Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 3/19

8 gode råd:

Sådan styrker du
dit barns motivation
for at lære

1

SCROLL NED

Hav fokus på udvikling

Hjælp dit barn til at se, hvordan han/hun bliver bedre. Hvad kan barnet nu, som det ikke kunne tidligere? Opstil gerne konkrete og kortsigtede mål sammen med dit barn, så han/hun hurtigt kan se en udvikling.

2

Giv dit barn udfordringer

...men sørg for, at de er realistiske at nå med en rimelig indsats og din støtte.

3

Værdsæt samarbejde

Ros dit barn for at hjælpe andre, være god til at
samarbejde og yde en indsats.

4

SCROLL NED

Se fejl som læring

Sørg for at træne dit barn i at opfatte fejl som noget naturligt, man lærer af. Vis gerne hvordan du selv lærer af dine fejl.

5

Hjælp dit barn til at se nytten…

Af det han/hun lærer i skolen – for eksempel i forhold til fremtidige jobmuligheder eller at kunne tale med andre på et fremmedsprog.

6

Forklar resultater med indsats

Det giver større optimisme og forventning om at lykkes, hvis dit barn kan se, at han/hun kan gøre noget ved årsagerne til et resultat – for eksempel ved at yde en større indsats eller bruge en anden strategi.

7

Giv dit barn medbestemmelse

Opfordr dit barn til at tage initiativ og tag hans/hendes synspunkter og ønsker alvorligt – også når det eksempelvis gælder, hvordan I skal lave lektier. Giv gode begrundelser for de valg, du som voksen træffer.

8

Styrk de sociale relationer i klassen

Ønsket om at blive accepteret af skolekammeraterne kan forstærke eller undergrave motivationen for at gå i skole. Vær med til at arrangere fælles aktiviteter og lave legeaftaler med mange forskellige børn i klassen.

Kilde: Pointerne er taget fra Motivation for læring af Einer M. Skaalvik og Sidsel Skaalvik, udgivet på Dafolo i 2015.

LÆS MERE: