Forrige - Næste

SIDE 2/17

Kort Nyt

Nye lærere er bedst til læsning

En lærer med mange års erfaring er ikke nødvendigvis at foretrække, når det kommer til at styrke elevers læsning. Det er nemlig lærere med 2-5 års erfaring, der er skaber den største fremgang for elevernes læsekompetencer på mellemtrinnet, viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Det begrundes med, at de nye lærere har den mest opdaterede viden om læsning. Undersøgelsen viser også, at de skoler, der har den største læsefremgang fra 4.-6. klasse, er karakteriseret ved at:

• Lærerne har fokus på skabe læselyst hos eleverne og give dem læsestrategier.

• Årgangens dansklærere har haft et tæt samarbejde, som de oplever kvalificerer danskundervisningen.

• Lærerne fremstår som klassens ledere og har fokus på elevernes faglige og sociale trivsel.

• Lærerne prioriterer et tæt samarbejde med hjemmet, så det kan styrke elevernes læsevaner.

• De nationale test giver anledning til nye fokusområder i lærernes undervisning.

• Skoleledelsen arbejder på at sætte fokus på læsning i skolen.

 

Snak økonomi med dit barn

Tre ud af fire teenagere vil helst lære om privatøkonomi fra deres forældre. Og der er god grund til at tage snakken allerede tidligt.

    Omkring hver tredje ung mellem 18 og 25 år tager dyre forbrugslån og sparer ikke op, viser ny undersøgelse fra Penge og Pensionspanelet, der ser en tendens til, at et stigende antal unge risikerer at ende i gældsfælder.

”Rigtig mange får tidligt ansvaret for deres egne penge, men det er desværre ikke det samme som, at de automatisk får styr på privatøkonomien. Vores tidligere undersøgelser har vist, at økonomiske vaner fra barn- og ungdommen hænger ved resten af livet,” siger Louise Skjødsholm, konsulent i Penge- og Pensionspanelet, der har til opgave at give danskerne større interesse og forståelse for økonomi. Derfor har de lavet undervisningsmaterialet Funny Money, hvor skoleelever kan lære om budget, opsparing og lån. På www.raadtilpenge.dk/funnymoney ligger der inspirationsfilm og undervisningsmateriale til matematiklærerne, men også inspirationsmateriale til forældre, der eksempelvis vil hjælpe deres barn med at lægge et budget. Materialet er samtidig en mulighed for at gøre matematikundervisningen mere interessant for eleverne, når de for eksempel kan relatere procentregning til noget, der har relevans for deres egen virkelighed og fremtid.

Flere elever går i privatskoler

 

Fra 2008 til 2013 er andelen af elever på landets frie grundskoler steget fra 13,9 procent 15,6 procent. Samtidig er antallet af elever i folkeskolen faldet med knap 20.000, viser tal fra Undervisningsministeriets databank. Mange bekymrer sig om, at det er de “ressourcestærke forældre”, der fravælger folkeskolen, men det nuancerede en undersøgelse fra Ugebrevet A4 tidligere på året. I hvert fald, når det handler om økonomiske ressourcer.

 

Rige forældre vælger folkeskolen

Det viser sig nemlig, at privatskoler er det foretrukne valg blandt forældre med de laveste indtægter. Af de 25 skoler med de dårligst lønnede forældre er de 17 privatskoler, viser A4’s analyse. Heraf er en stor del opstået i det muslimske mindretal. Ser man på de 25 rigeste skoler målt på forældrenes indkomst, bliver der også gjort op med myten om, at de riges børn per automatik går i privatskole. Af de 25 skoler i Danmark med de mest vellønnede forældre, er de 20 folkeskoler.

 

”Udviklingen vender”

Siden 2007 er der oprettet 104 frie grundskoler. Mange af dem opstår på landet som en protest mod, at den lokale folkeskole bliver nedlagt, men flere eksperter spår, at langt fra alle protestskoler vil holde på sigt. Undervisningsminister Christine Antorini er overbevist om, at folkeskolereformen vil få flere forældre til at droppe tanken om privatskoler.

”Det skulle meget gerne være sådan, at når den nye folkeskolereform træder i kraft fra august 2014, så vil forældrene opleve, at eleverne får et fagligt løft, så vi inden for få år vil se, at flere forældre igen vælger folkeskolen til,” siger hun til Politiken.

Uge Sex

styrker elevernes trivsel

 

Hvordan er man gode venner? Hvordan kan jeg mærke, at jeg har det godt? Hvad vil det sige at have ret til at bestemme over egen krop?

I god seksualundervisning ligger uudnyttede potentialer for at styrke elevernes trivsel i klassens fællesskaber, mener Sex & Samfund. Med seksualundervisningskampagnen Uge Sex tilbyder de gratis undervisningsmateriale til den obligatoriske seksualundervisning i 0.-9. klasse og til 10. klasse. I grundskolens store klasser handler Uge Sex om emner som pubertet, sexsygdomme, graviditet og prævention. Men fra de små klasser og op igennem hele skole­forløbet handler Uge Sex lige så meget om at have det godt med sig selv og hinanden, om følelser, venskaber, krop, familier, ansvar, rettigheder og anerkendelse af egne og andres grænser.

Sex & Samfund opfordrer skolebestyrelserne til at arbejde for at seksualundervisning er et fast punkt i årsplanen ved for eksempel at skolens lærere og sundhedsplejersker tilmelder sig Uge Sex, der (sjovt nok) foregår i uge 6.

 

Læs mere på www.ugesex.dk

Magasinet Skolebørn · Nr. 5 - December 2013, 79. årgang · (dateret fra første nummer af Forældreraadstidende) · Oplag: 10.500 · Magasinet udkommer 4 gange om året · Deadline for næste nummer: 20. december 2013 · ISSN: 1398-1269 · Redaktion: Redaktør: Maj Carboni (DJ), mc@skole-foraeldre.dk · Ansvarsh. red. Mette With Hagensen · Redaktionssekretær: Lizzi Ege Johansen · Layout: Woer+Gregorius · Tryk:  Jørn Thomsen Elbo A/S · Annoncer: Maj Carboni (DJ), mc@skole-foraeldre.dk  · 28933680 · Abonnement: Trykudgave, personligt helårs: kr. 600,- · Tillæg for ekstra trykte magasiner til medlemsskoler: 260,- pr. år. Artikler bragt i Skolebørn er ikke nødvendigvis udtryk for Skole og Forældres politik · Forsiden: Foto af Lars Bertelsen.

 

Landsorganisationen Skole og Forældre blev stiftet i 1935. Medlemmerne er forældrerepræsentanterne i 80 % af folkeskolens skolebestyrelser. Organisationens aktive er selv forældre fra skolebestyrelser

 

Sekretariatet: Kvægtorvsgade 1 · 1710 København V · Telefon: Mandag-fredag 9-14 på 33261721

post@skole-foraeldre.dk - www.skole-foraeldre.dk