SKOLEBESTYRELSESMEDLEMMER

?

BREVKASSE

? Er de ansatte på skolen omfattet af det værdiregelsæt, som skolebestyrelsen vedtager?

 

Svar: Det korte svar er ja.

Selvom værdiregelsættet hovedsageligt er rettet mod elevernes opførsel, gælder skolens værdiregelsæt også for de ansatte på skolen.

Ifølge folkeskoleloven er det skolebestyrelsen, der fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt.

Det fremgår af den relevante bekendtgørelse, at værdiregelsættet - og ordensreglerne - gælder for alle skolens aktiviteter, og altså også SFO’en og de aktiviteter, der foregår udenfor almindelig skoletid.

Værdiregelsættet og ordensreglerne gælder for alle - naturligvis også forældre - der deltager i aktiviteter, som skolen arrangerer.

I forbindelse med skolens ansatte står der eksempelvis i bekendtgørelsen, at ”værdiregelsættet skal bidrage til (…) et godt psykisk undervisningsmiljø med respektfulde relationer (…) mellem elever og ansatte.”

I bemærkningerne til loven står der, at skolebestyrelsen skal udarbejde værdiregelsættet i et tæt samarbejde med skolelederen, og at det er hensigtsmæssigt at inddrage input fra den samlede forældrekreds, elevrådet og de ansatte, eksempelvis i form af debatmøder eller andet.

 

Link til bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen www.retsinformation.dk

 

 

 

 

? Er skolebestyrelsesmøder fortrolige?

 

Svar: Skolebestyrelsesmøder er lukkede møder. Man må ikke referere, hvad andre har sagt på skolebestyrelsesmødet.

Et medlem må dog altid referere, hvad vedkommende selv har sagt på mødet, kun med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, der typisk omfatter personhenførbare oplysninger.

Både dagsorden og beslutningsreferat fra skolebestyrelsesmøder skal imidlertid være så fyldestgørende, at andre kan følge med i, hvad der foregår på skolebestyrelsesmøderne og både dagsorden og referat SKAL gøres offentligt tilgængeligt, kun med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, typisk personhenførbare oplysninger.

I praksis betyder det, at man som altovervejende hovedregel kan gøre offentligt rede for de problemstillinger, som skolebestyrelsen behandler. Man skal bare undgå personhenførbare oplysninger og undgå at referere, hvad andre har sagt på mødet.

Der er også lovgivernes hensigt, at selv meget omfattende bilagsmaterialer bliver gjort offentligt tilgængeligt.

Skole og Forældre opfordrer skolebestyrelserne til at offentliggøre så meget materiale som muligt, så skolens forældre får så god mulighed for at følge med i, hvad der foregår på skolen.

 

Det gælder eksempelvis også:

• Budgetter og de prioriteringsdiskussioner, som er fulgt forud for budgettet

• Tilsynssager, hvor det er hensigtsmæssigt at offentliggøre de generelle problemstillinger i forhold til konkret tilsynssager, efterfølgende handlingsplaner fra skoleleder m.v.

 

 

 

 

Skole og Forældres rådgivning for skolebestyrelsesmedlemmer er for medlemmer af Skole og Forældre. Rådgivningen kan vedrøre alle spørgsmål om arbejdet i en skolebestyrelse og børns skolegang og besvares af erfarne rådgivere. Medlemmer har mulighed for at ringe på 33 26 17 21 på hverdage fra 9-14 eller skrive til post@skole-foraeldre.dk. I hvert nummer af Skolebørn bringer vi uddrag af udvalgte spørgsmål og svar fra rådgivningen. Teksten er anonymiseret og forkortet af redaktionen.

 

Du kan læse mere om udvalgte problemstillinger for skolebestyrelser på

www.skole-foraeldre.dk/opslagsbog