6/18 TEMA: Folkeskolereformen

Sider

Indhold

Sådan bliver dit barns skoledag

Andre faggrupper

i undervisningen

Pædagoger giver læreren ro til at undervise

Pædagogerne bruger deres faglighed til at skabe trivsel i klassen, så læreren får mere ro til at gennemføre undervisningen. Samarbejdet mellem de to faggrupper giver mere hele elever, mener to kolleger med hver deres uddannelse.

Børnene fra en 1.klasse står forventningsfulde i døråbningen og venter på, at de sidste børn har fået taget sko på. En pige giver spontant en af klassekammeraterne massage, mens pædagogen lige opfrisker reglerne til Kongens Efterfølger. Og så hopper de ellers ud på række i en slange gennem skolegården med store grin i ansigterne. Det er midt i skoletiden, og en af skolens pædagoger er i gang med en række trivselsøvelser, som hun fast laver sammen med eleverne hver uge op gennem indskolingen.

”Vores erfaring er, at pædagogerne er rigtig gode til at træne elevernes sociale færdigheder og få dem til at reflektere over deres ansvar for trivslen i klassen. Det skaber et rigtig godt fællesskab, som gør, at læreren får bedre mulighed for at gennemføre sin undervisning, fordi hun så ikke først skal løse alle mulige konflikter mellem børnene,” fortæller Grethe Andersen, der er skoleleder på Vester Mariendal Skole i Aalborg.

 

Tabeller i trampolinen

På Vester Mariendal Skole er pædagogerne en fast del af hverdagen på skolen. Udover den sociale træning hver uge, er de også en del af undervisningen i dansk og matematik en dag om ugen. De tager for eksempel en gruppe af eleverne ud af klassen for at give dem lidt ekstra støtte, hvis der er behov for det. Eller de tager en snak med en elev ude på gangen, hvis de har en dårlig dag og det hele pludselig bliver for meget. Hvis et barn har brug for lidt ekstra omsorg på et tidspunkt, hvor deres pædagog ikke er i klassen, kan læreren desuden altid ringe til ”Oase-pædagogens” mobiltelefon. Han holder til i skolens hyggerum ”Oasen”, hvor han give eleven det frirum, der kan være nødvendigt for, at han eller hun alligevel kommer godt igennem dagen.

”Når de lige kan få en snak og et pusterum, bliver de som regel hurtigt klar igen til at komme tilbage til klassen,” fortæller Anette Nymand, der både arbejder som pædagog og afdelingsleder på skolen. Lærerne samarbejder også med pædagogerne om at lave understøttende undervisning. De kan for eksempel tage en gruppe børn med ud på legepladsen og øve tabeller på trampolinen eller lave stave-stafetter i gymnastiksalen.

 

Tip:

Se Vester Mariendal Skoles principper for arbejdets fordeling mellem lærere, pædagoger og øvrige faggrupper her.