Dårligt indeklima

presser elevers læring

Der er en klar sammenhæng mellem elevernes oplevelse af indeklimaet og deres faglige udbytte af undervisningen, viser en analyse fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, der har undersøgt 48.000 grundskoleelevers oplevelse af indeklimaet i skolen.

•  47% af eleverne i 4.-10. klasse oplever hver dag eller næsten

hver dag problemer med larm eller støj.

•  44% oplever hver dag eller næsten hver dag problemer med

ventilation eller udluftning.

•  Næsten 20% af de elever i indskolingen, der oplever et rigtig dårligt indeklima, keder sig ofte i skolen, modsat de elever, der oplever et rigtig godt indeklima, hvor der kun er 4,1%, der ofte keder sig i timerne.

•  93,1% af de elever, der i 4.-10. klasse oplever færrest problemer med indeklimaet, synes, at de ’altid’ eller ’for det meste’ lærer noget, men andelen er nede på 70,4% for de elever, der oplever et rigtigt dårligt indeklima.

•  Blandt de elever i 4.-10. klasse, der ’hver dag’ eller ’næsten hver dag’ oplever problemer med larm og støj

svarer 31,4% også, at de ’sjældent eller aldrig’ oplever den nødvendige ro i klassen, når der undervises.

 

Analysen i rapporten er baseret på skoleelevers besvarelser af

DCUM’s elektroniske spørgeskemaværktøj

Termometeret, som skoler gratis kan benytte til at undersøge

deres undervisningsmiljø. Hele rapporten Indeklima og fagligt

udbytte kan hentes på: kortlink.dk/dcum/cv4f

Kræftens Bekæmpelse:

Vær ikke bekymrede over trådløst internet

 

Læste du også om karseforsøget? Fem folkeskolelever lavede et forsøg, der tilsyneladende viste, at karse ikke kunne spire i nærheden af skolens router. Det fik skabt spekulationer i medierne og i mange forældrehoveder: Skal vi være nervøse for vores børns helbred? Skolebørn har spurgt Kræftens Bekæmpelse. Deres svar er nej. ”Der er ingen undersøgelser, der tyder på, at trådløst internet har nogen helbredsskadelige virkninger, herunder kræftfremkaldende egenskaber. Næsten al litteratur drejer sig om mobiltelefoni, hvor strålingsintensiteten er langt, langt større. Heller ikke dér, er der nogen sikker risiko. Jeg ser ikke nogen grund til at være bekymret,” lyder det fra overlæge og lægefaglig redaktør, Jens Oluf Bruun Pedersen.

Tilbud om hjælp til sport og bevægelse i skoletiden

 

Skal der mere sport og bevægelse på jeres skole? Skolesport inviterer nu flere skoler og SFO´er til at deltage i videreudviklingen af deres indsats for børn, der ikke er fysisk aktive. Skolesport tilbyder typisk 1-2 timers ugentlige bevægelseslege, motoriske aktiviteter eller introduktion til de lokale idrætsforeninger. Det kan være efter skoletid eller som en del af de 45 minutters bevægelse og aktivitet, alle skoler skal sikre eleverne som følge af skolereformen. Se mere på www.skolesport.com

Skilsmissefilm skal skabe dialog

Omkring 350.000 børn har en mor og en far, der er gået fra hinanden. ”Det kan være svært i klassen, hvis alle siger, at deres forældre er sammen – så er det svært, når man siger, at man er skilt…det er sådan lidt upassende,” fortæller et barn i en af de fire små film om børns oplevelser af skilsmisser, som kan ses på skilsmissefilm.dk. Materialet er målrettet indskolingen og lavet for at åbne for en dialog omkring skilsmisseproblematikker i skolen.

Se filmen her:

skilsmissefilm.dk

Folder om skolepatruljer

Hvordan opretter man en skolepatrulje? Hvad er deres opgave, hvad må de ikke og hvilket udstyr skal de have på? Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har udgivet en vejledning om skolepatruljer, som kan findes på www.sikkertrafik.dk

Er der kemi i dit barns

madkasse eller drikkedunk?

Forbrugerkemi.dk kan du se to nye lister over, hvilke mærker du skal vælge, hvis du vil undgå ftalater, PVC og andre problematiske stoffer.

DIT BARN KAN LÆRE AT REDDE LIV Fortæl dit barns lærere, at de på www.hjertestarter.dk gratis kan bestille et klassesæt med oppustelige genoplivningsdukker, en paphjertestarter og en paptelefon. Sættet kan efter sigende lære udskolingselever hjertelungeredning på under 30 minutter ved hjælp af instruktionsfilm, der kan streames fra hjemmesiden. Eleverne kan også låne dukkerne med hjem og lære familie og venner at redde liv.