Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 20/21

“Vi ville vide, om eleverne fravalgte os eller tilvalgte andre”

/ Skolebestyrelsen /

EXIT

På Søndervangskolen i Hammel bad skolebestyrelsen ledelsen om at spørge frafaldne elever, hvorfor de gik ud. Exit-analysen gav vigtige input til både ledelse og bestyrelse, fortæller bestyrelsesformand Birgit Bach-Valeur.

Hvad var baggrunden for, at I gik i gang med exit-analyser?

Generelt har vi en stor søgning til skolen, men vi har i de seneste år set et stigende antal elever flytte til skoler i Århus midtby cirka 25 km fra skolen eller tage 9. klasse på en efterskole. Vi ønskede at afdække, hvad årsagen var til, at nogle elever forlod skolen før 9. klasse – om det var et udtryk for tilvalg af noget andet eller dårlig kvalitet hos os.

 

Hvordan greb I det konkret an?

Viceskolelederen spurgte forældrene ‘på vej ud ad døren’, hvorfor de havde meldt eleven ud, om vi kunne vi have gjort noget anderledes og så videre. Det var en personlig, mundtlig dialog, indimellem face to face og indimellem i telefonen.

 

Hvad viste analysen?

At der er mange grunde til udmeldelser. Ofte er det en kombination af flere faktorer, hvor trivsel tit er en del af forklaringen. Der var også en overrepræsentation af fagligt dygtige elever. Overordnet kunne vi se, at der klart oftere var tale om et tilvalg af noget andet – for eksempel en efterskole med et specialiseret tilbud, vi ikke kan tilbyde – end et fravalg.

 

Hvad brugte I resultaterne til?

Vi havde allerede diskuteret, hvorvidt vores skole skal være en profilskole med klarere udskolingslinjer, og exit-analysen blev et input i den diskussion. Desuden gav det anledning til at diskutere objektiviteten i at benchmarke skolen på resultatet af afgangs-karakterer, når andelen af elever, der tager 9. klasse på en efterskole, er stigende, og når der ser ud til at være en overrepræsentation af de fagligt dygtige elever.

 

Fik I det ud af den, I gerne ville?

Ja, helt klart. For ledelsen var det en vigtig feedback på deres indsats, og for bestyrelsen blev det et enkelt og værdifuldt redskab i vores tilsynsarbejde. Ledelsen har selv foreslået at fortsætte med exit-analysen, når nogen melder sig ud. Det synes vi er en god idé.

 

Er der noget, I vil gøre anderledes fremover?

Vi har lært, at de svarkategorier, vi havde defineret på forhånd kan forbedres. Næste gang vil vi skelne tydeligere mellem årsagen til, at eleven gik ud, og hvor han gik hen. For eksempel er ‘efterskole’ jo ikke en årsag til, at en elev går ud. Desuden kan en elev godt tilhøre flere kategorier på en gang.

 

Det viste exit-analysen*

 

55 elever meldte sig ud, heraf …

 

Flyttet fra distriktet: 13

Efterskole: 17

Trivsel: 10

Pædagogiske ordninger (for eksempel specialklasse): 6

Udfordringer (for eksempel ønsker flere klassekammerater med højt faglige niveau): 9

 

 

(* udmeldelser fra Søndervangskolen, Hammel, i perioden 1/8-2013 til 20/10-2014.
Skolens elevtal er i samme periode steget fra cirka 730 elever til cirka 740 elever.)

 

 

Kilde: Birgit Valeur-Bach, skolebestyrelsesformand, Søndervangskolen, Hammel

Gode råd om exit-analyser

 

1. Gør det! Det er værdifuld feedback for skolens ledelse, og bestyrelsen kan bruge det i forbindelse med tilsyn med skolens kvalitet.

 

2. Vælg en mundtlig dialog – det er en fair måde at evaluere en langvarig relation på.

 

3. Del spørgsmålene op i to kategorier, årsagen til udmeldelsen og hvor eleven tog hen, og gør det muligt at krydse af ved flere årsager.

Skolebørn nr.2 2015 INDHOLD