SIDE 18/18

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

Forrige side

 

Nyt i Værktøjskassen

Siden sidste nummer af Skolebørn er der på Skole og Forældres hjemmeside kommet inspirationsmateriale til skolebestyrelsens arbejde med princippet for ”Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.”. Dette princip er jf. folkeskolelovens §44 et af de lovpligtige principper, som skolebestyrelsen skal fastsætte. På www.skole-foraeldre.dk/kassen finder du inspiration til skolebestyrelsen til udarbejdelsen af alle de lovpligtige principper samt til bestyrelsens øvrige arbejde.

Hæfte og kursus om tilsyn

 

DropMob – hjælp til skolens antimobbestrategi

27.334 elever i folkeskolen svarer, at de tit eller meget tit bliver drillet eller mobbet. Det viste tal fra den nationale trivselsundersøgelse blandt eleverne i folkeskolen, da den blev gennemført i foråret 2015 for første gang. Samtidig har hver tredje skole ikke lavet den lovpligtige antimobbestrategi.

   Med et nyt projektinitiativ, DropMob, vil Red Barnet og Skole og Forældre hjælpe de skoler, der enten helt mangler eller har en forældet antimobbestrategi. Alle skoler er blevet tilbudt et af de 130 gratis introduktionskurser til skolebestyrelsen og skoleledelsen, som indgår i projektet i 2016 og 2017. Ved redaktionens deadline var mere end halvdelen af disse kurser allerede blevet bestilt. Skoler kan tilmelde sig på www.skole-foraeldre.dk/dropmob efter først til mølle princippet og man kan læse mere om projektet på

www.redbarnet.dk/dropmob.

Indspark fra

næstformanden

Stil de rigtige spørgsmål

Vil du ikke nok fortælle mig, hvilken vej jeg skal gå? sagde Alice. Det afhænger jo en del af, hvor du vil hen, sagde katten. Det er mig temmelig ligegyldigt, svarede Alice.

Så kan det være det samme, hvilken vej du går, sagde katten.

Denne tekst handler om at lære at stille de rigtige spørgsmål og begribe intellektets begrænsninger, når man skal finde sit mål.

   Hvis skolebestyrelsen var mere inspireret af det berømte te-selskab, ville vi oftere vende tingene på hovedet. Stille spørgsmål, uden straks at lede efter svaret. Komme længere ind, før vi går i gang. Skabe en fælles lokal vision, inden vi køber ind.

   Skolebestyrelsen laver politik, ved at sikre den legitime fordeling af værdier og opretholde kapaciteten til at træffe beslutninger. Derfor skal vi turde forny dialogen om vores fælles værdier og principper i skolebestyrelsen, der sætter standard for ledelsen og definerer rammerne for skolens praksis.

   Enhver ansvarlig skolebestyrelse bør derfor stille sig grundlæggende spørgsmål: Hvis fremtiden er mere digital, hvad betyder dannelse så? Hvordan igangsættes den legende læring, der skærper fantasien i dag? Hvem er nysgerrig nok og kan stille de rigtige spørgsmål i morgen?

   Næste spørgsmål er: Hvor højt tør vi stræbe på vores skoles og børns vegne, før usikkerheden bremser os igen?

   Med andre ord: Hvis løsningen var ipads til hele årgangen, hvad var så spørgsmålet?

 

 

Skole og Forældres

Landsmøde

2016

Kom og gør din indflydelse gældende og vær med til at fastlægge landsorganisationens politiske kurs. Hver medlemsskole har en plads til landsmødet. Send en delegeret fra din skolebestyrelse.

 

Landsmødet afholdes

fredag mellem d. 18.nov.

til lørdag d. 19. nov.

på Nyborg Strand

 

SCROLL NED

HOVEDBESTYRELSEN

 

Landsformand

Mette With Hagensen

Hyldehaven 45, 6800 Varde

mobil 3171 6378

mwh@skole-foraeldre.dk

 

Næstformand

Rasmus K. Edelberg

Rahbeks Alle 32, 3. tv.

1801 Frederiksberg C

mobil 23270538

rae@skole-foraeldre.dk

 

 

Region Nord- og  Midtjylland

 

Grethe Bremer

Skanderborg Kommune

grethe.bremer@gefiber.dk

 

Birgitte Christensen

Viborg Kommune

bchristensen67@gmail.com

 

Susanne Gade Clausen

Silkeborg Kommune

clausen@fibermail.dk

 

Henrik Faarup

Randers Kommune

henrik_faarup@hotmail.com

 

Rikke Olssen Jensen

Jammerbugt Kommune

rol@jammerbugt.dk

 

Merete Rehde Sørensen

Horsens Kommune

mrs@skole-foraldre.dk

 

 

Region Syddanmark

 

Henriette Andersen

Tønder Kommune

henriettekba@gmail.com

 

Toke Arndal

Assens Kommune

tarndal@gmail.com

 

Bente Brandstrup

Nyborg Kommune

bente@bentebrandstrup.dk

 

Thomas Deleuran Hansen

Varde Kommune

mail@tdh-entreprenor.dk

Allan Stølegaard

Vejen Kommune

allan@stoelegaard.dk

 

 

Region Hovedstaden

 

Sheku Amadu Jalloh

Københavns Kommune

sj@kb.dk

 

Anders Høgsbro Madsen

Københavns Kommune

ahm@novolog.dk

 

Jon Madsen

Bornholms Regionskommune

jonmadsen@gmail.com

 

Lars Nexø

Københavns Kommune

nexo.lars@gmail.com

 

Celli Ilan Shenar

Frederiksberg Kommune

cis@linkmedia.dk

 

 

Region Sjælland

 

Lone Christensen

Roskilde Kommune

familienchristensen@yahoo.dk

 

Jens Haugaard

Næstved Kommune

familien.haugaard@mail.dk

 

Christian Junget Madsen

Guldborgsund Kommune

christianmadsen@email.dk

 

Thomas Nymann Nederland

Næstved Kommune

thomas@nymann-nederland.dk

 

 

Medlem af forretningsudvalget

 

SCROLL NED