2/18 TEMA: Folkeskolereformen

Sider

Indhold

Klik her og se hvordan skoler arbejder med:

•  Understøttende undervisning                            •  Linjer i udskolingen

•  45 minutters bevægelse om dagen                  •  Andre faggrupper i undervisningen

Seks ud af ti skoler har allerede indført dele af reformen. Skolebørn er taget på besøg hos nogle af dem for at se, hvordan den anderledes skoledag kan komme til at se ud. Få et kig i krystalkuglen.

Forældre til skolen: Brug os!

Sådan bliver dit barns skoledag

Skolereformen lægger op til et større ansvar for forældrene. ”Vi er klar,” lyder svaret. Syv ud af ti forældre vil enten inddrages mere eller anderledes, end de gør nu, viser ny undersøgelse fra Skole og Forældre.

Målet med

folkeskolereformen

•  Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.

 

•  Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.

 

•  Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.

 

•  Elevernes trivsel skal øges.

”Forældrenes aktive deltagelse er en forudsætning for en god skolegang,” står der skrevet i bemærkningerne til udkastet til den nye folkeskolelov, som sandsynligvis skal til afstemning i Folketinget inden jul. Som noget nyt er det blevet tilføjet, at skolebestyrelsen fremover skal lave principper, der gør det klart, hvad der forventes af forældrene på skolen. Udover deltagelse i forældremøder og sociale aktiviteter lægges der blandt andet op til, at principperne kan handle om, hvordan forældrene kan understøtte deres barns læring i hjemmet for eksempel ved ”at inddrage barnet i madlavning og se tv sammen med videre.”

 

Vil ikke kun bage kage

Når man spørger forældrene, er det på tide, at skole-hjem-

samarbejdet nytænkes. Et flertal vil gerne inddrages i klassens trivsel, men endnu flere forældre vil gerne mere det: De vil inddrages i elevernes faglige udvikling. Kun 16 procent oplever ”i høj grad” at blive inddraget i deres barns læring og hver tredje føler sig ikke tilstrækkeligt inddraget. 70 procent vil enten inddrages mere eller på en anden måde, end de bliver nu.

Skole og Forældres undersøgelse er foretaget i september 2013. Skole og Forældres medlemmer er alle forældre til børn i folkeskolen og er samtidig medlemmer af en skolebestyrelse.

445 medlemmer af Skole og Forældre har deltaget i undersøgelsen.

Vi er i gang!

58% af skolerne har i skoleåret 2013/2014 iværksat nye initiativer for at imødekomme indholdet i skolereformen.

Skolebestyrelser er begejstrede for reformen

Hvad synes du om skemaet for dine børns nye skoledag?

Den ny skoleuge:

 

Tilbud om lektiecafé:

Bevægelse 45 minutter om dagen:

Engelsk fra 1. klasse:

Fremmedsprog fra 5. klasse:

Flere valgfag fra 7. klasse:

Større omfang af holddannelse:

Mulighed for udskolingslinjer:

Flere timer i dansk og matematik:

Øget samarbejde med pædagoger:

Understøttende undervisning:

Samarbejde med lokalsamfund:

Længere skoledag:

God idé

 

85%

88%

79%

75%

76%

83%

50%

73%

80%

86%

60%

56%

Dårlig idé

 

5%

3%

1%

6%

5%

4%

6%

7%

6%

3%

12%

23%

Halvdelen af forældrene takker nej til fast lektiehjælp

Selvom 85% af forældrene synes, at det er en god idé, at skolerne skal tilbyde lektiecaféer, er det kun en tredjedel, der har tænkt sig at bruge muligheden fast. Næsten halvdelen ønsker kun, at deres børn skal deltage engang imellem. Omkring 20 % har slet ikke tænkt sig at gøre brug af tilbuddet.