mere, så er vi på rette vej.

”Kernen er at sikre, at alle børn forlader skolen med mest muligt i bagagen.”

METTE WITH HAGENSEN, LANDSFORMAND

Mail: mwh@skole-foraeldre.dk