Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 19/21

Glade børn, men meget larm

Langt de fleste børn trives godt i skolen og har et godt forhold til deres lærere og klassekammerater, men der er også god plads til forbedring. Det viser den første store nationale trivselsundersøgelse, som Undervisningsministeriet har fået lavet som et skridt på vejen til at opnå øget trivsel i folkeskolen, der er et af målene i folkeskolereformen. Cirka 470.000 elever fra 0.-9. klasse har deltaget i undersøgelsen.

 

Uro og usikkerhed

Ro i klassen er et af de områder, som undersøgelsen viser, at der skal gøres noget ved. Knap en tredjedel af eleverne fra 4.-9.klasse giver udtryk for problemer med at koncentrere sig i timerne og 19 procent af eleverne synes ikke altid, det er let at høre, hvad læreren siger. Et andet fokuspunkt er, at en tredjedel af eleverne ”altid”, ”for det meste” eller ”en gang i mellem” er bange for at blive til grin i klassen.

 

Brug resultaterne til dialog og fremadrettede løsninger

Som skolebestyrelse er det oplagt at bruge undersøgelsen som led i tilsynet med trivslen på skolen generelt samt på klasseniveau. Skolebestyrelsen skal være med til at sikre, at skolens værdiregelsæt, antimobbestrategi, ordensregler og principper fungerer i skolens hverdag og med undersøgelsen får bestyrelsen mulighed for, om nødvendigt, at agere på de fokusområder, som skolens elever har peget på som områder, med behov for øget fokus og forbedringer og dermed drøfte fremadrettede løsninger.

 

Find jeres egen skole og klasse

Landets skoler har adgang til deres egne resultater ved at logge ind i Informationsportalen (LIS), hvor man kan hente rapporter helt ned på klasseniveau, ligesom man kan sammenligne med resultaterne på landsplan. Der kan også dannes en læsevenlig rapport, som egner sig til præsentation af resultaterne for elever og forældre.  Den nationale trivselsmåling vil fremover blive foretaget hvert år, så man kan følge udviklingen på både skole-, kommune- og landsplan.

Mobning er de voksnes ansvar Med kampagnen, #DeVoksnes-Ansvar, sætter Børns Vilkår og TrygFonden fokus på, at mobning skal løses i fællesskabet. På www.bornsvilkar.dk/DeVoksnesAnsvar kan du finde gode råd og oplysning om, hvordan du kan være med til at stoppe og forebygge mobning.

Sådan går det med understøttende undervisning
og faglig fordybelse på skolerne

 

•  Fire ud af ti skoler har opstillet konkrete mål eller principper for den understøttende undervisning og faglig fordybelse/lektiehjælp, mens det har været drøftet i 83% af skolebestyrelserne.

 

•  En ud af fire skoler tilkendegiver, at de tilgodeser udfordringer af de fagligt stærke elever i lektiehjælp og faglig fordybelse.

 

•  Lidt over halvdelen af skolerne svarer, at den understøttende undervisning tilgodeser elevernes forskellige måder at lære på. 30% svarer, at de inddrager virkelighedsnære problemstillinger.

 

•  To ud af tre skoleledere har I høj grad fokus på elevernes motivation i tilrettelæggelse af den understøttende undervisning, men samtidig erkender 60% af skolelederne, at det ikke er særligt motiverende for eleverne.

 

Kilde: Rapport fra Rambøll for Rådet for Børns Læring.

Kun 15% af eleverne svarer, at lærerne ”meget tit” møder præcist til undervisningen. Resten svarer, at det sker i mindre grad.

Kilde: Den nationale trivselsmåling
 26. januar til 24. marts 2015

Tidlig indsats virker

Børn af forældre, der ingen uddannelse har, drikker for meget eller har fået en dom, har større risiko for at blive kriminelle, viser en ny undersøgelse fra SFI, der har fulgt mere end 3.000 børn født i 1995. Den gode nyhed er, at hvis der er gode ressourcer i skolerne og i børnenes netværk, der kan give dem livsglæde i 11-årsalderen, nedsætter det risikoen for, at de senere begår ungdomskriminalitet.

Fire ud af ti danskere mener, at børnefamilier burde have

ret til at gå på deltid, mens børnene er nul til seks år.

 

11% af danske børnefamilier har hver dag svært ved at

få arbejde og familieliv til at hænge sammen.

 

42%  har svært ved det engang i mellem.

 

6% har aldrig svært ved det.

 

Kilde: Undersøgelse foretaget blandt næste 5.000 børnefamilier

af Analyse Danmark for Ugebrevet A4

 

Danskere: Familier skal have mere tid til børnene

Børn fra store skoler klarer sig bedst
Der er i hvert fald en tendens til, at de har bedre uddannelse og indtægt sammenlignet med elever fra små skoler, viser en ny undersøgelse fra Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Hver femte folkeskole er blevet lukket eller sammenlagt siden 2004.

Tips til faglig træning derhjemme

Så du Xinxin og de fortabte indvandrere? Mens Xinxin bød på kineserdisciplin kom materiale og måden at undervise på kom fra det lille jyske firma, Time2learn, der nu har udgivet serien Guldbjerget, hvor forældre får vejledning til, hvordan de kan styrke deres barn fagligt med spil og opgaver.

 

Har du også svært ved at hjælpe dit barn med matematikken? Så er der hjælp fra den ny bog Forældrematematik, der tager forældrene i hånden og forklarer, hvad deres poder skal lære i faget fra 0-9. klasse og introducerer til de nye måder at regne på. Bogen er udgivet fra det lille forlag GeGe.

 

Gratis læringsspil: hjemmesiden www.edufun.dk er egentlig målrettet lærere, men også forældre kan få masser af gode idéer og gratis materiale til download til at lege og spille læring ind i hovederne på ungerne.

 

Khan Academy: Det verdensberømte site med gratis onlineundervisning har åbnet en dansk portal, hvor forældre man kan støtte deres børn i at træne og forstå eksempelvis matematik eller biologi på mange niveauer – eller man kan selv blive klogere.
Find den her: www.da.khanacademy.org

 

• Viden om læsning: Læs gratis temanummer fra Nationalt Videncenter for Læsning om forældrenes betydning for deres børns læsning:

 

Gentofte:

Så meget bruger de i gennemsnit per elev: 47.000 kroner

Sådan er elevernes gennemsnitkarakter ved afgangseksamen: 7,8

Sådan er befolkningens socioøkonomiske sammensætning: 31% højere end gennemsnittet

 

Albertslund:

Så meget bruger de i gennemsnit per elev: 81.000 kroner

Sådan er elevernes gennemsnitkarakter ved afgangseksamen: 5,4

Sådan er befolkningens socioøkonomiske sammensætning: 50% lavere end gennemsnittet

 

Så stor forskel er der
på landets kommuner

Skolebørn nr.2 2015 INDHOLD