Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 18/21

Som forælder vil du sikkert opleve, at dit barn en gang i mellem kommer hjem og er ked af det eller vred over noget. Forældrefiduser.dk giver dig et par råd i baglommen, så I kan få en god snak og måske en løsning på konflikten.

Når konflikten opstår
– en miniguide til forældre

1. Tal med dit barn om oplevelsen

Forsøg at få dit barn til at beskrive situationen så neutralt som muligt. Adskil følelser og domme fra fakta. Den ene parts følelser kan farve  situationen i en retning, som den anden part sjældent genkender.  Hvis dit barn fx siger: ”X er dum og siger altid grimme ting om mig.”, så hjælp med at finde frem til det, der helt konkret skete i situationen. Det kunne fx være: Da jeg kom ind i klassen, så jeg X stod og snakkede med Y, og de kiggede begge på mig, som om de stod og talte om mig.”

 

2. Lyt til, hvilke følelser konflikten har vakt hos dit barn

Her er det vigtigt, at du forsøger at få dit barn til at blive på egen banehalvdel. Dit barn skal hjælpes til at tage udgangspunkt i sig selv frem for at beskylde den anden for noget. Der er fx stor forskel på at sige: ”X og Y holder mig altid udenfor” og ”Jeg føler mig udenfor, når X og Y står og hvisker sammen”.

 

3. Lad dit barn komme med bud på en løsning

Spørg fx: ”Hvad ville være det allerbedste, som kunne ske nu?” eller ”Hvilke muligheder ser du, kunne gøre både dig og X glade?” Hvad kan dit barn selv gøre og hvad kan du hjælpe med? Nogle af de løsninger, som dit barn foreslår, er måske urealistiske eller for svære. Derfor er det vigtigt, at I sammen finder løsningen. Det kan være en lille ting, som dit barn selv kan gøre dagen efter, eller det kan være, at du skal kontakte det andet barns forældre eller klasselæreren.

Når det er nødvendigt

at inddrage andre

Det kan blive nødvendigt at kontakte klasselæreren eller en forælder. Enten hvis dit barn har været i en konflikt, eller hvis du har oplevet noget bekymrende. Sådan en samtale kræver, at du forbereder dig.

1. Beskriv ganske kort årsag til og mål med, at du kontakter den anden

Fx: ”Jeg ringer til dig, fordi mit barn er ked af noget som skete i skolen forleden. Jeg kunne godt tænke mig din hjælp til, hvordan vi kan guide børnene videre.” Eller ”Jeg overværede en episode, som jeg tænker, du gerne vil kende til ...”

 

2. Hold dig hele tiden til fakta

Det er vigtigt, at du kun fortæller, det du ved – altså det, som du har oplevet eller dit barn har fortalt. Fx ”Som jeg forstår på mit barn ...” Undgå at analysere eller gætte dig til noget.

 

3. Bliv på egen banehalvdel

Fortæl hvad du eller dit barn har oplevet, og hvad det evt. har betydet. Fx ”Min oplevelse af situationen er ... ” Undgå at anklage, fordømme eller angribe.

 

4. Lyt til den anden

Måske har den, du ringer til snakket med sit barn. Lyt også til den oplevelse.

 

5. Aftal, hvordan I kommer videre

Måske er det nok, at I vender situationen i telefonen og hver i sær snakker med jeres børn, hvis det handler om noget mellem dem. Det kan også være, at I skal mødes sammen med børnene, så I kan hjælpe dem til at finde en løsning. Bliver det for svært, så involver en lærer.

Få flere fiduser

 

www.foraeldrefiduser.dk kan du få flere tips og masser af inspiration til, hvordan I som forældre kan være med til at styrke sammenholdet i klassen. Det behøver ikke at være så svært. Forældrefiduser er udviklet i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, Trygfonden og Skole og Forældre.

 

Tip til kontaktforældre!

En kort video med glimt i øjet kan sætte kompasset mod et robust og målrettet samarbejde i forældregruppen, der forebygger mobning. Vis den på et forældremøde som udgangspunkt for en snak om, hvordan I kan styrke sammenholdet og trivslen i jeres klasse.

Gratis dilemma-spil
til forældremødet

TIP

til
kontakt-forældre!

Spillet er et dialogværktøj, der eksempelvis kan bruges til forældremøder. Spillet kan forebygge konflikter i forældregruppen og mellem skole og hjem ved at skabe forståelse for forskellige synspunkter.

 

Spillet kan downloades gratis her

 

 

Skolebørn nr.2 2015 INDHOLD