Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 14/19

Har jeres skole en handleplan for skilsmisser?

Skilsmisser er en svær situation for det enkelte barn, der vil have brug for støtte og forståelse – også i skolen. Børns Vilkår har lavet en hjemmeside, hvor der blandt andet er en guide til, hvordan skoler kan lave en handleplan for skilsmisser og 10 gode råd til forældre.

www.bornsvilkar.dk/skilsmisse

Illustration Erik Petri

Undervisningen i de ældste klasser forbereder især elever til at starte på gymnasiet, mener både lærere og elever ifølge en ny undersøgelse fra EVA, Danmarks Evalueringsinstitut. Kun 14 procent af lærere vurderer, at deres undervisning peger i retning af erhvervsuddannelser, mens eleverne oplever, at lærerne bruger mest tid på at tale om krav til gymnasiet og giver indtryk af, at det kræver mindre at tage en erhvervsuddannelse. Samtidig oplever eleverne, at lærerne ser det som en selvfølge, at fagligt dygtige elever går på gymnasiet. Se mere på www.eva.dk

Lærere præger til gymnasiet

Det virker bedst for højtbegavede børn at gå i en normal klasse, hvor de nogle timer eller dage om ugen tages ud for at få særlig undervisning for højt begavede elever, viser en undersøgelse fra KORA.

Se mere på www.kora.dk

 

Tilmeld jer til

Skolernes Innovationsdag

Alle skoleelever inviteres til gratis at få stimuleret og udviklet deres innovative kompetencer den 18. marts. Man kan tilmelde sin klasse og finde undervisningsmateriale og øvelser på www.skolernesinnovationsdag.dk

Under halvdelen af unge i 15-års-alderen, der har oplevet sociale problemer hos dem selv, eller hos nogen de kender, søger hjælp. Det viser en undersøgelse fra Børnerådet. Pigerne opsøger desuden langt oftere hjælp, når de har brug for den, end drengene. ”Det er vigtig viden i forhold til at skræddersy den hjælp, vi skal tilbyde børn og unge. Både som forældre og lærere,” siger Per Larsen, formand for Børnerådet.

 

Unge fra

økonomisk

trængte familier

trives dårligere

end andre unge

SCROLL NED

Unge, der vurderer, at deres familie har færre penge end en ’typisk dansk familie’, lider oftere end andre unge af hovedpine. De er oftere kede af det, nervøse, irritable eller i dårligt humør – og de går sjældnere til fritidsaktiviteter. Det viser en landsdækkende undersøgelse fra Børnerådet blandt 1.500 elever i 8. klasse.

13%

Så meget er antallet af lærere faldet de sidste seks år, viser tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Det svarer til 7114.

...har hverken medført mere pjæk eller flere sygedage, viser tal fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. En elev i folkeskolen havde i løbet af skoleåret 2014/15 et samlet fravær på 5,4 procent – eller 11 dage.

Året før var det på 5,3 procent.

 

 

Skolereformen...