SIDE 21/21

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

Forrige side

 

Ny hjemmeside

Skole og Forældres hjemmeside www.skole-foraeldre.dk er i april blevet relanceret i et nyt

design. Hjemmesiden kan nu også læses på overskuelig vis fra fx smartphones. Siden bliver stadig udbygget med ny viden og nye redskaber til brug for skolebestyrelsen og den brede

forældregruppe. Samtidig er Forældrerådgivningens hjemmeside blevet opdateret.

 

Forældrerådgivningen er en del af Skole og Forældre og findes på www.foraeldreraadgivningen.dk.

Viden- og erfaringsseminarer

Over 350 engagerede skolebestyrelsesmedlemmer deltog i april på årets 5 regionale Viden- og Erfaringsseminarer. En samling af de mange gode idéer fra seminarerne til skolernes arbejde med bl.a. understøttende undervisning, lektiecafé, digitalisering, åben skole og skole-hjem-samarbejdet ligger nu tilgængelig for alle på www.skole-foraeldre.dk. Næste gang seminarerne afholdes bliver til foråret 2016.

 

Landsmøde 2015

Husk at skolebestyrelsen skal udpege delegerede til Skole og Forældres landsmøde senest 31. august. Landsmødet afholdes på Nyborg Strand 20.-21. november. Sidste år deltog ca. 230 forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer.

 

Hæfte og folder om samarbejdet mellem skole og hjem

Hæfte 3 i serien ”Skolebestyrelsens arbejde” kommer til at omhandle samarbejdet mellem skole og hjem. Hæftet, der udkommer i 10 eksemplarer til alle skoler efter sommerferien, har til formål at introducere og inspirere skolebestyrelsens arbejde med at skabe et godt samarbejde mellem skolen og forældrene. Der kommer bud på gode processer, forslag til principper og idéer fra hele landet om hvad der virker. De tidligere hæfter i serien ligger til fri download på www.skole-foraeldre.dk, herunder hæftet Elevernes læringsudbytte.

 

Efter sommerferien kan skolerne også købe Skole og Forældres nye folder til kontaktforældre. Folderen introducerer kontaktforældrene til deres opgave på en guidende måde.

 

 

Skolebestyrelsens arbejde – Inklusion

Skole og Forældre har, i samarbejde med Det Centrale Handicapråd, netop lanceret en ny guide til skolebestyrelsens arbejde med inklusion. Guiden ligger på www.inklusionsklar.dk i form af et e-hæfte og fortæller om de skridt skolebestyrelsen kan tage, for at arbejde hen imod en inkluderende skole.

 

På hjemmesiden ligger bl.a. også 4 nye film om inklusion, som skolen kan bruge til forældremøder eller som information direkte til forældrene. Disse film lægger op til samtale om, hvordan forældre og skolen kan samarbejde om at skabe god inklusion i klassen.

 

HOVEDBESTYRELSEN

 

Landsformand

Mette With Hagensen

Hyldehaven 45, 6800 Varde

mobil 3171 6378

mwh@skole-foraeldre.dk

 

Næstformand Finn Juel Larsen

Herningvej 198, 9220 Aalborg Øst

mobil 2086 9415

fjl@skole-foraeldre.dk

 

 

Region Nord- og  Midtjylland

 

Jørgen Leegaard Bjerre

Ringkøbing-Skjern Kommune

djbjerre@outlook.com

 

Grethe Bremer

Skanderborg Kommune

grethe.bremer@gefiber.dk

 

Birgitte Christensen

Viborg Kommune

bchristensen67@gmail.com

 

Dorthe Kjeldahl

Odder Kommune

dorthe@kjeldahl.dk

 

Alex Paul Schmidt

Århus Kommune

aps@tdcspace.dk

 

Merete Rehde Sørensen

Horsens Kommune

mrs@skole-foraldre.dk

 

 

Region Syddanmark

 

Henriette Andersen

Tønder Kommune

henriettekba@gmail.com

 

Peter Bjerregaard Andersen

Svendborg Kommune

peter@bjerregaardandersen.dk

 

Bente Brandstrup

Nyborg Kommune

bente@bentebrandstrup.dk

 

Henrik Christensen

Sønderborg Kommune

Henrik@dreier-christensen.dk

 

Roar Hylleberg

Odense Kommune

roar.hylleberg@gmail.com

 

Thomas Deleuran Hansen

Varde Kommune

mail@tdh-entreprenor.dk

 

 

Region Hovedstaden

 

Jens Darket

Rudersdal Kommune

jdarket@me.com

 

Rasmus K. Edelberg

Frederiksberg Kommune

rae@kl.dk

 

Sheku Amadu Jalloh

Københavns Kommune

sj@kb.dk

 

Anders Høgsbro Madsen

Københavns Kommune

ahm@novolog.dk

 

Jon Madsen

Bornholms Regionskommune

jonmadsen@gmail.com

 

Celli Ilan Shenar

Frederiksberg Kommune

cis@linkmedia.dk

 

 

Region Sjælland

 

Jim Hansen

Greve Kommune

jog40@hotmail.com

 

Jens Haugaard

Næstved Kommune

familien.haugaard@mail.dk

 

Christian Junget Madsen

Guldborgsund Kommune

christianmadsen@email.dk

 

 

Medlem af forretningsudvalget

 

Skolebørn nr.2 2015 INDHOLD