SIDE 19/19

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

Forrige side

 

Nye principper i værktøjskassen

Der er nu kommet inspiration til arbejdet med principper for skolefritidsordningen og kontaktforældre i Skolebestyrelsens Værktøjskasse på www.skole-foraeldre.dk/kassen.

 

Aktivt 2015

2015 var et særdeles aktivt år for Skole og Forældre. I årsberetningen for 2015 kan du bl.a. læse om den politiske indsats, pressearbejdet, projektarbejde med inklusion og kompetenceløft til skolebestyrelser samt rådgivning og information til både skolebestyrelser og forældre. Årsberetningen og referatet fra landsmødet i november 2015 kan ses på www.skole-foraeldre.dk/landsmode

 

LANDSMØDE

Rasmus Edelberg er ny næstformand

På landsmødet i november blev der valgt ny næstformand og nye medlemmer til hovedbestyrelsen. Et flertal blandt de ca. 250 delegerede stemte Rasmus Edelberg ind som ny næstformand. Rasmus Edelberg sidder i skolebestyrelsen på Ny Hollænderskolen på Frederiksberg, hvor han har et barn i 0. – og 2. klasse. Han har været medlem af Skole og Forældres hovedbestyrelse siden november 2014 samt medlem af forretningsudvalget siden januar 2015. Til daglig arbejder han som sekretariatschef for Udbetaling Danmarks bestyrelse.

DM i skoleudvikling til efteråret

DM i skoleudvikling, som det var planen af afvikle i første halvår af 2016, er flyttet til efteråret. I den periode er der generelt mindre pres på skolerne, og vi styrker derfor deltagelsen og sikrer en bredere og bedre videndeling ved at flytte konkurrencen. Skole og Forældre samarbejder med Danske Skoleelever og Søndagsavisen om DM i skoleudvikling. Formålet er formidling af gode udviklingsforløb, som skaber en positiv effekt for elevernes læring, dannelse og trivsel.

 

Indspark fra

næstformanden

Rasmus Edelberg vil fra dette nummer af bidrage til Skolebørn med strategiske og politiske input til skolebestyrelsen.

Her kommer det første:

Spil det bedste kort

Kortene er fordelt, spillet er i gang og alle er bekendt med reglerne. Hvem trumfer?

Det er ikke for sjov, dette her. Det handler om at bevare og udvikle en god dansk folkeskole. Det handler om implementeringen af en ambitiøs skolereform med nye digitale krav. Børnene skal vinde. Skolebestyrelserne er den forløsende spiller, fordi det er hér alles interesser afvejes.

   Skolebestyrelsernes særlige rolle og unikke ansvar ligger i, at hver enkelt skole aktivt kan bringe skolens lærere og pædagoger, elever og forældre sammen om fælles beslutninger og skolens ledelse. Skolebestyrelserne er derfor et afgørende demokratisk supplement til et enstrenget top-down hierarki og bureaukratiske processer.

   Alt for ofte ser vi os selv – og bliver set – som sidste vedhæng i en lang kæde af overordnede beslutninger fra politikerne over administrationscheferne og nedefter. Men en god strategi skal udvikles i dialog med den virkelighed, som ønskes ændret.

   Et konkret eksempel er den digitale lærings- og samarbejdsplatform. Vi har forskellige udgangspunkter, men vi har også fælles udfordringer. Lad det nye år være anledning til at få bedre styr på den strategiske plan og principperne for 2016-2017. Hvilken værdi skal de nye it-redskaber skabe i den enkelte skole? Hvordan er de økonomiske og faglige manøvremuligheder? Er lederskabet på plads og er organisationen med?

   Det kræver organisatorisk implementering at gøre politik til virkelighed. Skolebestyrelsernes tværfaglige erfaringsudveksling sikrer sammenhæng mellem nyt og eksisterende. Lokal forankring skaber ejerskab og succesfuld forandring. Vi udmønter politik i praksis. Det er ikke en uløselig kabale. Men den går kun op, hvis det bedste kort spilles: Skolebestyrelserne.

 

Skole og Forældres

Landsmøde

2016

Kom og gør din indflydelse gældende og vær med til at fastlægge landsorganisationens politiske kurs. Hver medlemsskole har en plads til landsmødet. Send en delegeret fra din skolebestyrelse.

 

Landsmødet afholdes

fredag mellem d. 18.nov.

til lørdag d. 19. nov.

på Nyborg Strand

 

SCROLL NED

SCROLL NED

HOVEDBESTYRELSEN

 

Landsformand

Mette With Hagensen

Hyldehaven 45, 6800 Varde

mobil 3171 6378

mwh@skole-foraeldre.dk

 

Næstformand

Rasmus K. Edelberg

Rahbeks Alle 32, 3. tv.

1801 Frederiksberg C

mobil 23270538

rae@skole-foraeldre.dk

 

 

Region Nord- og  Midtjylland

 

Grethe Bremer

Skanderborg Kommune

grethe.bremer@gefiber.dk

 

Birgitte Christensen

Viborg Kommune

bchristensen67@gmail.com

 

Susanne Gade Clausen

Silkeborg Kommune

clausen@fibermail.dk

 

Henrik Faarup

Randers Kommune

henrik_faarup@hotmail.com

 

Rikke Olssen Jensen

Jammerbugt Kommune

rol@jammerbugt.dk

 

Alex Paul Schmidt

Århus Kommune

aps@tdcspace.dk

 

Merete Rehde Sørensen

Horsens Kommune

mrs@skole-foraldre.dk

 

 

Region Syddanmark

 

Henriette Andersen

Tønder Kommune

henriettekba@gmail.com

 

Toke Arndal

Assens Kommune

tarndal@gmail.com

 

Bente Brandstrup

Nyborg Kommune

bente@bentebrandstrup.dk

 

Thomas Deleuran Hansen

Varde Kommune

mail@tdh-entreprenor.dk

Allan Stølegaard

Vejen Kommune

allan@stoelegaard.dk

 

 

Region Hovedstaden

 

Sheku Amadu Jalloh

Københavns Kommune

sj@kb.dk

 

Anders Høgsbro Madsen

Københavns Kommune

ahm@novolog.dk

 

Jon Madsen

Bornholms Regionskommune

jonmadsen@gmail.com

 

Lars Nexø

Københavns Kommune

nexo.lars@gmail.com

 

Celli Ilan Shenar

Frederiksberg Kommune

cis@linkmedia.dk

 

 

Region Sjælland

 

Lone Christensen

Roskilde Kommune

familienchristensen@yahoo.dk

 

Jens Haugaard

Næstved Kommune

familien.haugaard@mail.dk

 

Christian Junget Madsen

Guldborgsund Kommune

christianmadsen@email.dk

 

Thomas Nymann Nederland

Næstved Kommune

thomas@nymann-nederland.dk

 

 

Medlem af forretningsudvalget

 

SCROLL NED