Forrige - Næste

SIDE 10/17

Hvad har

du lært i dag?

Vi kender det sikkert alle sammen, svaret, når vi interesserede og nysgerrige spørger til, hvad de har lært i skolen i dag: ”Ikke noget.” Vi kan få lidt mere at vide, når vi sidder og laver lektier med børnene, for der kommer de måske i tanke om, hvad det var der skete i timen, hvad der var let, hvad der var svært, og hvorfor opgaven skulle løses på lige netop denne måde.

Superforskeren John Hattie har analyseret mere end 800 undersøgelser af, hvad der har effekt på børns læring, og den ene ting, som medvirker allermest til at børn lærer, er at der sættes mål for hvad barnet skal lære, og at barnet både selv og sammen med læreren evaluerer og følger op på målet. Jeg genkender det både hos mig selv og hos mine børn; læringen kommer lettere og sidder bedre fast, når man selv har været med til at sætte målet og har en klar idé om, hvorfor man skal lære det.

I dag sætter vi mål og følger op i elevplanen, men målsætning en eller to gange om året er helt uoverskueligt for børn og også ofte for forældre, og det kan være svært at følge op på målene. Jeg drømmer om en elevplan, som er meget mere dynamisk, gerne som en del af et moderniseret skoleintra, hvor både elever, lærere og forældre kan følge barnets udvikling og progression og sammen sætte mål for barnets læring, både i fagene og for den personlige udvikling.

Systemet skal være nemt og lige til at gå til for alle parter, så det er let at fylde data i  og let at afkode for alle. Der findes allerede systemer, som kan noget, men det er vigtigt, at vi i skolebestyrelsen på den enkelte skole tager dialogen om, hvordan vi vil gøre det på vores skole, hvordan vi vil lave feedback og feedforward med alle parter, så vi får skabt en arbejdsform, som virker, og ikke blot gør det, fordi vi skal.

Mange skoler er allerede i gang og har interessante bud på, hvordan mål og feedback bliver en del af hverdagen, så lad os inspirere hinanden, så flere børn ved hvad de skal lære, og hvordan de skal lære det, så alle børn kommer til at lære mere.

”Lad os inspirere hinanden, så flere børn ved, hvad de skal lære, og hvordan de skal lære det.”

METTE WITH HAGENSEN, LANDSFORMAND

Mail: mwh@skole-foraeldre.dk

Magasinet Skolebørn · Nr. 5 - December 2013, 79. årgang · (dateret fra første nummer af Forældreraadstidende) · Oplag: 10.500 · Magasinet udkommer 4 gange om året · Deadline for næste nummer: 20. december 2013 · ISSN: 1398-1269 · Redaktion: Redaktør: Maj Carboni (DJ), mc@skole-foraeldre.dk · Ansvarsh. red. Mette With Hagensen · Redaktionssekretær: Lizzi Ege Johansen · Layout: Woer+Gregorius · Tryk:  Jørn Thomsen Elbo A/S · Annoncer: Maj Carboni (DJ), mc@skole-foraeldre.dk  · 28933680 · Abonnement: Trykudgave, personligt helårs: kr. 600,- · Tillæg for ekstra trykte magasiner til medlemsskoler: 260,- pr. år. Artikler bragt i Skolebørn er ikke nødvendigvis udtryk for Skole og Forældres politik · Forsiden: Foto af Lars Bertelsen.

 

Landsorganisationen Skole og Forældre blev stiftet i 1935. Medlemmerne er forældrerepræsentanterne i 80 % af folkeskolens skolebestyrelser. Organisationens aktive er selv forældre fra skolebestyrelser

 

Sekretariatet: Kvægtorvsgade 1 · 1710 København V · Telefon: Mandag-fredag 9-14 på 33261721

post@skole-foraeldre.dk - www.skole-foraeldre.dk