Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 7/21

Præsentations-runde fremmer forståelsen i forældregruppen

Når forældre på Hellerup Skole præsenterer deres barn og fortæller om barnets styrker og udfordringer, bliver det tydeligere for de andre forældre, hvordan de kan bakke op om barnet og tage hensyn til det.

DDer er forældremøde i en klasse på Hellerup Skole. En far til en dreng med særlige behov rejser sig op. Hans søn er netop kommet ind i klassen fra en anden skole. Faderen rømmer sig og går så i gang med en lille fortælling om sin søn. Han fortæller, hvad sønnen er god til, og hvad han har svært ved. De andre forældre lytter og stiller spørgsmål.

Inklusion handler om deltagelse, forskellighed og mangfoldighed. Forældrenes oplevelser af og perspektiver på det enkelte barn er vigtigt at få frem, for at skabe så mange nuancer af barnet som muligt.

”Når vi vil inklusion, er det afsindig vigtigt, at vi har forældrene med. De spiller en meget stor rolle, når de er aktive,” siger Dorte Tostenæs, der er pædagog i Hellerup Skoles inklusionstilbud Nordstjernen.

 

Fortæl også om styrker

På et tidspunkt ankom syv nye børn i forskellige klasser i indskolingen. Her gav det god mening, at de nytilkomne forældre fortalte om deres børns styrker og udfordringer, så de andre forældre fik en forståelse for de nye børn.

De nye forældre var alle med på at rejse sig op og fortælle om deres barn, men nogle var usikre og nervøse på forhånd. For det er sårbart, når man er forældre til et barn, som har en historie, som for eksempel handler om at slå andre børn.

”Forældrene er helt med på, at det er vigtigt at sende et signal om, at de er kommunikerende. Så grundlæggende kan alle se det meningsfulde i at fortælle om deres børn. Men ingen synes, det er nemt,” supplerer Rasmus Fangsø, der er pædagogisk koordinator i Nordstjernen og arbejder med det særlige forældresamarbejde på Hellerup Skole.

Derfor havde Nordstjernens lærere og pædagoger på forhånd talt med de nye forældre om, hvordan de kunne gribe det an.

”Vi havde talt om, at de både skulle fortælle om deres barns udfordringer, men i lige så høj grad om deres kompetencer. Der er for eksempel børn, som er kolossalt dygtige til at konstruere og bygge ting eller til at få idéer, som kan inspirere andre. Og det er rigtig vigtigt at holde balancen mellem konfliktstoffet og de særlige kompetencer, børnene har,” siger Dorte Tostenæs.

Forældrene kan også få formidlet nogle helt praktiske beskeder som: ”Mit barn har det svært med at tage øjenkontakt, men han hører jeres besked alligevel” eller ”hvis min søn er med til fødselsdag, får han måske brug for at gå lidt ud, hvis det bliver for meget for ham”.

 

Kommunikation gør det nemmere

Forældrenes indstilling og deres åbenhed er generelt vigtig for stemningen og trivslen i alle klasser. Og når det handler om at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen, har forældrene en endnu vigtigere position. Forældre kan ved deres positive omtale af andre børn i klassen eller institutionen medvirke til at styrke fællesskaberne mellem børnene. Den positive omtale fra forældre kan styrkes, hvis der på forhånd er skabt en god dialog mellem forældrene

”Vi har brug for, at forældrene til børn med særlige behov hjælper os med at bygge bro til de øvrige forældre,” påpeger Rasmus Fangsø.

”Hør her, hvis I kommunikerer med hinanden, vil det her gå nemmere. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et barn for eksempel kan være med til en børnefødselsdag, så ring til forældrene og spørg,” siger Rasmus Fangsø.

”Vi kan se, at de øvrige forældre får en forståelse for det enkelte barn og i højere grad bliver omsorgsfulde, stiller spørgsmål og tilbyder deres hjælp i stedet for at fokusere på, at noget er for dårligt eller underligt. Og det er ofte det, man som forældre til et barn med særlige behov har brug for. Vi oplever, at de bliver glade og bevægede, når andre spørger og viser omsorg,” siger Rasmus Fangsø.

 

Artiklen er udlånt fra Undervisningsministeriets

forældreportal www.emu.dk/omraade/gsk-forældre

 

TIP: Præsentationsrunde  for alle forældre

 

På mange skoler er det de forældre, som har børn med særlige behov, der præsenterer deres barn for de andre forældre. Men sådan behøver det ikke kun at være. Der kan med fordel laves en præsentationsrunde, hvor du som forældre for eksempel fortæller om dit barns familieforhold og fritidsinteresser. Du kan også fortælle om dit barns styrker, udfordringer eller hvis dit barn har særlige behov, som kan være vigtige for alle at kende til. På den måde kan I som forældregruppe blive opmærksomme på, hvilke børn der er i klassen, og om der er noget, I skal tage hensyn til. Samtidig kan det hjælpe jer til, at det bliver almindeligt at tale åbent med hinanden, når nogle børn har udfordringer.

Skolebørn nr.2 2015 INDHOLD